Kiedy kobieta może być poddana obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Kobieta żołnierz
Kobieta na wojnie
Źródło: guvendemir/Getty Images
W Polsce kobiety mogą zgłosić się ochotniczo do wojska, a w niektórych przypadkach być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Co dokładnie mówi na ten temat ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?

Powszechny obowiązek obrony RP

"Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli", czytamy w pierwszych słowach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojna w Ukrainie

Źródło: Dzień Dobry TVN
Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa
Z planu filmowego prosto na wojnę
Z planu filmowego prosto na wojnę
Uciekły przed wojną, wciąż walczą o życie
Uciekły przed wojną, wciąż walczą o życie
Ul. Wołoska 7 – miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
Ul. Wołoska 7 – miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
Mali wolontariusze dla Ukrainy
Mali wolontariusze dla Ukrainy
Dziennikarze na froncie w Ukrainie
Dziennikarze na froncie w Ukrainie
Bądź bezpieczna!
Bądź bezpieczna!
Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie
Jak pomagać uchodźcom z Ukrainy?
Jak pomagać uchodźcom z Ukrainy?
Razem z Ukrainą
Razem z Ukrainą
Wraca na Ukrainę, aby stanąć do walki
Wraca na Ukrainę, aby stanąć do walki
Wojna rozdzieliła ich z bliskimi
Wojna rozdzieliła ich z bliskimi
Ukraińska tożsamość a rosyjskie ambicje
Ukraińska tożsamość a rosyjskie ambicje
Lady Pank dedykuje utwór Ukrainie
Lady Pank dedykuje utwór Ukrainie
Atak Rosji na Ukrainę
Atak Rosji na Ukrainę
Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę
Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę

Do kwalifikacji wojskowej muszą się stawić mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Są zobowiązani to zrobić w określonym terminie i miejscu.

Które kobiety mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej?

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Zgodnie z art. 48 ustawy, kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia.

Za kwalifikacje, o których mowa wyżej uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Do kwalifikacji wojskowej stawać również mogą kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powyższe przepisy stosuje się w przypadku przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Które kobiety nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej?

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

 • w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie; 
  • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
   • sprawujące opiekę nad dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, jeżeli dzieci wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
    • sprawujące opiekę nad osobami obłożnie chorymi, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
     • sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
      • sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
       • sprawujące opiekę nad osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

        W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej albo które pełnią terytorialną służbę wojskową, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

        Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie.  Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

        Zobacz także:

        • 30 lat doświadczenia
        • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
        • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
        • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

        Autor: Patrycja Sibilska

        Źródło zdjęcia głównego: guvendemir/Getty Images

        podziel się:

        Pozostałe wiadomości