Styl życia

Co to jest etyka biznesu?

Styl życia

Aktualizacja:
Digital Vision10'000 Hours/Getty Images

Etyka biznesu jest zbiorem norm moralnego i etycznego postępowania, które mają zastosowanie do działalności gospodarczej. Normy etyki biznesu mają za zadanie przeciwdziałać m.in. spekulacji i chciwości w życiu gospodarczym.

Firma, będąc etyczną i społecznie odpowiedzialną, może dzisiaj dużo zyskać. Jest wiarygodniejsza, bardziej ceniona wśród klientów i potencjalnych partnerów biznesowych. Etyczne postępowanie sprzyja budowaniu prawidłowego wizerunku firmy w otoczeniu biznesowym.

Co to jest etyka biznesu?

Etyka biznesu to dziedzina wiedzy i działalności człowieka, która zajmuje się prowadzeniem działalności gospodarczej w sposób moralny, etyczny, prawy. Tak rozumiana etyka biznesu stanowi zbiór norm, które wskazują kierunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Etyka w biznesie i zarządzaniu ma na celu zwalczanie wszelkich praktyk i postępowań, które są oparte na spekulacji oraz chciwości. Promuje za to rozwiązania sprawiedliwe, uczciwe, takie, w których zysk firmy wypracowuje się wiedzą, kompetencjami, innowacyjnymi rozwiązaniami, a nie nieuczciwymi strategiami.

Etyka w pracy i biznesie w skali globalnej ma trzy wymiary. Są one następujące:

  • poziom mikro – w firmie postępującej zgodnie z zasadami etyki biznesu zatrudnia się menedżerów, kierowników, którzy postępują etycznie, moralnie;
  • poziom mezo – zgodnie z etyką biznesu firma realizuje proces wymiany handlowej, sprzedaży, świadczenia usług ekonomicznie, efektywnie, ale i etycznie;
  • poziom makro – firma w swojej działalności nie angażuje się w zjawiska nieetyczne, które występują w życiu gospodarczym i społecznym (łapownictwo, korupcja, pogłębianie nierówności społecznych, wyzysk przy zatrudnieniu).

Co wpływa na etyczność firmy?

Poziom etycznej działalności przedsiębiorstwa jest to składowa wielu czynników. Istotny wpływ na etyczność firmy mają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Jeśli chodzi o czynniki wewnętrzne to na etyczność firmy wpływa głównie misja i sytuacja gospodarcza firmy, sposób zachowania i postępowania jej pracowników, polityka firmy . Przykładowo, jeśli firma jest w trudnej sytuacji finansowej, wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności biznesu i etyczność postępowania są dla zarządu mało ważne. Kierownictwo skupia się jedynie na walce o przetrwanie firmy czy spłacie jej zadłużenia. W praktyce firmy o dobrej sytuacji finansowej i wysokich rocznych przychodach aktywniej realizują projekty służące promowaniu etycznych postępowań. Mają bowiem środki, by sfinansować menedżerom koszt szkolenia z etyki postępowania.

Na to, czy firma działa etycznie, mają również wpływ ludzie, którzy ją tworzą, a szczególnie piastujący kierownicze stanowiska. Często indywidualne zachowania kierowników czy własne podejście do uczciwości doprowadzają do tego, że decydują się na nieuczciwe postępowanie, manipulowanie czy oszukiwanie pracowników i partnerów biznesowych.

Firmy są wreszcie etyczne, jeśli misja firmy i jej polityka to przewiduje. Jeśli kierownictwo firmy od początku, projektując daną organizację, zamierzyło, że będzie wdrażało standardy etyczne czy społecznej odpowiedzialności biznesu, w firmie prowadzone są cały czas starania, aby tak było.

Na wdrażanie etyki biznesowej w firmach wpływają również czynniki zewnętrzne. Te najważniejsze to:

  • system gospodarczy kraju, w którym firma działa – firmy działają etycznie, gdy przykładowo uzyskują profity podatkowe, gospodarcze za takie działania;
  • system prawa krajowego – jeśli firmy za nieetyczne zachowania są karane czy dane zachowania są prawnie zakazane, firmy naturalnie są zmuszone do tego, aby działać etycznie i odpowiedzialnie;
  • etyka społeczeństwa – jeśli społeczeństwo w danym kraju ma rozbudowany katalog uznawanych norm, obyczajów w prowadzeniu działalności gospodarczej, wymusza to na przedsiębiorcach ich respektowanie w całości.

Etyka w biznesie – przykłady

Etyka w biznesie może być realizowana w praktyce na wiele sposobów . Najczęściej etyczne firmy skupiają się na godzeniu realizowania swoich celów biznesowych (maksymalizacja zysku, rozwój firmy) z celami ekologicznymi oraz społecznymi. Takie firmy mogą się pochwalić chociażby rozwinięciem skali produkcji towarów przy jednoczesnym zredukowaniu wykorzystania surowców naturalnych do produkcji. Powszechne w firmach etycznych jest również wdrażanie projektów służących trosce o społeczeństwo czy pracowników. Takie firmy przeciwdziałają mobbingowi, wspierają finansowo szkoły i instytucje charytatywne w województwach, w których działają, udzielają szczególnej opieki i wsparcia finansowego swoim pracownikom i ich rodzinom, gdy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej.

Włoscy restauratorzy protestowali przeciwko lockdownowi. Doszło do przepychanek z policją

Zobacz także:

Własna firma czy etat?

Artystyczne odczarowywanie średniowiecza za pomocą stempli. "Jest to dosyć żmudna praca"

Najciekawsza praca świata? Łukasz Łebek: "Mimo wszystko wybrałbym ten zawód ponownie"

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

Pozostałe wiadomości