Dom

Zanim wezwiesz straż, czyli grupy i rodzaje pożarów

Dom

Aktualizacja:
iStockphotoAndreyPopov / Getty Images

Rodzaj pożaru określony jest przez to, co się pali, gdzie, i jak szybko ogień się rozprzestrzenia. To także podstawowe informacje, których potrzebuje straż pożarna, przyjmując zgłoszenie. Czy wiesz, jak w kompetentny sposób udzielić strażakom tych podstawowych informacji?

Zobacz też: Pożar katedry Notre-Dame. Wstrząsające wideo i zdjęcia wnętrza po pożarze >>>

Grupę pożaru można łatwo określić, jeśli wiemy, jaki materiał się pali, na jak dużym obszarze oraz w jakich warunkach. Nie jest do tego wymagana specjalistyczna wiedza, a określając rodzaj pożaru, możemy ułatwić interwencję straży pożarnej.

Więcej:

Wyróżniamy 3 sposoby klasyfikowania pożarów, które ułatwiają zastosowanie odpowiednich procedur i modeli postępowania przy ich gaszeniu. Klasyfikacje te dotyczą płonącego materiału, wielkości pożaru oraz sposobu, w jaki się rozprzestrzenia.

Grupy pożarów: podział w zależności od materiału lub substancji, która płonie

W tej klasyfikacji istnieje 6 grup pożarów oznaczonych literami od A do F:

Klasa A: pospolite materiały palne, takie jak: drewno, papier, plastik. Na szybkość rozprzestrzeniania takiego rodzaju pożaru istotny wpływ ma rozdrobnienie materiału palnego - im większe, tym trudniej gasić pożar. Tego typu pożary gaszone są za pomocą środków płynnych lub w formie piany.

Klasa B: palne ciecze, takie jak paliwa, alkohole czy farby. W tej grupie pożarów umieszczone zostały również substancje, które topnieją pod wpływem ciepła, np. smoła. Zagrożenie tym typem pożarów często występuje w przemyśle.

Klasa C: palne gazy jak np. acetylen, metan czy hel.

Klasa D: dotyczy palnych metali, takich jak magnez, sód czy potas. Gaszenie pożarów z tej grupy przy pomocy wody jest nieskuteczne, może wręcz przyczynić się do pogorszenia sytuacji.

Klasa F: tłuszcze spożywcze, takie jak olej słonecznikowy, smalec czy frytura.

Do 2006 roku w powyższej klasyfikacji istniała również grupa pożarów typu E, czyli pożary w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Zrezygnowano z niej m.in. dlatego, że nie definiowała płonącej substancji, a jedynie dodatkowe zagrożenie w postaci ryzyka porażenia prądem.

Zobacz także: Tak powstaje pożar

Grupy pożarów: podział w zależności od sposobu rozprzestrzeniania się

Ważną informacją na temat pożaru jest rodzaj jego rozprzestrzeniania się. Do najczęściej występujących rodzajów pożarów w tej klasyfikacji możemy zaliczyć:

Pożar otwarty , czyli taki, który rozprzestrzenia się na otwartym terenie. Jego odmianą jest pożar przestrzenny, który obejmuje większą grupę obiektów, np. lasy czy uprawy.

Pożar wewnętrzny , który rozprzestrzenia się we wnętrzu budynku; jego odmianą jest pożar blokowy, który obejmuje kilka kondygnacji lub grupę sąsiadujących ze sobą budynków.

Podział pożarów w zależności od wielkości obszaru objętego pożarem

Na sposób gaszenia wpływa także wielkość terenu, na którym doszło do pożaru. Jest on mierzony w metrach kwadratowych lub sześciennych. Informacja na ten temat jest istotna dla straży pożarnej przy przyjmowaniu zgłoszenia. W tej klasyfikacji pożarów wyróżniamy:

Mały pożar : do 70 metrów kwadratowych powierzchni lub do 350 metrów sześciennych objętości.

Średni pożar : od 71 do 300 metrów kwadratowych powierzchni lub 351 do 1500 metrów sześciennych objętości.

Duży pożar: od 301 do 5000 metrów kwadratowych powierzchni lub 1501 do 5000 metrów sześciennych objętości.

Bardzo duży pożar: więcej niż 1000 metrów kwadratowych powierzchni lub więcej niż 5000 metrów sześciennych objętości.

Zobacz także: Mali strażacy - przyszłość PSP

Jak gasić pożary poszczególnych grup?

Jeśli nie zagraża to zdrowiu lub życiu, możemy przystąpić do gaszenia pożaru zanim jeszcze przyjedzie straż pożarna. W tym celu należy użyć podręcznego sprzętu gaśniczego dostosowanego do danego rodzaju pożaru. W przypadku pożarów typu A, czyli pospolitych materiałów palnych, sprawdzi się woda oraz gaśnice wodne. W przypadku płonących tłuszczy lub metali taka akcja gaśnicza może się natomiast zakończyć tragicznie. Dlatego warto też wiedzieć, jaki sprzęt gaśniczy wyróżniamy, by wybrać odpowiedni dla danej grupy pożarów.

Zobacz film: Symulacja pożaru w domu

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości