obrazek

    obrazek

    Rysowanie krajobrazu daje artyście bardzo wiele możliwości wyrazu. Krajobraz jesienny może być jasny i słoneczny, ale też deszczowy i pochmurny, krajobraz wiosenny również może być różnorodny. W tym artykule dowiedziesz się, jak narysować krajobraz.

    Sketch­note to spo­sób noto­wa­nia infor­ma­cji za pomocą róż­no­rod­nych obraz­ków, wykre­sów, pod­kre­śleń, gra­fów i kolo­rów. Pomaga w łatwiej­szym rozu­mie­niu danych zagad­nień oraz ich szyb­szym zapa­mię­ty­wa­niu. Kiedy, gdzie i w jaki spo­sób sto­suje się sketch­no­ting?

    "Swój człowiek na swoim miejscu"? A może macie inne pomysły na podpis do poniższego obrazka? Nie krępujcie się - pobierajcie i publikujcie w sieci. "Zmemujmy" Filipa Chajzera! Zobaczcie jego reportaż! "Kumacie" memy?