Styl życia

Czy szukanie wody różdżką jest skuteczne? Historia metody i porady

Styl życia

Autor:
Adrian
Adamczyk
GatorDawg/Getty ImagesPatyk

Szukanie wody różdżką sięga odległych czasów, kiedy nie było przyrządów służących do pomiaru żył wodnych. Ta technika praktykowana jest do dziś, choć wielu badaczy nazywa ją pseudonauką. Jedni uważają różdżkarstwo (czyli szukanie wody różdżką) za bardzo skuteczne, inni wyłącznie za dzieło przypadku.

Szukanie wody za pomocą różdżki ma pomóc w wyznaczeniu i dokładnym zlokalizowaniu przebiegających w gruncie żył wodnych. Dlaczego różdżka rusza się, gdy trafi na takie miejsce? Różdżkarze są przekonani o promieniowaniu geopatycznym, które wpływa na przedmioty i ludzi.

Szukanie wody różdżką – historia 

Szukanie wody różdżką to rytuał charakterystyczny dla radiestezji, dziedziny z bardzo długą historią. Pierwsze wzmianki o tym zwyczaju datowane są na okres p.n.e. Radiestezja była praktykowana w wielu niezwiązanych ze sobą regionach, takich jak Chiny, Indie, Egipt, a nawet Ameryka. Liczne dokumenty i ilustracje świadczyły o tym, że w szukaniu podziemnych źródeł wody skuteczność wykazywały przyrządy takie jak różdżka czy wahadło. W niektórych regionach, np. w Egipcie, użycie tych narzędzi i zdobyta dzięki nim wiedza były zarezerwowane tylko dla bogatych. Z kolei w średniowieczu szukanie wody różdżką było łączone z praktykami antychrześcijańskimi, ale rozwijało się również w Polsce.

Zwyczaj różdżkarstwa pod koniec XVIII i w pierwszej połowie XIX wieku przeżywał tu swój złoty czas. Masowo korzystano z usług różdżkarzy w kwestii bezpiecznych i wolnych od promieniowania terenów pod budowę. Początek XIX wieku sprzyjał też naukowym badaniom tej dziedziny. Niemiecki naukowiec, Pohl, próbował nawet wskazać korelację między zachorowaniem na raka a wpływem promieniowania geopatycznego. W tym okresie wyjaśniono wiele zjawisk radiestezji, tworzono teorie odnośnie oddziaływania żył wodnych czy przeprowadzano skuteczne metody ich odnajdywania.

Różdżkarstwo było stosowane nawet w poszukiwaniach niewybuchów czy min, dzięki czemu przyczyniało się do zwiększenia bezpieczeństwa. Współcześnie dziedzina radiestezji wykorzystywana jest w wielu obszarach, takich jak budownictwo, geologia, ekologia czy medycyna. 

Różdżkarstwo – czy szukanie wody jest skuteczne? 

Historia różdżkarstwa niejednokrotnie pokazała, że metoda ta bardzo często bywała skuteczna. Z drugiej strony według współczesnych badań nie ma podstaw do uznawania twierdzeń związanych z radiestezją za naukowe. Jednak jak wytłumaczyć skuteczność tej techniki w wielu sytuacjach? Różdżkarstwo, czyli szukanie wody za pomocą różdżki, działa, ponieważ według niektórych to czysty przypadek lub działanie podświadomości. Samo zjawisko radiestezji jest nawet porównywane do zjawisk paranormalnych.

Choć nauka sceptycznie odnosi się do szukania wody różdżką czy wahadełkiem, zdania na temat skuteczności tej metody są mocno podzielone. Część naukowców w swoich publikacjach przyznaje rację radiestetom i próbuje wskazywać na naukowe (badania nad promieniowaniem elektromagnetycznym) lub pozanaukowe (żyły wodne emitują promieniowanie, różdżkarz ma specjalne zdolności paranormalne) wyjaśnienie tych zjawisk. Jednak zdecydowana większość współczesnych badaczy odrzuca założenia radiestezji. Niektórzy nawet obalają teorię żył wodnych, poddając w wątpliwość ich ogólne istnienie. Twierdzą, że w gruncie znajdują się wyłącznie gleby z warstwą wodonośną. 

Jak wygląda szukanie wody za pomocą różdżki?

Szukanie wody za pomocą różdżki często poprzedza etap budowy, ale jest też przeprowadzane na działce już zabudowanej. Dlaczego znalezienie żył wodnych jest tak ważne? Ponieważ według radiestetów wytwarzają one pewien rodzaj promieniowania, które niekorzystnie wpływa na ludzi i przedmioty. Jest ono niewyczuwalne, lecz na tyle silne, że przenika przez kolejne warstwy ziemi, a nawet całe budynki. Promieniowaniu z żył przypisuje się również wiele chorób. 

Na czym polega szukanie wody różdżką? Najpierw trzeba przygotować narzędzie, a więc znaleźć gałązkę w kształcie "Y", o długości około 50 cm. Jeśli celem jest zlokalizowanie żyły wodnej, najlepiej wybrać drewno leszczynowe. Gałązka musi być na tyle elastyczna, aby po odchyleniu była w stanie wrócić do pierwotnego kształtu. Spacerując po badanym terenie, należy trzymać różdżkę poziomo. Gdy końcówka zacznie się wyginać w dół, może to sugerować, że ma się do czynienia z żyłą wodną. Po zejściu z tego miejsca gałązka powinna wrócić do pozycji poziomej.

Prawdziwi różdżkarze mają także specjalne zwyczaje odnośnie traktowania różdżki, takie jak moczenie jej w wodzie, aby nie straciła elastyczności, oswajanie poprzez głaskanie lub usuwanie z niej promieniowania po skończonej pracy.

Zobacz video: Sekret magika ujawniony. Jak przeciął asystenta na pół?

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: GatorDawg/Getty Images

Pozostałe wiadomości