Zdrowie

Ochrona zdrowia w pracy - na czym polega? Co musi zapewnić pracodawca?

Zdrowie

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
CIOP
Lekarz z tabletem w rękach

W związku z Dniem Pracowników Służby BHP w serwisie Dzień Dobry TVN przypominamy, jakie obowiązki musi spełnić pracodawca. Czy wszystkim należą się darmowe posiłki? Jakie badania powinny zostać zlecone i na czyj koszt?

Dzień Pracowników Służby BHP - 19 września

Dzień Pracowników Służby BHP został ustanowiony na Kongresie Służby BHP w październiku 2010 roku, ostatecznie datę zatwierdzono w grudniu tego samego roku. Święto to ma podkreślić istotną rolę pracowników służby BHP w miejscach pracy. W tym zawodzie kluczowe jest nie tylko wykształcenie i doświadczenie, ale również konkretne cechy osobowości. To oni troszczą się o zdrowie pracowników, a także monitorują warunki pracy. Szczególny test służby BHP przeszły podczas pandemii koronawirusa. 

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Profilaktyczna ochrona zdrowia w miejscu pracy

Do obowiązków pracodawcy należy przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponadto, ma obowiązek prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w tym zakresie. Szczególnej ochronie zdrowia, jaka musi zapewnić pracodawca, poświęcony został Rozdział IV Kodeksu Pracy oraz w Rozdziale VI - Profilaktyczna ochrona zdrowia.

Zgodnie z zawartym w Kodeksie Pracy Art. 226. pracodawca ma obowiązek ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe i informować o nich pracowników. Dalej za Art. 227 paragraf 1. "Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności:

  1. 1utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników;
  2. 2przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom".

W zakres profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników wchodzi:

  • profilaktyczne badanie lekarskie - wstępne, okresowe i kontrolne,
  • zapobieganie chorobom zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a zwłaszcza - utrzymywanie w stanie stałej sprawności urządzeń eliminujących bądź ograniczających szkodliwe czynniki środowiska pracy oraz urządzeń służących do pomiarów tych czynników; przeprowadzanie, na własny koszt, badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrowanie ich oraz przechowywanie wyników tych badań i pomiarów, a ponadto udostępnianie ich pracownikom,
  • dostarczanie nieodpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych pracownikom pracującym w warunkach szczególnie uciążliwych.

Dodatkowo w miejscu pracy powinny być prowadzone szkolenia w dziedzinie BHP i oceny ryzyka zawodowego.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W 2003 roku ogłoszono Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który obchodzony jest 28 kwietnia. Zostało ono proklamowane przez Międzynarodową Organizację Pracy, Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC). W 19 krajach został on oficjalnie uznany, w tym w Polsce przez CIOP - Centralny Instytut Ochrony Pracy. Obchody tego święta mają na celu zwrócenie uwagi na działania w kwestii poprawy warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących i w miejscu ich pracy. W Polsce obchodzone jest od 2003 roku na mocy uchwały Sejmu RP z dnia 9 lipca 2003 roku.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: CIOP

Źródło zdjęcia głównego: Alvaro Medina Jurado/Getty Images

Pozostałe wiadomości