Gorące tematy

Grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia

Gorące tematy

Autor:
Adam
Barabasz
Źródło:
msze.info, dobraspowiedz.pl, ofm.krakow.pl
Ksiądz przed konfesjonałem

Zgodnie z przykazaniami kościelnymi praktykujący katolicy w okresie wielkanocnym powinni przystąpić do komunii świętej. Aby móc to uczynić, wcześniej trzeba udać się do konfesjonału i wyspowiadać. Czy może się jednak zdarzyć, że na koniec sakramentu nie padną słowa "Pan odpuścił tobie grzechy, idź w pokoju"? Sprawdź, jakie są warunki spowiedzi.

Warunki spowiedzi

Mówi się, że głupota ludzka i miłosierdzie boże nie znają granic. O ile pierwsza z wymienionych cech, regularnie - ku zdumieniu niektórych - powiększa swoje terytorium, tak przebaczenie w teologii chrześcijańskiej zachowuje status constans. Miłość Boga do ludzi jest jedną z głównych prawd wiary, a jej szczególnym przejawem są święta Wielkiej Nocy. Aby odpowiednio się do nich przygotować, wielu wiernych uczestniczy w rekolekcjach, a następnie ustawia się w kolejkach do konfesjonałów.

Wielkanoc

Dobre choć wielkopostne
Dobre choć wielkopostne Dzień Dobry TVN
wideo 2/4

Spowiedź w Kościele katolickim jest obwarowana kilkoma wytycznymi. Po pierwsze, należy spełnić pięć warunków. W ich świetle trzeba przygotować rachunek sumienia, żałować za grzechy, mieć mocne postanowienie poprawy, wyznać przewinienia oraz zadośćuczynić Bogu i bliźnim.

Kiedy spowiedź jest nieważna?

W trzech przypadkach spowiedź może zostać uznana za nieważną: jeśli kapłan udzielający rozgrzeszenia nie ma odpowiednich upoważnień, penitent zataił grzech lub nie wyjawił wszystkich okoliczności jego popełnienia bądź umniejszył swoją winę. Brak żalu oraz postanowienia poprawy również oznacza, że udzielony sakrament pokuty i pojednania jest nieważny.

Za które grzechy nie dostaje się rozgrzeszenia

Listy grzechów, które regularnie pojawiają się w serwisach internetowych w okolicy świąt wielkanocnych, mają niewiele wspólnego z prawdą, ponieważ każdorazowo to kapłan ocenia postawę spowiadającego się. W "Ewangelii" Chrystus wyraża się jasno, że wszyscy mogą liczyć na boskie wybaczenie. Ustanawia jednak jeden wyjątek.

Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego

Katechizm mówi wprost, co jest rozumiane jako występki przeciwko Duchowi Świętemu. Według Piusa XII o takim grzechu można mówić w sześciu przypadkach.

 • Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.
 • Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.
 • Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 • Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
 • Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.
 • Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Kwestię grzechów przeciwko Duchowi Świętemu podniósł również Jan Paweł II.

- Bluźnierstwo polega na słownym znieważeniu Ducha Świętego; polega natomiast na odmowie przyjęcia tego zbawienia, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Ducha Świętego - pisał papież w "Dominum et Vivicantem".

- Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu polega więc w konsekwencji na radykalnej odmowie przyjęcia tego odpuszczenia, którego wewnętrznym szafarzem jest Duch Święty, a które zakłada całą prawdę nawrócenia, dokonanego przezeń w sumieniu. Jeśli Chrystus mówi, że bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu nie może być odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym życiu, to owo „nie-odpuszczenie” związane jest przyczynowo z „nie-pokutą” - to znaczy z radykalną odmową nawrócenia się.

Kościół konsekwentnie unika katalogowania grzechów. Jest jednak grupa, która ściśle wiąże się z nałożeniem kar kościelnych i wymagana jest interwencja Watykanu. Są to:

 • Znieważenie postaci konsekrowanych
 • Przymus fizyczny lub zabójstwo papieża
 • Rozgrzeszenie wspólnika przeciw szóstemu przykazaniu
 • Święcenie na biskupa bez papieskiego mandatu
 • Bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi
 • Usiłowanie wyświęcenia kobiety
 • Naruszenie tajemnicy spowiedzi
 • Publiczne rozpowszechnianie spowiedzi.

Papież Franciszek w czasie obchodów Roku Miłosierdzia usunął aborcję z powyższej listy, nadając kapłanom upoważnienie do jej rozgrzeszania.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie.  Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Adam Barabasz

Źródło: msze.info, dobraspowiedz.pl, ofm.krakow.pl

Źródło zdjęcia głównego: djedzura / Getty Images

Pozostałe wiadomości