Dom

Jak segregować śmieci i... nie płacić za sąsiada?

Dom

Nowelizacja ustawy o czystości i porządku zobowiązuje wszystkich do segregacji śmieci. Ci, którzy nie podporządkują się nowym przepisom mogą zapłacić sankcje w wysokości : od dwu- do czterokrotności przyjętej stawki za odbiór śmieci. O tym jak uniknąć odpowiedzialności zbiorowej i płacenia za błędy sąsiada wyjaśnili goście Dzień Dobry TVN: Karol Wójcik i Monika Michalska.

Od niedawna obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów. W przypadku niezastosowania się do nowych wytycznych wójt, burmistrz lub prezydent może zarządzić karę pieniężną. Postępowanie administracyjne inicjowane jest na podstawie dowodów dostarczonych przez personel śmieciarki, który dokonuje oceny jakości odpadów, sporządza notatkę służbową oraz dokumentację fotograficzną.

Kary sąsiedzkie

Mieszkańcy domów jednorodzinnych samodzielnie odpowiadają za segregację. W przypadku osób zamieszkujących zabudowę wielorodzinną, odpowiedzialność jest zbiorowa i ponosi ją cała wspólnota. Oznacza to, że ci, którzy stosują się do nowych przepisów mogą zostać ukarani na równi z tymi sąsiadami, którzy migają się od segregowania odpadów.

Mądre sortowanie

Dzięki recyklingowi przyczyniamy się do zwiększenia odzysku surowców, a także zmniejszenia kosztów odbioru śmieci. Sortowanie odpadów skutkuje również większą oszczędnością energii oraz zmniejsza liczbę składowisk i zajmowanej przez nie powierzchni na rzecz terenów zielonych.

Zdaniem blogerki Moniki Michalskiej segregację najlepiej zacząć od małych kroków, czyli rozdzielenia śmieci na tworzywa sztuczne, metale, papier i szkło. W przypadku wątpliwości można uciec się do Internetu czy szeregu istniejących aplikacji. Jeśli nasze wątpliwości nie zostaną rozwiane i w dalszym ciągu nie mamy pewności, kłopotliwy odpad powinien trafić do odpadów zmieszanych, żeby nie zanieczyszczać strumienia czystego.

Warto również pamiętać, żeby nie wyrzucać nie do końca opróżnionych opakowań oraz unikać pakowania śmieci w śmieci. Należy pilnować, żeby każdy odpad trafił do właściwego pojemnika.

Zobacz też:

Zbieranie nakrętek. O co chodzi w popularnych akcjach? Jakie nakrętki zbierać?

Papier ekologiczny – papier z recyklingu

Papierosy niszczą zdrowie, a niedopałki środowisko. Jak pety wpływają na ekosystem?

Autor: Gaba Kopyto

Pozostałe wiadomości