Jak zapa­rzyć kawę pię­ciu prze­mian, by móc w pełni wyko­rzy­stać jej wła­ści­wo­ści?

Oliver Rossi/Getty Images
Oliver Rossi/Getty Images
Masz ochotę na fili­żankę aro­ma­tycz­nej kawy? Znu­dziła ci się kla­syczna czarna czy latte? Sprawdź, jak przy­go­to­wać aro­ma­tyczną kawę pię­ciu prze­mian, która jest nie tylko smaczna, ale też bogata w proz­dro­wotne wła­ści­wo­ści. Wywo­dzi się ona z chiń­skiej medy­cyny tradycyjnej.

Co cie­kawe, kawa pię­ciu prze­mian może być spo­ży­wana nawet przez osoby, które nie powinny pić kawy na co dzień, ponie­waż w mniej­szym stop­niu pobu­dza układ ner­wowy i nie odwad­nia tak, jak kla­syczny napar.

Czym jest kuch­nia pię­ciu prze­mian?

Kawa pię­ciu prze­mian wywo­dzi się z chiń­skiej kuchni pię­ciu prze­mian. Opiera się ona na prze­ko­na­niu, że to co człowiek je, musi być zgodne z naturą pię­ciu żywio­łów: drzewa, ognia, ziemi, metalu i wody. Ich odpo­wied­ni­kiem w die­cie jest pięć róż­nych sma­ków: kwa­śny, gorzki, słodki, ostry i słony. W skład każ­dego dania muszą wejść pro­dukty ze wszyst­kich grup sma­ko­wych. W kuchni pię­ciu prze­mian bar­dzo istotna jest kolej­ność łącze­nia pro­duk­tów. Należy doda­wać je do dania na zasa­dzie koła: smak gorzki – słodki – ostry – słony – kwa­śny itd. Dieta opiera się na warzy­wach, słod­kich owo­cach, chu­dym mię­sie i rybach, ziar­nach sło­necz­nika, gro­chu, zie­lo­nej her­ba­cie i oli­wie z oli­wek. W kuchni pię­ciu prze­mian nie wszyst­kie pro­dukty są dozwo­lone. Zakazane są m.in.: cukier, sło­dzone mleko, pro­dukty wędzone oraz tłusz­cze zwie­rzęce. Co cie­kawe, zakłada się, że smak kwa­śny czy słony nie może domi­no­wać w potra­wach. Kuchnię pięciu przemian uważa się za bar­dzo zdrową, która wpływa pozy­tyw­nie na prze­mianę mate­rii, dzięki czemu można schud­nąć bez licze­nia kalo­rii.

Kawa 5 prze­mian – w czym tkwi jej sekret?

Kawa 5 sma­ków jest jedną z naj­bar­dziej zna­nych prze­pi­sów kuchni pię­ciu prze­mian. Ist­nieje wiele róż­nic mię­dzy nią a kawą kla­syczną. Jedną z naj­waż­niej­szych jest to, że jest ona gotowana, a nie parzona. W kawie pię­ciu prze­mian żywioły są repre­zen­to­wane przez poszcze­gólne skład­niki:

 • ogień, czyli smak gorzki, to woda i kawa,
  • zie­mia, czyli smak słodki, to cyna­mon i miód,
   • metal, czyli smak ostry, to kar­da­mon, goździki i imbir,
    • woda, czyli smak słony, to sól,
     • drzewo, czyli smak kwa­śny, to cytryna.

      Co ważne, skład­niki nie są narzu­cane z góry, można je mody­fi­ko­wać według wła­snego uzna­nia. Za smak słodki mogą odpo­wia­dać także np.: kmi­nek, rodzynki, sza­fran albo wani­lia, a także słod­kie likiery, ponie­waż kuch­nia pię­ciu prze­mian nie wyklu­cza alko­holu. Smakiem ognia w kawie pię­ciu prze­mian może być także kakao, należy jed­nak uwa­żać z jego ilo­ścią, aby nie zdo­mi­no­wało napoju – jeden smak nie powi­nien w tej kawie prze­wa­żać. Sma­kiem metalu mogą być rów­nież: anyż, chilli, goździki czy pieprz. Kwa­śną cytrynę można zastą­pić sokiem z man­da­rynki, pomarańczy albo całą tru­skawką.

      Kawa według 5 prze­mian – wła­ści­wo­ści

      Napar ten ma wła­ści­wo­ści pobu­dzające, dodaje ener­gii do dzia­ła­nia oraz akty­wi­zuje umysł. To jed­nak nie wszystko! Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, kawa pię­ciu prze­mian wpływa bar­dzo pozy­tyw­nie na zdro­wie. Dzieje się tak dzięki róż­no­rod­nym zawar­tym w niej skład­ni­kom. Warto wypić ją w zimne dni, ponie­waż roz­grzewa orga­nizm. Dodat­kowo wzmac­nia go i popra­wia krą­że­nie, nie podno­sząc ciśnie­nia. Kawa pię­ciu prze­mian ma też pozy­tywny wpływ na pracę układu pokar­mo­wego oraz moczo­wego. Wyka­zuje również dzia­ła­nie usy­pia­jące, odprę­ża­jące i prze­ciw­za­palne. Kawa goto­wana wg pię­ciu prze­mian jest pole­cana oso­bom będą­cym na die­cie, ponie­waż przy­spie­sza meta­bo­lizm oraz niwe­luje cel­lu­lit.

      Prze­pis na kawę wg 5 prze­mian

      Żeby przy­go­to­wać porcję kawy według pię­ciu prze­mian, potrzebne są:

      • 300 mili­li­trów wody,
       • łyżeczka kawy,
        • szczypta cyna­monu,
         • odro­bina miodu,
          • szczypta imbiru,
           • ziarno kar­da­monu,
            • goździk,
             • odro­bina soku z cytryny,
              • mała szczypta soli.

               Do garnka wlej wodę i dopro­wa­dź ją do wrze­nia. Następ­nie dodaj cyna­mon i gotuj przez 60 sekund. Kolejno do wrzątku dodaj goździki, imbir i kar­da­mon. Po minu­cie goto­wa­nia wrzuć szczyptę soli i dalej gotuj. Późniejszym kro­kiem jest doda­nie soku z cytryny. Po chwili wsyp kawę. Następnie cało­ść gotuj przez około 5 minut, by kawa w pełni oddała swój aro­mat. Po tym cza­sie gar­nek zdejmij z ognia i dodaj miód. Kawa jest gotowa do spo­ży­cia. Nie należy jej dodatkowo słodzić ani zabie­lać.

               Zobacz wideo: Jaka kawa na dobry początek dnia?

               Zobacz też:

               Najlepszy na świecie włoski szef kuchni w Dzień Dobry TVN! Sprawdź niezwykłe przepisy Enrico Derflinghera

               Najlepszy na świecie włoski szef kuchni w Dzień Dobry TVN! Sprawdź niezwykłe przepisy Enrico Derflinghera

               Cebula - smaczna i zdrowa. Przepisy Grzegorza Zawieruchy

               Autor: Adrian Adamczyk

               podziel się:

               Pozostałe wiadomości

               Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

               Ostatnia wizyta Tomasza Komendy w Dzień Dobry TVN. Cieszył się, że zostanie ojcem

               Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

               Projekt wakacji kredytowych na nowych zasadach?

               Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

               Grzegorz Głuszak ze łzami w oczach wspomina Komendę. "Wygrał z systemem, ale przegrał z chorobą"

               Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

               Mieszkanie razem czy osobno - co jest lepsze dla związku? Psycholog radzi

               Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

               Rafał Collins o ostatnich chwilach Tomka Komendy. "Trudna sytuacja ciągnęła się już od grudnia"

               Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

               Wyceniono majątek syna Alicji Bachledy-Curuś. 15-latek może pochwalić się pokaźną sumą

               Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

               Jak działają internetowi dawcy nasienia? "Lepiej jest to zrobić metodą naturalną, ze zbliżeniem"

               Kiełek czeka na adopcję

               Kiełek czeka na adopcję

               Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!
               Materiał promocyjny

               Ferie zimowe warto spędzić w Wiśle!

               Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

               Czy Kate Middleton jest w ciąży? "Król Karol chciałby znów zostać dziadkiem"

               Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

               Ubrania z drugiej ręki: hit czy kit?

               Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

               Szymon Wydra w nowej roli. Młodzież nazywa go wujkiem. "To mnie inspiruje"

               Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

               Przeglądał mieszkania na sprzedaż. "Zdębiałem, jak to zobaczyłem"

               Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

               Poduszki kontra zmarszczki. "To naprawdę wygodne"

               Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"
               Materiał promocyjny

               Rafał Maślak ma swoje poranne rytuały. Jak dobrze zacząć dzień? "Zawsze to robię"

               Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

               Agnieszka Chylińska o początkach kariery. "To było strasznie bolesne"

               Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

               Tak Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" świętowali 5. rocznicę

               Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"
               Materiał promocyjny

               Kuchnia na zimowe szaleństwa. "Proteiny są dla nas niesamowicie ważne"

               Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

               Lekarze alarmują: to tykają bomba. Codziennie mamy z tym do czynienia

               Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"
               Materiał promocyjny

               Atuty województwa śląskiego. Tu warto przyjechać w każdą porę roku. "Jesteśmy gościnnym regionem"

               Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

               Cellulit nie musi być problemem. Sprawdź, jak skutecznie się go pozbyć

               Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?
               Materiał promocyjny

               Jak przygotować rzeczy do sprzedaży na Vinted?

               Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

               Marcin Prokop wyznał, jaki jest jego najcenniejszy talent. "Dość dobrze go wykorzystuję"

               Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

               Taneczna rozgrzewka na stoku. Akcja #DDdance i Projekt Zima

               Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

               Julia Wieniawa zdecydowała się na szczere wyznanie. "Usiadłam i rozpłakałam się"

               Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu
               Materiał promocyjny

               Nowy rok, nowe… wnętrze. Rusza nowy program w Dzień Dobry TVN - Sposób na wnętrze! Weź udział w castingu

               Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

               Małgorzata Heretyk-Musiał i Ernest Musiał o swoim przepisie na miłość. "Dzięki temu jest spokojniej i bardziej rodzinnie"

               Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

               Czego mężczyźni oczekują od kobiet?

               Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

               Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

               "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

               "Detektywi" i pies, który im pomaga. "To jest gwiazda tego serialu"

               Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

               Książę Harry o nowotworze u króla Karola III. Zaskakujące wyznanie

               Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

               Szczere wyznanie Luny dotyczące Eurowizji. Co sądzi o konkursie?

               Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

               Kultowi bohaterowie "Samych swoich" powracają na ekrany. "To zupełnie inna historia"

               "Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

               "Kochamy i chcemy być kochani". Osoby w spektrum autyzmu mówią o miłości

               Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

               Oszpecała córkę żrącą substancją? Dziecko straciło część ucha

               E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
               Materiał promocyjny

               E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

               To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

               To one nauczą uczestników "Czas na Show. Drag Me Out" sztuki performensu

               Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

               Mata w programie "Autentyczni". Czym jest dla niego spektrum autyzmu?

               Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

               Wzięli ślub w teatrze. "Po przysięgach wykonaliśmy krótki stand-up o naszych gościach"

               Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

               Te znaki zodiaku to prawdziwe królowe lodu. Ich serce ciężko jest zdobyć

               Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

               Coraz więcej singli praktykuje sober dating. "Czujemy to, co autentycznie przeżywamy"

               Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

               Ogromny sukces polskich lekarzy. "To było coś, czego nie zapomnę"

               Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

               Prosty i przyjemny trening na zimową chandrę. Jak ćwiczyć na hula hop?

               "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

               "The Traitors. Zdrajcy". Jakie są reguły nowego programu TVN?

               Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

               Tatiana Okupnik usłyszała od innych: "Zepsułaś wszystko"

               Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

               Substancje psychoaktywne, kradzieże, seks

               "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

               "The Traitors. Zdrajcy". Poznaj interesujących uczestników nowego programu

               #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

               #DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas