Czy Polacy mogą się zaciągnąć do ukraińskiej armii?

Maszerujące wojsko
Czy Polacy mogą się zaciągnąć do ukraińskiej armii?
Źródło: horkins/Getty Images
Wołodymyr Zełenski zadecydował o stworzeniu w ukraińskiej armii legionu dla ochotników. Jak oświadczył ukraiński prezydent, mogą do niego przystępować cudzoziemcy. Czy Polacy mogą dołączyć do wojny w Ukrainie?

Jak wstąpić do ukraińskiej armii?

Nabór dla ochotników i pozwolenie na walkę wydano w Łotwie. Chętni do służby w jednostce mają zgłaszać się do ukraińskich placówek dyplomatycznych w kraju. Czy w Polsce również jest to możliwe?

Zapytaliśmy Kancelarię SK&S o to, czy Polak może walczyć w Ukrainie i czy jest to legalne. Zgodnie z odpowiedzią Eksperta: "Obywatel Polski, który chce zaciągnąć się do armii Ukrainy, musi uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych – Ministra Obrony Narodowej). Zgoda jest udzielana na pisemny wniosek obywatela Polski".

Wojna w Ukrainie

Źródło: Dzień Dobry TVN
Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa
Z planu filmowego prosto na wojnę
Z planu filmowego prosto na wojnę
Uciekły przed wojną, wciąż walczą o życie
Uciekły przed wojną, wciąż walczą o życie
Ul. Wołoska 7 – miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
Ul. Wołoska 7 – miejsce wsparcia dla uchodźców z Ukrainy
Mali wolontariusze dla Ukrainy
Mali wolontariusze dla Ukrainy
Dziennikarze na froncie w Ukrainie
Dziennikarze na froncie w Ukrainie
Bądź bezpieczna!
Bądź bezpieczna!
Wojna w Ukrainie
Wojna w Ukrainie
Jak pomagać uchodźcom z Ukrainy?
Jak pomagać uchodźcom z Ukrainy?
Razem z Ukrainą
Razem z Ukrainą
Wraca na Ukrainę, aby stanąć do walki
Wraca na Ukrainę, aby stanąć do walki
Wojna rozdzieliła ich z bliskimi
Wojna rozdzieliła ich z bliskimi
Ukraińska tożsamość a rosyjskie ambicje
Ukraińska tożsamość a rosyjskie ambicje
Lady Pank dedykuje utwór Ukrainie
Lady Pank dedykuje utwór Ukrainie
Atak Rosji na Ukrainę
Atak Rosji na Ukrainę
Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę
Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę

Co w przypadku, gdyby ktoś podjął się służby wojskowej bez uzyskania pozwolenia?

"Podjęcie służby wojskowej bez wymaganej zgody jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. O uzyskanie zgody nie muszą ubiegać się obywatele Polscy będący jednocześnie obywatelami Ukrainy stale tam zamieszkujący".

Czy będzie możliwość dołączenia do ukraińskiej armii?

"Nie można jednak wykluczyć, że polski rząd zdecyduje się znieść obowiązek uzyskania zgody, by wesprzeć Ukrainę. W tym celu należy śledzić komunikaty Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji".

Czy Polacy mogą walczyć w Ukrainie?

Zgodnie z informacją uzyskaną od rzecznika prasowego MON-u, wszelkie informacje prawne aktualnie obowiązujące znajdują się w dziale VI A Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z tym, za Art. 199 a. 1.: "Obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą organu, o którym mowa w art. 199d." Według Art. 199D. Zgodę może udzielić minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych. Wyjątek stanowią obywatele polscy, którzy byli żołnierzami zawodowymi - im zgody i udziela bądź odmawia Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu upoważnionego przez tegoż ministra.

Jeżeli zostanie udzielona zgoda, to zgodnie z Art. 199e. Ustawy, o której mowa, nie rodzi to odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa podjęcia tej służby.

Zobacz także:

Polska Akcja Humanitarna
Polska Akcja Humanitarna
  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Teofila Siewko

Źródło: gov.pl/Kanceralia SK&S

Źródło zdjęcia głównego: horkins/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości