Styl życia

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto? Przelicznik netto – brutto

Styl życia

Aktualizacja:
Kittiphan Teerawattanakul / EyeEm/Getty Images

Wynagrodzenie netto i brutto to dwie formy podawania wysokości wynagrodzenia. Jak obliczyć wynagrodzenie netto i relację między wynagrodzeniem netto a brutto tak, aby pod koniec miesiąca nie być zdziwionym niższą wysokością wynagrodzenia na koncie (netto) niż wynagrodzenie na umowie (brutto)? Jak wygląda przykładowe obliczanie wynagrodzenia netto, np. godzinowego?

Obliczając wynagrodzenie netto, obliczamy realne wynagrodzenie, które otrzymujemy "na rękę". Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia, w zależności od rodzaju umowy – chorobowe, emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy itp. Najwięcej obowiązkowych składek pracodawca musi zapłacić w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę. W każdym przypadku pracodawca ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy PIT.

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto? Różnica między wynagrodzeniem netto a brutto

Znajomość sposobu, jak obliczyć wynagrodzenie netto, i różnic pomiędzy wynagrodzeniem netto a brutto prędzej czy później przyda się każdemu pracownikowi. Osoby, które dopiero stoją przed możliwością podpisania swojej pierwszej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z pewnością mogą być zdziwione, gdy pod koniec miesiąca na swoim koncie bankowym zobaczą kwotę znacznie niższą niż ta, która zawarta jest w umowie. Z czego to wynika? Bynajmniej nie z błędu pracodawcy.

Aby dobrze zrozumieć, jak policzyć wynagrodzenie netto, a następnie jak obliczyć wynagrodzenie netto z brutto, trzeba poznać podstawowe pojęcia. Wynagrodzenie brutto to całkowity koszt, który w oparciu o zawarcie danej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej musi przeznaczyć pracodawca na pracownika. Co ważne, pieniądze, które otrzymuje się na konto bankowe jako wynagrodzenie, to nie jest jedyny element kosztów poniesionych przez pracodawcę. Wynagrodzenie netto to wynagrodzenie "na rękę" – realna kwota, którą otrzymuje się za wykonywaną pracę. Można powiedzieć, że wynagrodzenie netto to wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość opłacanych przez pracodawcę składek, do których należą głównie:

  • składka emerytalna (Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
  • ubezpieczenie zdrowotne (Narodowy Fundusz Zdrowia),
  • składka na Fundusz Pracy,
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe,
  • składka na ubezpieczenie rentowe.

Powyższe składki są obowiązkowe do opłacenia przez pracodawcę, jednakże należy pamiętać, że dotyczą one umowy o pracę. Co zatem wchodzi w skład wynagrodzenia netto, jak obliczyć jego wysokość?

Wynagrodzenie netto to wyłącznie wynagrodzenie dla pracownika z tytułu stosunku pracy. Obliczenie wynagrodzenia netto wymaga znajomości wysokości powyższych składek. Z roku na rok wysokość składek ulega niewielkim zmianom. Suma wszystkich składek wraz z zaliczką na podatek dochodowy PIT wynosi ok. 30%. Sposób, jak obliczyć wynagrodzenie netto, jest stosunkowo prosty. Warto przy tym skorzystać z dostępnych w Internecie darmowych przeliczników, dzięki którym nie będzie trzeba samemu wykonywać działań matematycznych. Na przykład, jeżeli wynagrodzenie brutto wynosi 2100 złotych, to wynagrodzenie netto wyniesie 1530 złotych (wariant dla wynagrodzenia przysługującego na podstawie umowy o pracę).

Jak wyliczyć wynagrodzenie netto? Różnica między wynagrodzeniem netto a brutto

W przypadku umowy-zlecenia wynagrodzenie netto obliczane jest również jako kwota całkowita wynagrodzenia brutto po odjęciu wszelkich dodatkowych świadczeń płacowych, które musi ponieść pracodawca. Pracodawca ma obowiązek odprowadzenia składki na podatek dochodowy PIT, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Przed laty były to jedyne obowiązki składkowe zleceniodawców. W świetle obecnych przepisów zleceniodawcy muszą także opłacić ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, chyba że zleceniobiorca jest ubezpieczony z innego tytułu.

W przypadku umów-zleceń i umów o dzieło często pojawia się pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie netto za godzinę. Obliczenie wynagrodzenia netto za godzinę pracy nie różni się od obliczenia całości wynagrodzenia. Również należy w tym celu od wynagrodzenia brutto odjąć wysokość powyższych składek. Na przykład minimalne wynagrodzenie godzinowe na umowie-zleceniu wynosi w chwili obecnej 13,70 zł brutto. Wyliczając wynagrodzenie netto, otrzymamy godzinową minimalną stawkę w postaci 9,74 złotych. Tymczasem całkowity koszt pracodawcy wyniesie w takim wariancie 16,19 złotych (składka na ubezpieczenie wypadkowe i połowa wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponoszone są przez zleceniodawcę).

Inne są zasady dotyczące tego, jak obliczyć wynagrodzenie netto w przypadku umowy o dzieło . Zleceniodawca ma obowiązek wyłącznie opłacić zaliczkę na podatek. Nie ma również możliwości dobrowolnego oskładkowania takiej umowy.

Zobacz też:

Zobacz wideo: Dzieci, które liczą szybciej niż kalkulator

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości