Newsy

Zasiłek dla bezrobotnych poszedł w górę. Na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które straciły pracę?

Newsy

iStockphotomuzzyco/Getty Images

Rząd zmienia wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca osoby, które utraciły pracę, będą otrzymywały zapomogę w wysokości 1240,80 zł. To oznacza wzrost o 3,4 proc. Od czego zależy wysokość tego zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych - ile wynosi?

Ministerstwo rozwoju pracy i technologii poinformowało, że od 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych przyznanego po 31 grudnia 2009 r., wynosi: 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku, a przyznanego do dnia 31 grudnia 2009 r. wynosi 730,90 zł.

Przed waloryzacją kwoty te wynosiły odpowiednio: 1200,00 zł, 942,30 zł oraz 706,80 zł.

Waloryzacja zasiłków dla bezrobotnych dokonywana jest na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zasiłki dla bezrobotnych podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Stosownie do komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2021 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2020 r. wskaźnik ten w stosunku do 2019 r. wyniósł 103,4 (wzrost cen o 3,4 proc.).

Od czego zależy wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku zależy przede wszystkim od stażu pracy osoby bezrobotnej. Osobie, która przepracowała łącznie do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego, osobie, która przepracowała łącznie pomiędzy 5 a 20 lat, przysługuje 100 proc. zasiłku podstawowego, a osobie z ponad 20-letnim stażem pracy przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.

Według przedstawionych danych Eurostatu, w kwietniu Polska zanotowała najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, które wyniosło 3,1 proc., podczas gdy bezrobocie w całej UE wyniosło - 7,3 proc.

Według danych GUS, stopa bezrobocia w kwietniu 2021 r. wyniosła 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu.

Rynek pracy przed i po pandemii

Zobacz także:

"Dobry Start" 300+ - zmiany w programie. Kiedy wchodzą w życie?

Zadłużone hotele czekają na turystów. Ile wydamy na wyjazd w długi czerwcowy weekend?

Zmiany w programie Rodzina 500 plus. Dotyczą m.in. składania wniosków o świadczenie wychowawcze

Autor: Katarzyna Oleksik

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości