Zdalne nauczanie w żłobku. Czy rodzicom należy się zasiłek?

Aktualizacja:
Żłobek koronawirus Radom

Uczniowie klas IV-VIII w podstawówkach i wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce uczą się zdalnie. Zajęcia na odległość mają też studenci. Nie jest to dla nich nowością - taką formę nauki wprowadzono już na początku epidemii koronawirusa w marcu. Teraz jednak nadszedł czas na zdalne nauczanie w... żłobku. Decyzję w sprawie Misiów i Jeżyków wydał właśnie katowicki Sanepid. Czy rodzicom należy się zasiłek? Odpowiada adwokat Beata Patoleta.

Zdalne nauczanie w żłobku

Jeden z pracowników Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich uzyskał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. Dyrektor placówki poinformował o tym fakcie Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach.
Sanepid przeanalizował sytuację i wydał decyzję w tej sprawie. Pojawiła się ona na stronie siemianowickiego żłobka.

Opinia sanitarna dla grup Misiów i Jeżyków do ściągnięcia

- czytamy na stronie.
W ten sposób rodzice żłobkowiczów dowiedzieli się, że Sanepid zdecydował o zdalnej formie opieki w grupach 3 i 4. Obowiązuje ona od 26 do 30 października.

Procedura wszczynana jest przez dyrektora, bowiem to on najlepiej orientuje się w sytuacji prowadzonej placówki. Należy wskazać, że nie jest konieczne ograniczanie działania całego żłobka, przedszkola czy szkoły. (...) Żłobki, podobnie jak przedszkola, zobowiązane są do stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Z tych wynika między innymi to, że do poszczególnych grup powinni być przyporządkowani w miarę możliwości ci sami opiekunowie, a grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Zasadniczo zatem, pojawienie się zakażenia w jednej grupie, nie powinno, oddziaływać na pozostałych wychowanków. Stosownie do wspomnianych wytycznych, opiekunowie poszczególnych grup nie powinni mieć ze sobą kontaktu. Na dyrektorze ciąży również obowiązek ustalenia listy osób, które w tym samym czasie przebywały w tych samych częściach budynku

- komentuje adwokat Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego i dotacji oświatowych.

Siemianowice Śląskie: zdalna opieka w żłobku

W uzasadnieniu decyzji Sanepidu stwierdzono jedynie, że rozpatrzono wniosek dyrektora żłobka w Siemianowicach Śląskich.

Państwowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach opiniuje pozytywnie zdalną formę opieki w grupach 3 i 4

- głosi pismo w tej sprawie.
Dzieci z tych grupy, które miały bezpośredni kontakt z opiekunem chorym na COVID-19, rozpoczęły kwarantannę do 30 października.

Pozostałe dzieci nie są przyjęte z powodu zawieszenia działalności grupy

- poinformował żłobek.
Czy rodzice w tej sytuacji mają prawo do zasiłku?

Zdalne nauczanie w żłobku - zasiłek

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który rodzicom i opiekunom przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola, obowiązywał jedynie do 20 września br.
Obecnie będzie przysługiwał jedynie w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - w ramach wskazanego tam limitu.

Tym samym, w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka czy przedszkola, zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał ubezpieczonemu rodzicowi do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku na wszystkie dzieci. Warto w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 34 ustawy o świadczeniach wyłączone jest prawo do zasiłku, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to wyłącznie opieki sprawowanej nad dzieckiem chorym w wieku do 2 lat

- wyjaśnia adwokat Beata Patoleta.
Wrocławskie żłobki tylko dla zaszczepionych. Będą potrzebne zaświadczenia. Zobacz wideo:
Zobacz też:
Autor: Luiza Bebłot
Pozostałe wiadomości