Porady

Zasiłek przedemerytalny. Dla kogo i na jakich zasadach?

Porady

iStockphotoStas_V;/Getty Images

Aby móc otrzymać świadczenie w postaci zasiłku przedemerytalnego, należy spełnić kilka dość restrykcyjnych warunków. Na jakich zasadach jest przyznawany i kto może się ubiegać? Jaka kwota jest wypłacana?

Zasiłek przedemerytalny

Zasiłek przedemerytalny to świadczenie przyznawane osobom, które z przyczyn od siebie niezależnych utraciły pracę przed nabyciem pełnych uprawnień do emerytury. Poza tym ich wiek może utrudniać znalezienie nowej pracy. To forma wsparcia, która jest wypłacana do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego i otrzymania emerytury. Jakie warunki należy spełnić, by móc otrzymać ten zasiłek?

Kwota zasiłku przedemerytalnego

Kwota tego wsparcia finansowego wynosi od 1 marca 2020 roku 1210,99 zł brutto, czyli 1035,68 zł netto. Wysokość zasiłku przedemerytalnego ustalana jest na podstawie ustawy dotyczącej świadczeń przedemerytalnych z 30 kwietnia 2004 r.

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny?

Osoba, która się ubiega się o ten rodzaj świadczenia, powinna spełniać poniższe kryteria:

  • korzystała z zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni,
  • zarejestrowała się jako osoba bezrobotna,
  • nie odmawiała przyjęcia do pracy w trakcie zasiłku bez stosownego uzasadnienia,
  • złożyła wniosek o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od daty wydania dokumentu potwierdzającego pobieranie zasiłku dla bezrobotnych.

Czy zasiłek przedemerytalny przysługuje po zakończeniu stosunku pracy?

Aby nabyć prawo do zasiłku przedemerytalnego, należy również spełnić warunki, które są uzależnione od:

  • przyczyny rozwiązania stosunku pracy,
  • wieku osoby ubiegającej się,
  • stażu pracy.

W sytuacji, gdy rozwiązanie stosunku pracy było spowodowane likwidacją miejsca pracy lub niewypłacalności pracodawcy, na dodatkowe wsparcie finansowe mogą liczyć kobiety w wieku od 56 lat, natomiast mężczyźni od 61 lat.

Jeśli chodzi o staż pracy, powinien wynosić minimalnie 20 lat u kobiet i 25 lat u mężczyzn.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Uwaga! TVN: Spektakularna przemiana na emeryturze. "W życiu można osiągnąć wszystko"

Autor: Diana Ryściuk

Źródło: zus.pl

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości