Młodzi ludzie ucierpią na pandemii. Koronakryzys negatywnie wpłynie na ich zarobki i zdrowie psychiczne

Młodzi ludzie, pandemia, covid, koronawirus
Zaostrzenia w związku ze świętami i wariantem omikron
Źródło: Solskin/Getty Images
Jak bardzo negatywne skutki będzie miała pandemia? Raport na ten temat przygotował Polski Instytut Ekonomiczny. Jego wyniki nie napawają optymizmem. Koronakryzys odbije się na młodym pokoleniu - wpłynie nie tylko na jego edukację i rynek pracy, ale też na zdrowie psychiczne.

Młode pokolenie a ekonomiczne skutki pandemii

Dane zawarte w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego udostępnił Business Insider Polska. Wskazują one, że przez koronakryzys obecni przedstawiciele młodego pokolenia będą w przyszłości zarabiać o ponad 6 proc. mniej.

Największe straty obejmą absolwentów uczelni wyższych - w przypadku mężczyzn sięgną one 56 tys. dolarów, zaś w przypadku kobiet 43 tys. dolarów.

- (…) Istotną składową są obliczane na 15,5 biliona dolarów koszty wzrostu trwałego bezrobocia, a także szacowane na 5,7 biliona dolarów koszty wynikające ze spadku wynagrodzeń młodych pracowników w nadchodzącym 15-leciu – czytamy w raporcie.

Zła sytuacja na rynku pracy może z kolei wiązać się ze spadkiem liczby zawieranych małżeństw i wzrostem liczby rozwodów, a także obniżoną dzietnością. Bezrobocie sprzyja także wzrostowi patologii społecznych, w tym przestępczości i alkoholizmu.

Spadek kondycji psychicznej młodych

Osłabienie szans na rynku pracy, spadek perspektyw stabilnego zatrudnienia, skutki izolacji społecznej i stres wynikający z potencjalnych skutków zarażenia koronawirusem wpływają na ciągle pogarszającą się kondycję psychiczną młodych ludzi.

Eksperci szacują, że całkowity roczny wzrost kosztów ekonomicznych, spowodowanych rosnącymi problemami w sferze zdrowia psychicznego związanymi z COVID-19, wynosi ponad 400 mld dolarów.

Sytuacja młodych już się nie polepszy?

Autor raportu PIE, Krzysztof Kutwa wskazuje, że niemożliwe jest całkowite zniwelowanie kosztów pandemii i jej wpływu na sytuację młodych ludzi. Sytuacja nie jest jednak beznadziejna.

- Po pierwsze, kluczowe będzie podniesienie nakładów na edukację oraz towarzyszący im program wyrównywania strat w wiedzy, umiejętnościach i kwalifikacjach młodego pokolenia. Jest to warunek konieczny przyszłej konkurencyjności młodych ludzi na rynku pracy. Ponadto, ważne jest zwiększenie strumienia środków przeznaczanych na zdrowie psychiczne – podkreśla Kutwa.

Zobacz wideo: Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na dobrostan ludzi na całym świecie?

Źródło: Cover Video/x-news

Zobacz także:

Autor: Kamila Glińska

Źródło: Business Insider Polska

Źródło zdjęcia głównego: Solskin/Getty Images

podziel się:

Pozostałe wiadomości