Styl życia

Badania medycyny pracy - czy można wziąć dzień wolny? Sprawdź, co warto wiedzieć

Styl życia

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
lexlege/poradnikpracownika.pl
Lekarz w maseczce ze stetoskopem

Badania medycyny pracy wykonuje się, kiedy zmienia się stanowisko pracy i są obligatoryjne dla wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę. Kiedy się je wykonuje? Jakie badania wchodzą w zakres badań medycyny pracy? Czy trzeba na nie brać wolne?

Na takie badania idzie się w konkretnych sytuacjach. Lekarz ma obowiązek stwierdzić, czy można wykonywać dany zawód. Co trzeba wiedzieć na temat badań medycyny pracy?

Rodzaje badań medycyny pracy

Badania medycyny pracy dzieli się na wstępne, okresowe oraz kontrolne. Pierwsze z nich to takie, które wykonuje się, kiedy zaczyna się pracę w nowym miejscu bądź zmienia stanowisko pracy. Okresowe wykonywane są co konkretną ilość czasu, w zależności od tego, na jakie czynniki szkodliwe było się narażonym. Ostatnie, czyli kontrolne wykonywane są po minimum 30 dniowej niezdolności do pracy. 

Zobacz wideo: Stwardnienie rozsiane - życie po diagnozie

Stwardnienie rozsiane – życie po diagnozie
Stwardnienie rozsiane – życie po diagnozie Źródło: Dzień Dobry TVN

Badania medycyny pracy a dzień wolny

Jak można przeczytać w art. 229 Kodeksu Pracy, §3.: "Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych".

Oznacza to, że osoby, które wykonują badania, podczas wykonywania pracy u swojego pracodawcy, powinny je wykonywać w trakcie trwania godzin pracy, jednak nie musi być na ten cel przyznawany dzień wolny. Inaczej jest w przypadku osób nowozatrudnianych.

Jak stanowi § 4. art. 229. Kodeksu pracy: "Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie". Oznacza to, że osoby, które mają zostać przyjęte na stanowisko muszą wykonać badania przed rozpoczęciem umowy.

Skierowania na medycyny pracy. Jakie badania się wykonuje?

Zgodnie z Kodeksem pracy, wszystkie badania medycyny pracy przeprowadzane są w oparciu o skierowanie, które zostało wydane przez pracodawcę. Musi on określić w nim, jakie czynniki niebezpieczne będzie narażony pracownik. To na podstawie takiego skierowania lekarz medycyny pracy wie, jakie dodatkowe badania powinien wykonywać, np. badania psychologiczne, dokładne badania okulistyczne itd. 

W trakcie ogólnego badania lekarz ma obowiązek przeprowadzić wywiad chorobowy dotyczący pracownika, na temat przebytych chorób, stosowanych używek, przyjmowanych leków, odbytych operacji. Wykonywany jest także pomiar ciśnienia, osłuchiwanie płuc i serca. 

Czy badania medycyny pracy są płatne? Ile kosztują?

W przypadku wykonywania badań medycyny pracy, za które trzeba wnieść opłatę, to koszty ponosi pracodawca. Jeżeli na miejscu badania konieczne jest dokonanie płatności, to można wziąć fakturę na firmę pracodawcy. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: lexlege/poradnikpracownika.pl

Źródło zdjęcia głównego: Malikov Aleksandr/Getty Images

Pozostałe wiadomości