Finanse i Praca

Ulga prorodzinna na dziecko w PIT - co trzeba zrobić, żeby dostać ulgę na dziecko? Zmiany w 2022

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
TVN24
Kobieta licząca podatki

Ulga na dziecko w odliczeniu PIT jest nazywana ulgą prorodzinną. Podczas rozliczenia podatkowego, jeżeli spełnia się określone warunki, możliwe jest uzyskanie tej ulgi. Rozliczenie to można składać od 15 lutego. Kto może się ubiegać o ulgę na dziecko? Ile wynosi?

Ulga na dziecko. Czym jest ulga prorodzinna? Co się zmieni?

Ulga prorodzinna jest to odliczenie podatku na dzieci. Funkcjonowała w poprzednich latach, ale będzie też w nowym systemie ekonomiczno-gospodarczym - Polskim Ładzie. Zmieni się jednak możliwość dzielenia się ulgą na dotychczasowych zasadach. Utrudnione zostanie podzielenie się nią w rodzinach, w których rodzice żyją oddzielnie, jednak oboje opiekują się dzieckiem. 

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Rozliczenie podatkowe, w którym będzie możliwość odliczenia ulgi, składa się od 15 lutego do 30 kwietnia. Przyczyną zmian w uldze prorodzinnej w 2022 roku jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku. Pobiera się ją bowiem z zaliczki na podatek dochodowy. Ponieważ kwota wolna od podatku została podniesiona, oznacza to, że większości rodzin zarabiających najniższą krajową (do 30 tysięcy zł rocznie) będzie dotyczył zwrot podatku od kwoty wolnej. A to z kolei oznacza, że nie będzie możliwości odliczenia dodatkowych pieniędzy od podatków, gdyż ten w całości zostanie zwrócony.

Rodzice, którzy nie muszą odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy, gdyż mieszczą się w kwocie wolnej od podatku, nie będą jednak mogli czerpać zysków z ulgi - gdyż tę również odprowadza się od zaliczki na podatek dochodowy. Z kolei rodzice przekraczający tę kwotę (30 tysięcy złotych) będą mieli szansę uzyskania ulgi, jednak pod pewnymi warunkami.

Ula na dziecko w PIT - kto i jak może się ubiegać?

O ulgę mogą ubiegać się rodzice nawet jednego dziecka, jednak obowiązują dodatkowe kryteria. Ubiegać się mogą tak rodzice biologiczni, opiekunowie, jak i rodzice zastępczy. Przysługuje na dzieci poniżej 18. roku życia oraz dzieci z niepełnosprawnościami, jeśli otrzymują dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną, a także na dzieci uczące się do 25. roku życia (jeśli nie pobierają renty rodzinnej, a ich przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają łącznie 3 089zł).

Ponadto konieczne jest spełnienie warunku dochodowego. Rodzice jednego dziecka nie mogą zarabiać więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie (dotyczy to samotnych rodziców i małżeństw). W przypadku rodziców, którzy nie pozostają małżeństwem, limit wynosi 56 tysięcy rocznie. Jeżeli ma się więcej niż jedno dziecko - limity zostają zniesione.

Konieczne jest złożenie formularza PIT-36 lub PI-37, a także PIT/O. W drugim formularzu konieczne jest podanie numeru PESEL dzieci w części E, a jeśli nie mają numerów - imię, nazwisko i datę urodzenia każdego z dzieci.

Ulga na dziecko - ile wyniesie w PIT w 2022 roku?

Kwoty ulgi prorodzinnej w rozliczeniu PIT (w skali roku):

  • 1 dziecko - 1 112,04 zł,
  • 2 dzieci - 2 224,08 zł (czyli 2 razy 1112,04 zł),
  • 3 dzieci - 4 224,12 zł (kwota jak przy dwójce dzieci, jednak na trzecie dziecko kwota ulgi wynosi 2000,04 zł),
  • 4 i więcej dzieci - na czwarte i każde kolejne dziecko ulga wynosi dodatkowe 2 700 zł, czyli mając 4 dzieci ulga wynosi 6 924,12 zł.

Tylko w przypadku posiadania jednego dziecka rodzice obłożeni są warunkiem dochodowym. Kiedy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko, ulga zawsze przysługuje.

Ulga na dziecko w PIT - jak i gdzie ją wykazać?

Aby rozliczyć ulgę na dziecko w PIT, potrzebny jest załącznik PIT/O. W części C załącznika nalezy wpisać liczbę dzieci oraz kwotę przysługującego zwrotu, w części E informacje o dzieciach (numery PESEL lub imiona, nazwiska oraz daty urodzenia), dodatkowo należy wybrać czy ulga przysługiwała przez cały rok, czy za kilka miesięcy (np. w przypadku urodzenia dziecka bądź jego śmierci w trakcie roku).

Ulgę na dziecko należy ująć w części I formularza PIT-36 oraz w części F formularza PIT-37.

Jeśli z ulgi na dziecko korzystaliśmy podczas rozliczeń w poprzednim roku, zostanie ona wpisana do PIT przygotowanego dla nas przez Urząd Skarbowy. W deklaracji można dokonać poprawek, np. jeśli urodziło się kolejne dziecko w roku 2021.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: damircudic/Getty Images

Pozostałe wiadomości