Finanse i Praca

Wszystko o PIT-2 - kto i kiedy powinien go zgłosić w 2022? Najnowsze zmiany

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
infor/DGP/prawo.pl/gov.pl
Osoba rozliczająca podatki

W związku z licznymi zmianami w prawie, które weszły w życie od początku 2022 roku, pojawiają się również modyfikacje dotyczące PIT-2. Wiceminister finansów zapowiedział kolejne zmiany. Sprawdź, czego dotyczą, kiedy można złożyć formularz, jak to zrobić i kto ma do tego prawo.

Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podczas odprowadzania tej składki, jeśli nie zostanie złożony PIT-2, nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku, a nadpłatę w związku z jej powstaniem rząd zwraca w formie zwrotu podatku. W związku z reformą systemu podatkowo-składkowego wiele osób szuka informacji, jak taki formularz złożyć i czy zostało już to zrobione.

PIT-2 - najnowsze zmiany

Ministerstwo Finansów na konferencji w środę 13 kwietnia poinformowało, że rozliczenie PIT-2 stanie się prostsze, a komplikacje powstałe na skutek Polskiego Ładu zostaną zmienione. Wiceminister Artur Soboń podkreślił, że w PIT-2 "będzie cały katalog kwestii, które będzie można zaznaczyć, wybrać, i one będą obowiązywały przy naszym rozliczeniu podatkowym". Oznacza to, że PIT-2 nie będzie już służył tylko do oświadczenia, czy chcemy odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ale również do tego, np. czy planujemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

- Chcemy z PIT-2 uczynić jednolity wzór różnego rodzaju oświadczeń, które dotąd składaliśmy odrębnie. Chodzi nie tylko o kwotę wolną, ale też m.in. koszty uzyskania przychodu, rozliczenia wspólnie z małżonkiem - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Przykładowo "czy chcemy się rozliczać wspólnie z małżonkiem, co może mieć znaczenie, bo np. później wyjdziemy na skalę podatkową i później przekroczymy próg podatkowy". Część ze zmian zostanie wprowadzona 1 stycznia 2023 roku. 

PIT-2 - co to jest?

PIT-2 jest oświadczeniem pracownika zatrudnionego na umowę o pracę dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wniosek ten składa się pracodawcy, aby ten mógł odprowadzać z pensji podatek przy uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej. Jeżeli nie zostanie on złożony - nie uwzględnia się tej kwoty podczas odprowadzania podatku.

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Do końca 2021 roku kwota, która zmniejszała podatek była stosunkowo niska - wynosiła 17 proc.. Średnio było to 43 zł miesięcznie, przez co niewiele osób składało PIT-2. Od 1 stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tysięcy złotych, zatem wzrosła również kwota zmniejszająca podatek. W związku z tym wiele osób, które nie złożą PIT-2 będą miały pomniejszoną kwotę wypłaty o zaliczkę bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Nadpłata zostanie zwrócona w 2023 roku jako zwrot podatku. Przy jej obecnej wysokości kwota, którą będzie można odliczyć, wynosi około 425 zł miesięcznie.

Kto i kiedy może zgłosić PIT-2?

Formularz PIT-2 składa się raz w miejscu zatrudnienia. Nie trzeba tego powtarzać. Osoby, które złożyły ten formularz swojemu pracodawcy, nie muszą robić tego ponownie, także nie muszą tego robić w 2022 roku ze względu na wejście Polskiego Ładu.

Formularza tego nie składają pracownicy będący emerytami, przedsiębiorcami, a także osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne (zlecenie lub dzieło). Osoby zatrudnione na więcej niż jednym etacie - czyli umowie o pracę, mogą składać taki wniosek tylko u jednego pracodawcy. W pozostałych przypadkach wszystkie osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą złożyć taki formularz, jednak nie jest to obowiązkowe.

Pracownicy mają możliwość nieskładania PIT-w oraz wycofania oświadczenia w każdej chwili. Z kolei składa się taki wniosek zazwyczaj jeszcze przed pierwszą wypłatą lub podczas podpisywania umowy. Nie ma jednak prawa, które zabraniałoby pracodawcy przyjęcie i stosowanie takiego oświadczenia w dowolnym momencie - podczas trwania umowy, po rozpoczęciu roku lub w trakcie roku.

Wniosku nie składa się, jeśli:

  • otrzymuje się emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika,
  • osiąga się dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • otrzymuje się świadczenia pieniężne z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • osiąga się dochody, od których jest się obowiązanym opłacać zaliczki na podatek, tj. dochodów:
  • a) z działalności gospodarczej,
  • b) z najmu lub dzierżawy.

Jak złożyć PIT -2?

Jeżeli nie wypełniało się jeszcze tego dokumentu podczas podpisywania umowy o pracę, można go złożyć w dowolnym momencie swojemu pracodawcy. Jego wzór znajduje się na stronie rządowej: podatki.gov.pl

Jak sprawdzić, czy PIT-2 jest złożony?

Aby sprawdzić, czy PIT-2 został złożony u pracodawcy, można zapytać pracodawcę lub dział kadr i płac, czy taki formularz już składaliśmy. Pracodawca powinien udzielić wtedy informacji na ten temat.

Innymi sposobami jest analiza złożonego rozliczenia podatkowego PIT-37 lub porównanie pensji w kalkulatorach wynagrodzeń za 2021. Podczas wprowadzania danych do kalkulatora należy sprawdzić raz kwotę z uwzględnieniem PIT-2 i drugi raz bez jej uwzględnienia, a następnie porównać kwoty, która zgadza się z otrzymywaną pensją i czy występują różnice między obliczonymi kwotami. Jeśli tak - PIT-2 nie został złożony, jeśli nie - to został. 

Jeśli PIT-2 nie zostanie złożony pracodawca, odprowadzi zaliczkę na podatek dochodowy bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku. W 2021 wynosiła ona średnio 43 zł, a w 2022 roku wynosi średnio 425 zł. Oznacza to, że kwota zostanie uwzględniona w zaliczce i odliczona z pensji pracownika. Jeżeli w wyniku tego powstanie nadpłata - rząd zwróci kwotę wolną od podatku w 2023 roku, po rozliczeniu podatkowym pracownika.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: infor/DGP/prawo.pl/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: SARINYAPINNGAM/Getty Images

Pozostałe wiadomości