Split payment obowiązuje od 1 listopada. Zmiana będzie odczuwalna przede wszystkim dla przedsiębiorców. Mechanizm podzielonej płatności VAT był do tej pory obowiązkowy w wybranych branżach.

Split payment obowiazkowy od 1 listopada

Od 1 listopada split payment jest obowiązkowy w branżach, które obecnie są objęte reżimem odwrotnego obciążenia w VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Przedsiębiorcy są zdania, że to jedna z najbardziej uciążliwych zmian w prawie, jakie weszły w życie w ostatnim czasie. 

Więcej:

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe w przypadku dokonywania płatności spełniających równocześnie dwa warunki:

jednorazowa wartość transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami (B2B), bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty oraz

transakcja dotyczy nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Split payment: co to jest?

W split payment płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto, która wynika z faktury, jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy/rachunek w SKOK dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób. Natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie VAT (w całości lub w części) jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Zobacz film: Bankructwo gwiazd. Źródło: Dzień Dobry TVN


Co sądzisz o tym artykule?
82
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0