Newsy

Podatek od posiadania psa w górę. Ile zapłacą opiekunowie czworonogów w 2022 roku?

Newsy

Autor:
Milena
Jaworska
Źródło:
pit.pl

Jednym z dochodów gmin pozostaje od lat podatek od psa. Jego wysokość zależny jest od decyzji organów samorządowych, jednak ustawodawca wskazał stawkę maksymalną tej daniny. Ile będzie wynosił podatek od psa w 2022 roku?

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Każdy, kto posiada psa musi liczyć się z koniecznością zapłaty podatku urzędowi gminy, w której mieszka. Opłata ta nie zawsze jest jednak obowiązkowa, nie ma również stałej wartości. Podatek od posiadania psa uzależniony jest od indywidualnej decyzji rady gminy. Tam, gdzie zostaje uchwalony, obowiązuje rejestracja czworonoga w urzędzie.

Podatek od posiadania psa – kto jest z niego zwolniony?

Prawodawca przewidział jednak wyjątki. I tak opłata nie będzie pobierana od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Ile wynosi podatek od posiadania psa?

W bieżącym roku stawka podatku od posiadania psa wynosi 130,30 zł rocznie od jednego pupila. W 2022 roku kwota ta ma wzrosnąć do 135 zł – donosi Dziennik Gazeta Prawna. Podane wartości są jednak kwotami maksymalnymi, które będą musieli zapłacić posiadacze czworonogów, jeśli gmina, w której mieszkają zdecyduje się wprowadzić wspomnianą daninę.

Do kiedy zapłacić podatek od posiadania psa?

Wskazaną kwotę należy uiścić do 30 kwietnia danego roku. Termin ten pozostaje niezmienny dla wszystkich. Istnieją jednak pewne zależności. Jeśli pies dołączył do naszego domu w połowie roku, danina wynosi jedynie połowę rocznej stawki i trzeba ją uiścić do końca kwietnia kolejnego roku. W ciągu dwóch miesięcy od narodzin zwierzęcia lub jego nabycia, należy zgłosić psa do urzędu – od momentu zarejestrowania czworonoga podatek jest naliczany.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Milena Jaworska

Źródło: pit.pl

Źródło zdjęcia głównego: Justin Paget/Getty Images

Pozostałe wiadomości