Psychologia

Skuteczna komunikacja – na czym polega i jak ją ćwiczyć?

Psychologia

Autor:
Adrian
Adamczyk
Dyskutująca para

Umiejętność skutecznej komunikacji ma ogromne znaczenie zarówno w życiu osobistym, jak i w sferze zawodowej. Sukcesy osiągane przez człowieka zależą w dużej mierze właśnie od sprawnej i efektywnej zdolności do komunikacji z otoczeniem. Znaczenie ma nie tylko komunikacja werbalna, ale także gesty, mimika, ton głosu i postawa – czyli komunikacja niewerbalna.

Skuteczna komunikacja ma duże znaczenie w biznesie, w zespole pracowników oraz w związkach międzyludzkich. Samo słowo "komunikacja" pochodzi od łacińskiego "communicare" i oznacza "przekazywanie treści". We współczesnej psychologii oraz w naukach o zarządzaniu możemy mówić o perspektywie ilościowej i jakościowej. Czym jest skuteczna komunikacja interpersonalna i w jaki sposób komunikować się efektywnie w pracy i w biznesie?

Jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu?
Jak rozmawiać z dziećmi o umieraniu? Jak wytłumaczyć dziecku, że bliska mu osoba nie żyje? Źródło: Dzień Dobry TVN

Czym charakteryzuje się skuteczna komunikacja interpersonalna?

Na początku należy zaznaczyć, że istnieją dwie główne formy komunikacji, werbalna i niewerbalna. Pierwsza z nich może być ustna (komunikacja bezpośrednia, twarzą w twarz) lub pisemna (listy, maile itp.). Natomiast wśród form komunikacji niewerbalnej możemy wyróżnić: mimikę, gesty, postawę, sposób i ton wypowiedzi, kontakt wzrokowy, dystans od rozmówcy i ogólne ruchy oraz wygląd fizyczny.

Skuteczna komunikacja interpersonalna charakteryzuje się następującymi cechami:

 • mówienie wprost,
 • brak barier komunikacyjnych,
 • dostosowanie komunikatu do odbiorcy,
 • zwrócenie uwagi na treść oraz kontekst wypowiedzi,
 • dynamika i efektywność,
 • przekazywanie wiadomości w sposób logiczny,
 • zachowanie kontaktu wzrokowego,
 • traktowanie rozmówcy jako partnera.

Porozumiewanie się jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na relację międzyludzkie. Dlatego wydaje się, że sztuka efektywnej i skutecznej komunikacji jest umiejętnością niezbędną do opanowania. Należy dodać, że osoby uważane za dobrych rozmówców słuchają aktywnie, czyli akceptują rozmówcę i jego słowa, a także umożliwiają drugiej stronie swobodne wypowiadanie się.

W tym miejscu warto dodać, że ludzie mogą preferować różne style komunikacji, na przykład:

 • styl współpracujący – w formie dialogu, negocjacji,
 • styl dominujący, gdy jedna ze stron uzyskuje przewagę ze względu na hierarchię lub status społeczny (na przykład lekarz dominuje zwykle w rozmowie nad pacjentem),
 • styl manipulacyjny, który jest stosowany przez telemarketerów lub sprzedawców.

Bardzo ważne jest dopasowanie stylu komunikacji do rozmówcy oraz do całej sytuacji.

Skuteczna komunikacja w biznesie

W biznesie efektywność i skuteczność komunikacji odgrywa ogromną rolę. W każdej firmie ogromne znaczenie ma zarówno komunikacja zewnętrzna (skierowana do klientów, akcjonariuszy), jak i wewnętrzna (skierowana do pracowników). W wielu organizacjach istnieją całe zespoły osób, które zajmują się komunikowaniem istotnych wiadomości zarówno w stosunku do klientów, jak i do pracowników.

W niektórych firmach funkcję tę pełnią działy marketingu, PR czy HR, jednak rozwijają się także osobne działy komunikacji. W ten sposób firmy podkreślają, jak ważną rolę pełni efektywna komunikacja z pracownikami. W wielu firmach spore znaczenie mają różne narzędzia komunikacji, tj. Intranet, blogi, komunikatory wewnętrzne. Dialog pomiędzy pracownikiem i managerem lub pomiędzy konkretna osobą i całym zespołem pomaga w efektywnej pracy oraz udzielaniu informacji zwrotnej. Wiele zagranicznych korporacji wprowadziło specjalne metody komunikacji w formie "employer branding", czyli prezentowaniu firmy na zewnątrz, na przykład na billboardach lub w trakcie kampanii reklamowej. Taka forma reklamowa pozwala na zdobycie wartościowych pracowników i zapewnia później skuteczną komunikację obustronną. Skuteczna komunikacja w zespole pełni bardzo ważną rolę, ponieważ w wielu firmach pracuje się nad projektami, do których angażuje się całe grupy pracowników. Efektywna komunikacja kształtuje motywację pracowników oraz ich zaangażowanie i lojalność względem firmy. Współcześnie przedsiębiorstwa poświęcają coraz więcej uwagi skutecznej komunikacji w biznesie, aby zwiększyć zadowolenie pracowników, kontrahentów i klientów.

Skuteczna komunikacja: ćwiczenia, treningi, szkolenia

Zdolności komunikacyjne można rozwijać poprzez specjalne ćwiczenia, szkolenia i treningi. Niektóre osoby z własnej woli decydują się na szkolenie z podstaw komunikacji. Korporacje często proponują swoim pracownikom specjalne treningi komunikacji, które dotyczą zwykle efektywnego porozumiewania się w zespole. W zaciszu domowym także można zdecydować się na trening swoich zdolności komunikacyjnych i poszukiwać w Internecie odpowiednich opracowań oraz ćwiczeń.

Dla skutecznej komunikacji interpersonalnej ogromne znaczenie ma praktykowanie wystąpień publicznych, negocjacji, częste rozmowy z innymi ludźmi, a także ćwiczenie swoich prezentacji przed lustrem lub kamerą video. Bardzo skuteczne są także szkolenia z zakresu komunikacji organizowane przez różne firmy. W trakcie takich szkoleń uczestnicy mogą ćwiczyć w grupach i liczyć na wsparcie oraz informację zwrotną ze strony trenera.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: fizkes/Getty Images

Pozostałe wiadomości