Styl życia

Inteligentne miasta w Polsce. Lepsze życie dla przyszłych pokoleń

Styl życia

Aktualizacja:
Polska, flaga

Inteligentne miasto, czyli smart city, to pomysł na lepsze i wygodniejsze życie w bardziej funkcjonalnej przestrzeni. Powstaje jako efekt odpowiedniego zarządzania, przy czynnej współpracy mieszkańców z administracją. W smart city szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo mieszkańców, sprawną komunikację, sprawniejsze załatwianie spraw w urzędach czy na działania zmierzające do rozwoju życia kulturalnego. Życie w inteligentnym mieście jest prostsze zarówno dla mieszkańców, jak i osób nim zarządzających.

Inteligentne miasta przyszłości muszą rozwijać się stopniowo, udoskonalane i modernizowane etapami. Każde z miast musi samo ocenić, co jest dla niego najważniejsze i od czego należy rozpocząć proces. W niektórych przypadkach będzie to gospodarka odpadami, w innym zmniejszenie emisji CO2 i rozładowanie korków, czyli usprawnienie komunikacji miejskiej. Wielu specjalistów uważa, że priorytetem jest zadbanie o bezpieczeństwo publiczne czy kwestie energetyczne. Niezależnie od pomysłów i kolejności ich wdrażania wszelkie zmiany tego rodzaju prowadzą do rozwoju smart city, a co za tym idzie – do poprawy komfortu życia.

Czym jest inteligentne miasto?

Każde miasto może stać się inteligentne, jednak należy pamiętać, że proces stawania się smart city jest zjawiskiem ciągłym, praktycznie niemającym końca, ponieważ zawsze pozostaje obszar, który można ulepszyć i wciąż pojawiają się nowe możliwości i technologie. Inteligencja miasta mierzona jest według podstawowych wskaźników w kilku kategoriach: inteligentne zarządzanie, populacja, środowisko naturalne, gospodarka, mobilność, warunki życia. Przeprowadzanie analiz i badanie poziomu inteligencji poszczególnych miast wskazuje, że w jakimś stopniu każde jest inteligentne, ponieważ każde rozwija którąś z kategorii. W czołówce rankingu znajdują się Sztokholm, Zurych, Singapur, Boston, Luksemburg, Aarhus w Danii czy Umea w Szwecji.

Czym jest inteligentne miasto, czym się charakteryzuje i jakie znaczenie ma fakt zamieszkiwania w smart city? Inteligentne miasto jest miejscem przyjaznym i wygodnym do życia. Jego struktura ma zapewnić mieszkańcom maksimum wygody, bezpieczeństwa i komfortu. Miasto smart jest funkcjonalne, wszystko w nim odbywa się łatwiej i sprawniej – załatwianie spraw w urzędzie, przemieszczanie się po mieście, zdobywanie informacji i korzystanie ze wszystkich dostępnych dóbr, w tym kulturalnych. Co ważne, inteligentne miasto nie powstanie bez czynnego udziału mieszkańców, którzy muszą włączyć się w działania dążące do ulepszenia ich życiowej przestrzeni. Miasto inteligentne ma być miejscem, w którym żyje się bardziej komfortowo, ale także takim, którym równie komfortowo się zarządza. Przepływ informacji jest uproszczony, a komunikacja między władzą a mieszkańcami zostaje maksymalnie usprawniona.

Jak powstaje inteligentne miasto?

Powstanie inteligentnego miasta nie jest procesem łatwym, trzeba spełnić wiele warunków, aby uzyskać stan idealny, jakim jest smart city. Oczywiście jednym z niezbędnych elementów jest zakup najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń, wprowadzenie inteligentnych rozwiązań „na czasie”. Równie istotne jest przygotowanie mieszkańców na przyszłe zmiany, tak by je rozumieli i potrafili z nich korzystać. Tworzone miasto ma być miejscem, w którym mają czuć się swobodnie i z którego dobrodziejstw mają czerpać w pełni. Mieszkańcy miasta przyszłości muszą włączyć się czynnie w proces jego tworzenia. Zarządcy miast muszą ich przekonać, że będą czerpać korzyści z życia w inteligentnym mieście, muszą też konsekwentnie angażować ich do pracy przy udoskonalaniu wspólnego domu. Według rankingu z 2015 roku inteligentne miasta w Polsce to Rzeszów, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Kielce i Suwałki. W 2017 roku na liście polskich inteligentnych miast znalazła się Warszawa.

Innowacje w inteligentnych miastach przyszłości

Czym wyróżniają się inteligentne miasta? Jakie innowacje mogą podnieść poziom życia mieszkańców do tego stopnia, że miasta zyskują miano smart city? Inteligentne miasta przyszłości stawiają na usprawnienia w transporcie, które mają prowadzić do rozładowania korków, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia roli transportu publicznego. Istotne jest wprowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, udoskonalenie gospodarki odpadami, optymalizacja zarządzania energią w mieście. Mieszkańcy nowoczesnych miast chcą czuć się bezpiecznie, dlatego to właśnie działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa znajdują się na wysokiej pozycji wśród wprowadzanych udogodnień. Do kluczowych wskaźników służących badaniu poziomu inteligencji poszczególnych miast należą: dostępność szybkiego Internetu, dostępność usług cyfrowych w sprawach administracyjnych, inteligentne systemy w ruchu drogowym (także związane z parkowaniem), dostępność aplikacji do wypożyczania samochodów itp.

Obecnie I miejsce na świecie wśród inteligentnych miast zajmuje duńska Kopenhaga.

Zobacz wideo: Jacy naprawdę są Polacy na wakacjach?

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości