Styl życia

Uzależnienie od Internetu i jego skutki. Jak rozpoznać symptomy u dziecka?

Styl życia

Aktualizacja:

Uzależnienie od Internetu staje się coraz powszechniejszym problemem, a jego zauważenie na wczesnym etapie bywa trudne do zaobserwowania. Czym jest uzależnienie od Internatu i kiedy potrzebne jest leczenie? Na te pytania odpowiedział Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Młodzieżową perspektywę zaprezentowała grupa „Decybele” w materiale Katarzyny Chętnik.

Uzależnienie od Internetu nie jest uznawane za jednostkę chorobową, jednak specjaliści zwracają uwagę na to, że nawet połowa dzisiejszych nastolatków będzie w przyszłości borykać się z tym nałogiem.

O uzależnieniu od Internetu mówimy, kiedy dwie podstawowe przesłanki są spełnione: czas korzystania z Internetu jest bardzo długi i wymyka się spod kontroli oraz, gdy ma negatywny wpływ na funkcjonowanie młodych ludzi. Uzależnieni rezygnują ze swoich innych zainteresowań, a także pogarszają się ich relacje z rówieśnikami i rodziną – powiedział Łukasz Wojtasik, ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie - Dzieci bardzo często szukają w Internecie tego, czego potrzebują, a czego nie dostają w świecie.

Jak powiedział Wojtasik, dzisiejsza młodzież komunikuje się w Sieci, jednak nie jest to bezwzględnie złe, ponieważ znaczna część potrafi umiejętnie przechodzić między „online” i „offline”.

Jest bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy intensywnie korzystają z Sieci, ale znajdują też czas na relacje. Te relacje realizują poniekąd w Internecie, więc nie powinniśmy ulegać panice, ale faktycznie musimy być uważni, bo rośnie problemowa grupa dzieci, które korzystają z Internetu – zauważył Łukasz Wojtasik.

Uzależnienia od Internetu i komputera: skutki

Jak się nazywa uzależnienie od komputera ? Póki co, środowisko naukowe nie wypracowało jednolitej terminologii, a termin „uzależnienie od Internetu” nie pojawił się dotąd w oficjalnych klasyfikacjach medycznych. Po czym więc poznać, że tzw. uzależnienie od Internetu staje się realnym problemem ? Po skutkach, choć wówczas logicznie wynika z tego, że mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy na profilaktykę jest już za późno. Zostaje więc leczenie, choć trafniejsze w tym przypadku wydaje się słowo terapia . W dodatku wręcz niemożliwe wydaje się też doszukanie miarodajnych statystyk dotyczących uzależniania od sieci .

Skutki uzależnienia od Internetu – zaniedbywanie obowiązków w pracy

Skutki uzależnienia od Internetu najczęściej przekładają się na jakość naszych relacji z innymi, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Problemem staje się czas, jaki poświęcamy na obcowanie z komputerem czy smartfonem podłączonym do sieci (choć zdarzają się także przypadki osób uzależnionych od komputera niepodłączonego do sieci – w celu grania lub korzystania z innych narzędzi zainstalowanych na komputerze). W pracy uzależnienie od Internetu grozi deficytem czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Niedotrzymywanie terminów, ograniczenie komunikacji z pozostałymi pracownikami, a nawet klientami, wpływa na osiągane wyniki, a dochodzą jeszcze problemy z punktualnością i terminowością. Pracodawcy często trudno jest ocenić, czy pracownik w danym momencie łączy się z siecią w ramach obowiązków służbowych, czy w innym celu. Koszty stają się wymierne w momencie, gdy zachowanie podwładnego obija się na realizacji przez niego zadań.

Uzależnienie od Internetu a rodzina

Na uzależnieniu cierpi też rodzina , ponieważ cały wolny czas, jaki był wcześniej przeznaczany na Interakcje z domownikami, pochłania obcowanie z komunikatorem, grami czy aplikacjami. Coraz rzadsze są rozmowy, wspólne żarty, spędzenia czasu, omawianie i rozwiązywanie bieżących problemów. Pojawia się niezrozumienie, brak przepływu informacji i coraz częstsze konflikty. Co więcej, osoby „odurzone” siecią na dalszy plan zaczynają spychać realizację tak podstawowych potrzeb, jak potrzeba snu czy łaknienia. Dochodzą więc problemy z nieregularnym, złym odżywianiem, niewysypianie się, co utrudnia funkcjonowanie w wielu codziennych sytuacjach.

Uzależnienie dzieci od Internetu

Problem dzieci uzależnionych od Internetu dotyka coraz więcej rodzin, choć same dzieci zaprzeczają, że różne, niepożądane zachowania są wynikiem nadmiaru czasu spędzonego ze smartfonem. A w przypadku dzieci skutki mogą być naprawdę groźne. Zmiany w zachowaniu, gorsze oceny w szkole, opryskliwość, brak snu, ale też bezpośrednie zagrożenia wynikające z kontaktów online z osobami, które mogą mieć wobec dzieci złe zamiary lub po prostu zły wpływ na nie. Łatwo doradzić tu rozmowę z dzieckiem, ale kiedy z nim rozmawiać, jeśli całymi dniami siedzi zamknięte w swoim pokoju, niekiedy udając, że właśnie szuka w sieci informacji do pracy domowej? Nieustająca, troskliwa obserwacja, próby rozmowy i racjonalne argumenty, to to, co na tym etapie możemy jeszcze zrobić. Zakazy mogą poskutkować konfliktami i pogłębieniem problemu. Wówczas możemy zwrócić się już tylko do specjalisty, np. poradni psychologicznej lub terapeuty od uzależnień.

Uzależnieniem od Internetu a problemy z prawem

W skrajnych przypadkach uzależnienie od Internetu może doprowadzić do poważniejszych problemów. Chodzi o zachowania niezgodne z prawem np. pobieranie czy udostępnianie treści zabronionych, przykładowo z udziałem nieletnich. Część osób uzależnionych od konsumpcji treści dla dorosłych może nawet nie zauważyć, kiedy przekracza „cienką czerwoną linię”, łamiąc tym samym prawo.

Jak walczyć z uzależnieniem od Internetu?

Jak poradzić sobie z własnym uzależnieniem od Internetu? Jeśli pytanie takie stawiamy właśnie sobie, to jest to już dobry znak i punkt wyjścia. Oznacza to, że mamy świadomość problemu i chęć jego rozwiązania. Po pomoc powinniśmy zwrócić się do specjalistów, którzy na bazie wiedzy i doświadczenia zaproponują indywidualny dla nas (lub bliskich) program i harmonogram leczenia.

Zobacz też:

Małgorzata Rozenek-Majdan jest w ciąży. Radosław potwierdza doniesienia

Baron i Julia Wieniawa przyłapani na wspólnej kolacji

Domek dla lalek, który nauczy Wasze dzieci, jak się zachować w czasie pożaru

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości