9 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Co to za święto?

Osoby czekające na rozmowę rekrutacyjną
9 kwietnia - Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem. Co to za święto?
Źródło: mixetto/Getty Images
Bezrobocie to społeczny problem, który dotyka wszystkie kraje w różnym stopniu. Jego skutkiem jest wiele problemów ekonomiczno-gospodarczych zarówno dla samej gospodarki, jak i osoby bezrobotnej. Co warto wiedzieć o bezrobociu w Ogólnopolskim Dniu Walki z nim?

Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem

Ogólnopolski Dzień walki z Bezrobociem przypada 9 kwietnia. Bezrobocie jest dużym problemem społecznym, który generuje dodatkowe kłopoty. Z kolei 11 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Bezrobociem. W tym dniu publikowane są informacje z Urzędy Statystycznego na temat tego zjawiska w Polsce i w poszczególnych regionach. O osobie bezrobotnej można mówić w sytuacji, kiedy jest ona zdolna do pracy, jednak nie jest w stanie jej znaleźć. 

Różnice kulturowe

DD_20211009_Dzikowska_REP
Źródło: Dzień Dobry TVN
Śladami rdzennych mieszkańców Ameryki
Śladami rdzennych mieszkańców Ameryki
Japońskie korzenie polskiej aktorki
Japońskie korzenie polskiej aktorki
Brazylijka na tropie polskich korzeni
Brazylijka na tropie polskich korzeni
Osi Ugonoh z "Top Model" o korzeniach, rodzinie i rasizmie. "Czuję się Polką, ale też czuję się Nigeryjką. Chodzi o to, by celebrować różnorodność"
Osi Ugonoh z "Top Model" o korzeniach, rodzinie i rasizmie. "Czuję się Polką, ale też czuję się Nigeryjką. Chodzi o to, by celebrować różnorodność"
Duchowa podróż do rdzennych mieszkańców Ameryki
Duchowa podróż do rdzennych mieszkańców Ameryki

Bezrobocie w Polsce

Na koniec grudnia 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było 481,9 tysiąca bezrobotnych kobiet. W porównaniu do roku 2020 liczba ta zmniejszyła się. Co więcej zarejestrowano spadek liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia.

W tym roku, w marcu odnotowano ponowny spadek stopy bezrobocia - do 5,4%. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 904 tysiące osób. W lutym 2022 roku stopa bezrobocia liczona przez Eurostat wynosiła 3% i Polska znalazła się na 2. miejscu w Uni Europejskiej. Unijna średnia wynosi 6,2%.

Zjawisko bezrobocia

W ujęciu psychologicznym wyróżnia się 5 faz bezrobocia, są nimi:

 1. obawa utraty pracy - zmiany nastroju i pobudzenie,
  1. szok po utracie pracy - upokorzenie, przygnębienie, poczycie klęski i lęk przed przyszłością,
   1. wchodzenie w sytuację bezrobocia - "efekt urlopu", wiara w sukces i rosnący optymizm,
    1. rezygnacja i pesymizm - problemy finansowe i zdrowotne, negatywne reakcje,
     1. fatalizm i apatia - poczucie beznadziei, izolacja społeczna i redukowanie oczekiwań.

      Bezrobocie może powodować pozytywne, jak i negatywne skutki. Do pozytywnych można zaliczyć walkę z inflacją, krótkotrwałe migracje zarobkowe, zainteresowani innymi formami pracy, korzystny wpływ na konkurencyjność na rynku pracy. Do negatywnych zalicza się trudności materialne, obniżenie samooceny, problemy natury psychicznej i rodzinne, a w skrajnych przypadkach wpadanie w uzależnienia. 

      Przyczyny powstawania bezrobocia

      Przyczyn powstawania bezrobocia jest wiele. Może być ono spowodowane wysokimi kosztami pracy dla pracodawców, niedopasowaniem popytu i podaży, opresyjnym prawem pracy, niedopasowaniem miejsc zapotrzebowania i zasobów siły roboczej lub okresowo niskim popytem na dany produkt lub usługę. Ostatnie problemy z zatrudnieniem spowodowane były pandemią COVID-19, kiedy wiele miejsc pracy zostało zamkniętych. 

      Walka z bezrobociem

      Walka z bezrobociem jest niezwykle ważna. Może polegać na aktywizacji zawodowej pracowników. Może się to odbywać poprzez szkolenia, staże i wolontariaty, które mają na celu podniesienie kwalifikacji i zmobilizowanie pracy. W przypadku kryzysu, taki, jaki miał miejsce w pandemii COVID-19, rząd może podejmować rożne kroki zapobiegające rosnącemu bezrobociu. Są nimi, między innymi, zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące, świadczenia postojowe, niskoprocentowe lub bezzwrotne pożyczki, umorzenie zaległości podatkowej itd. 

      Zobacz także:

      Autor: Teofila Siewko

      Źródło: prawo.pl/gov.pl

      Źródło zdjęcia głównego: mixetto/Getty Images

      podziel się:

      Pozostałe wiadomości