Razem z Ukrainą

Wojna w Ukrainie. Jak ściągnąć do Polski znajomych Ukraińców i zalegalizować ich pobyt?

Razem z Ukrainą

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
Kancelaria SK&S
Przejście graniczne Medyka-Szeginie, uchodźcy z Ukrainy uciekają do Polski

W wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę tysiące jej mieszkańców ucieka w kierunku Polski. Nasi rodacy udzielają wszelkiej możliwej pomocy, również prawnej. Na jakich zasadach można sprowadzić do Polski znajomych z Ukrainy i zalegalizować ich pobyt?

Polska pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Mieszkańcy Ukrainy, którzy pozostali na terenie swojego kraju lub zdecydowali się uciec przed wojną do Polski, potrzebują pomocy. Państwo polskie od początku wojny, która wybuchła w czwartek 24 lutego, znacznie ułatwiło przekraczanie granicy ukraińsko-polskiej. W obecnej sytuacji jest to możliwe nawet, jeśli osoba nie posiada przy sobie dokumentów, można przewozić bez nich również zwierzęta, zdjęty został obowiązek kwarantanny w związku z COVID-19. Wszelkiej pomocy udzielają liczne instytucje, organizacje pozarządowe, firmy i polskie społeczeństwo. Potrzebna jest każda pomoc, również prawna. W tym artykule wyjaśniamy, na jakich zasadach można ściągnąć z Ukrainy do Polski znajomych i jak zalegalizować ich pobyt. Porady prawnej w tej kwestii udzielili nam prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Jak ściągnąć z Ukrainy do Polski znajomych? Jak zalegalizować ich pobyt w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi obecnie w Ukrainie przepisami, mężczyźni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Oznacza to, że możliwe jest sprowadzenie do Polski kobiet, dzieci oraz mężczyzn wyłączonych z obowiązku służby wojskowej. Mogą oni legalnie przebywać na terenie Polski na podstawie ruchu bezwizowego, wizy krajowej (typ D), wizy Schengen (typ C) lub zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej udzielanej podczas przekraczania polsko-ukraińskiej granicy. Na podstawie zgody komendanta, cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce przez 15 dni. W tym czasie powinni zarejestrować swój pobyt w wyznaczonych punktach wojewódzkich urzędów do spraw cudzoziemców.

Po upływie ważności legalnego pobytu na podstawie powyższych tytułów, obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy lub wnioskować o objęcie ochroną międzynarodową, która pozwoli im na objęcie ochroną uzupełniającą. Wniosek o objęcie ochroną można złożyć przy przekraczaniu granicy lub będąc w Polsce w dowolnej placówce Straży Granicznej.

Poniżej zasady opisane w języku ukraińskim.

Легальне перебування та працевлаштування громадян України в Польщі

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: Kancelaria SK&S

Źródło zdjęcia głównego: Dominika Zarzycka/Getty Images

Pozostałe wiadomości