Jak zostać pielęgniarką? Wymagania niezbędne do wykonywania zawodu

Czepek pielęgniarski i stetoskop
SocjosensPG/Getty Images
Jak zostać pielęgniarką? Jest to jedna z samodzielnych profesji medycznych, do wykonywania której niezbędne jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Aby wykonywać zawód pielęgniarki w Polsce, należy ukończyć wyższe studia kierunkowe.

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest niezwykle potrzebny i odpowiedzialny. Osoby wykonujące tę pracę każdego dnia pomagają chorym i starają się otoczyć ich jak najlepszą opieką. Muszą więc odznaczać się dużą empatią, zaangażowaniem i wytrwałością. Kluczową kwestią, aby zostać pielęgniarzem lub pielęgniarką, jest jednak zaplecze merytoryczne i umiejętności praktyczne. Osoby wykonujące ten zawód odpowiadają bowiem za zdrowie i życie pacjentów, w związku z czym muszą mieć odpowiednie kwalifikacje.

Zawód: pielęgniarka. Co warto o nim wiedzieć?

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza jest bardzo złożony. Wymaga dużej odpowiedzialności i zaangażowania, a także określonych predyspozycji. Jego podstawą jest stały kontakt z ludźmi, dlatego praca ta będzie odpowiednia dla osób, które lubią przebywać z innymi, otaczać ich opieką i cierpliwie odpowiadać na pytania. Udzielanie porad i promocja zdrowia to jednak tylko część obowiązków pielęgniarki i pielęgniarza. Wśród zadań, przed którymi stają, znajduje się też szereg czynności medycznych, do których zalicza się m.in. wykonywanie zastrzyków i wlewów dożylnych, wykonywanie pomiarów (np. temperatury, ciśnienia, tętna), zmiany opatrunków, asystowanie w trakcie operacji, obsługa sprzętu medycznego i nadzór nad leczeniem pacjenta. Należy także pamiętać, że zawód pielęgniarki i pielęgniarza może być obciążający fizycznie i psychicznie – osoby wykonujące tę profesję na co dzień mają do czynienia z chorobami, cierpieniem i śmiercią, w związku z czym muszą odznaczać się dużą odpornością.

Jak zostać pielęgniarką?

Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym z 2005 roku osoby pragnące wykonywać zawód pielęgniarki muszą legitymować się dyplomem studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo. Wymagania minimalne to ukończenie 3-letniego licencjatu (6 semestrów), na który składa się 4720 godzin zajęć, z czego 1200 godzin stanowią praktyki zawodowe. Podczas studiów przyszłe pielęgniarki zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia, nauk medycznych oraz kultury fizycznej. Po ukończeniu studiów licencjackich pielęgniarki otrzymują prawo do wykonywania zawodu. Muszą jednak spełnić kilka dodatkowych warunków – np. mieć pełną zdolność do czynności prawnych i odznaczać się stanem zdrowia pozwalającym na objęcie stanowiska pielęgniarki. Pielęgniarki z tytułem licencjata mogą kształcić się dalej na studiach magisterskich, które trwają 2 lata (4 semestry) i obejmują 1300 godzin, w tym 4-tygodniowe praktyki. Po ukończeniu studiów II stopnia oraz 2-letnim stażu pracy istnieje możliwość zdobycia specjalizacji poprzez odbycie podyplomowego szkolenia. Dostępne ścieżki kształcenia to m.in. pielęgniarstwo chirurgiczne, onkologiczne, internistyczne, operacyjne czy rodzinne.

Czy można zostać pielęgniarką bez studiów?

"Jak zostać pielęgniarką bez studiów?", "Jak zostać pielęgniarką bez matury?" – odpowiedzi na takie pytania poszukuje wiele osób, które chciałyby wykonywać ten zawód. Faktem jest, że w przeszłości objęcie stanowiska pielęgniarki było możliwe bez konieczności podjęcia studiów wyższych. Podstawą do uzyskania prawa do wykonywania zawodu było ukończenie liceum medycznego lub medycznego studium zawodowego. Sytuacja zmieniła się jednak w 2005 roku – zgodnie z nowymi przepisami zawód pielęgniarki mogą wykonywać jedynie osoby z wyższym wykształceniem. Jednak osoby, które przed 2005 rokiem zdobyły wykształcenie w szkole średniej lub policealnej, nie utraciły prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki. Według danych Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych, pod koniec 2017 roku pielęgniarki z wykształceniem średnim stanowiły większość (prawie 77 proc.) osób wykonujących tę profesję w Polsce.

Jak zostać pielęgniarką w Niemczech?

Wynagrodzenia w polskiej służbie zdrowia wciąż nie są zadowalające, w związku z czym spora grupa osób zastanawia się, jak zostać pielęgniarką w Niemczech, Anglii lub innym kraju Unii Europejskiej. Wbrew pozorom nie jest to trudne, zwłaszcza że nasi zachodni sąsiedzi zmagają się z deficytem pielęgniarek. Osoby, które ukończyły studia wyższe po 1 maja 2006 roku, muszą jedynie przetłumaczyć dyplom u tłumacza przysięgłego (pielęgniarki, które uzyskały dyplom po tej dacie, muszą dodatkowo potwierdzić 5-letnią praktykę zawodową). Z kolei w przypadku pielęgniarek, które legitymują się wykształceniem średnim, konieczne jest ukończenie tzw. studiów pomostowych, dzięki którym uzyskuje się uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie Unii Europejskiej.

Zobacz wideo: Pan Pielęgniarka

Zobacz także:

Piękno za wszelką cenę? Oto nowe i niebezpieczne trendy w chirurgii plastycznej

Gosia Ohme: "Mama podarowała mi piękną śmierć. Jestem jej za to wdzięczna"

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci? "Kontrola czy zakazywanie są mało skuteczne"

Autor: Adrian Adamczyk

podziel się:

Pozostałe wiadomości