Kiedy można jeździć rowerem po chodniku, a kiedy po ulicy?

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
policja.gov.pl/gov.pl/ustawa - Prawo o ruchu drogowym
Rowerzystka na chodniku

Dodatnie temperatury i słoneczna pogoda sprawiły, że sezon rowerowy rozpoczął się już w połowie marca. Jazda na jednośladzie to świetny sposób na poprawę kondycji i dołożenie cegiełki do zminimalizowania smogu. Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Chodnik a ścieżka rowerowa - definicje ustawowe

Zgodnie z art. 2. ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, droga dla rowerów, nazywana też ścieżką rowerową, jest "drogą lub jej częścią przeznaczoną do ruchu rowerów, która oznaczona jest odpowiednimi znakami drogowymi. Ścieżki są oddzielone od innych dróg w sposób konstrukcyjny, np. krawężnikiem, lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli znakami drogowymi". Z kolei chodnik, zgodnie z art. 2 ust. 9 ustawy, jest "częścią drogi przeznaczonej do ruchu pieszych". 

Sport to zdrowie

Korfball – koedukacyjna dyscyplina sportu
Korfball – koedukacyjna dyscyplina sportuDzień Dobry TVN
wideo 2/14

Kiedy można jechać rowerem po chodniku?

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym definiuje również sytuacje, w których możliwe jest poruszanie się rowerzystów po chodniku. Zgodnie więc z art. 33 ust. 5, "korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6."

Ustęp 6 tego artykułu zobowiązuje rowerzystę poruszającego się po chodniku do utrzymywania prędkości zbliżonej do prędkości pieszego, a ponadto zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu i nie może utrudniać ruchu osób poruszających się po chodniku. 

Kiedy nie można jechać rowerem po jezdni?

Część rowerzystów uważa, że zawsze wolno im jechać ulicą. Nie jest to jednak prawda. Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach. Nie wolno również poruszać się rowerom po ulicach, jeżeli w pobliżu wyznaczona jest droga lub ścieżka rowerowa. Nie powinni jechać ulicą również wtedy, kiedy samochody jadą po niej z prędkością powyżej 50 km/h, a obok jest chodnik o szerokości co najmniej 2 m.

Kiedy ścieżka rowerowa jest chodnikiem - pas pieszo-rowerowy

Oprócz ścieżek rowerowych i pasu ruchu rowerów możliwe jest również zaprojektowanie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych. Musi ona mieć nie mniej niż 2,5 metra szerokości i być oznaczona znakiem C-13 lub C-16. Jest to okrągły niebieski znak, na którym znajdują się symbole pieszego z dzieckiem i roweru, rozdzielone poziomą lub pionową kreską.

Jeżeli kreska jest pozioma - ruch pieszych i rowerów odbywa się na całej szerokości pasa ruchu. Jeśli natomiast kreska jest pionowa, to ruch odbywa się po stronie drogi wskazanej na znaku, np. kiedy rower znajduje się po prawej stronie znaku, rowerzyści mają obowiązek trzymania się prawej strony wspólnej drogi.

Jeżeli według znaku piesi i rowerzyści mają prawo poruszać się po całej szerokości drogi, to jadący jednośladem musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Inaczej jest, kiedy znak wskazuje stronę ruchu dla pieszych i kierowców rowerów. Wtedy każdy powinien poruszać się po "swojej" części ścieżki.

Mandat za jazdę rowerem po chodniku

Mandat za poruszanie się rowerem po chodniku wynosi 100 zł. Dodatkowo można również dostać mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym bądź utrudnianie im ruchu, a także za przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Każdy z nich kosztować nas będzie 100 zł, co łącznie może zsumować się do 300 zł. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: policja.gov.pl/gov.pl/ustawa - Prawo o ruchu drogowym

Źródło zdjęcia głównego: Simon Ritzmann/Getty Images

Pozostałe wiadomości