Zdrowie

Jak długo ważne jest skierowanie na badania krwi, okresowe i USG?

Zdrowie

u doktora

Druki takie jak recepty i skierowania mają podane daty ważności. Tymi dokumentami można się posłużyć do chwili ustania przesłanki ich wykorzystania. Najkrótsze są kilkudniowe, a najdłuższe – skierowania bezterminowe. Jaka jest ważność skierowania na badanie krwi, obrazowe, do lekarza medycyny pracy?

Dostając od lekarza skierowanie na badania, należy wziąć pod uwagę datę ważności tego druku. Oczywiście po upływie tego terminu wykonanie wielu badań nadal jest możliwe. Wiąże się to jednak z koniecznością pokrycia kosztów diagnostyki przez pacjenta. W przypadku niektórych z nich mogą to być bardzo wysokie kwoty, dlatego warto sprawdzać datę ważności skierowania na badania wszelkiego rodzaju.

Więcej:

Badania, na które trzeba mieć skierowanie

Omawianie kwestii dotyczącej tego, jak długo jest ważne skierowanie, warto rozpocząć od przedstawienia wykazu badań, na które trzeba mieć taki formularz, aby móc wykonać je nieodpłatnie w ramach usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Należą do nich:

 • badania krwi,
 • badania moczu i kału, także z posiewem,
 • EKG w spoczynku,
 • USG (z wyjątkiem dopplerowskiego),
 • spirometria,
 • zdjęcia radiologiczne,
 • gastroskopia i kolonoskopia.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku niektórych badań trzeba mieć skierowanie nawet na te wykonywane odpłatnie. Chodzi tu o usługi diagnostyczne, które wymagają wcześniejszej inwencji medycznej, np. zażycia jakiegoś leku lub roztworu z glukozy. Bez skierowania nie zostaną wykonane także wszelkiego rodzaju prześwietlenia oraz tomografia.

Należy pamiętać, że lekarz ma prawo odmówić wystawienia skierowania, jeżeli uzna, że nie ma konieczności przeprowadzania danego badania, bo np. pacjent nie znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na daną chorobę lub lekarz nie podejrzewa występowania danego schorzenia.

Ile czasu jest ważne skierowanie na badanie krwi, moczu, kału?

To, jaka jest ważność skierowania na badania laboratoryjne, stanowi najczęściej zadawane pytanie w gabinetach lekarskich (i w internecie). Teoretycznie są testami bez terminu ważności, ponieważ ustawa określa, że druk jest ważny, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę działań diagnostycznych. W praktyce jednak laboratoria bardzo często uznają, że przesłanki wygasają po 30 dniach. Warto zaznaczyć, że jeżeli proces leczenia wymaga wykonania diagnostyki laboratoryjnej po upłynięciu tego termin, lekarz ma prawo zaznaczyć to w dokumencie. Przedłużenie ważności skierowania na badania krwi, moczu, lub kału musi być potwierdzone własnoręcznym podpisem specjalisty.

Ile ważne jest skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy?

Kolejna ważna kwestia dotyczy tego, ile czasu jest ważne skierowanie na badania okresowe. W żadnej z ustaw nie określono terminu ważności takiego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że bez wykonania badań w odpowiednim terminie pracownik nie będzie mógł wykonywać pracy. Przerwa w realizacji zadań służbowych wynikająca z zaniechań osoby zatrudnionej jest nieodpłatna.

Jak długo jest ważne skierowanie na USG i inne badania obrazowe?

Nie mniej istotną sprawą jest data ważności skierowania na USG i inne badania obrazowe, np. RTG, tomografię komputerową, ultrasonografię. Zazwyczaj są one wystawione bezterminowo, podobnie jak badania laboratoryjne. Należy jednak pamiętać, że ich wykonanie nie będzie możliwe, jeśli przestaną istnieć przesłanki wskazujące na potrzebę działań diagnostycznych tego typu.

Kto nie musi mieć skierowania na badania?

Zgodnie z informacjami zawartymi w informatorze Narodowego Funduszu Zdrowia skierowania na badania, do poradni, na turnusy uzdrowiskowe, rehabilitację lub do szpitala psychiatrycznego nie są wymagane od:

 • inwalidów wojennych i wojskowych,
 • osób represjonowanych,
 • kombatantów,
 • niewidomych cywilnych ofiar działań wojennych,
 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych (w zakresie lecznictwa odwykowego),
 • uprawnionych (żołnierzy lub pracowników) oraz weteranów – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/).

Terminy ważności innych skierowań

Zgodnie z ustawami oraz rozporządzeniami większość tego typu dokumentów jest bezterminowa – tzn. są ważne, póki występują przesłanki do podjęcia określonych działań medycznych. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka wyjątków od tej reguły. To m.in. skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które powinno być sprawdzane i ponawiane co 18 miesięcy. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych ważne jest przez 30 dni od daty wystawienia. Co ważne – w tym czasie należy się zarejestrować w zakładzie rehabilitacji, sam zabieg może być wykonany później. Ponadto skierowanie do szpitala psychiatrycznego ważne jest przez 14 dni od daty wystawienia.

Bibliografia:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ [dostęp 09.08.2019]

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości