Newsy

Nowy egzamin ósmoklasisty. Będzie nieco trudniej

egzamin maturalny poprawkowy

Fot. PeopleImages / Getty Images

Newsy

Nowy egzamin ósmoklasisty. Będzie nieco trudniej

egzamin maturalny poprawkowy

Fot. PeopleImages / Getty Images

Egzamin ósmoklasisty ma ulec zmianom. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, od 2022 roku uczniowie będą musieli zdawać czwarty obowiązkowy test. Do wyboru ma być pięć przedmiotów.

Egzaminy ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji – wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Wiosną 2019 r. uczniowie zdawali go po raz pierwszy. Egzamin jest trzydniowy: pierwszego dnia ósmoklasiści zdają egzamin z języka polskiego, drugiego – z matematyki, trzeciego – z wybranego języka obcego nowożytnego, przy czym uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin ósmoklasisty 2022

W powyższej formie egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. Od roku szkolnego 2021/2022 r. ma on trwać cztery dni – uczniowie będą zdawali także egzamin z przedmiotu do wyboru. W tej grupie znalazły się:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • geografia i
  • historia.

W opublikowanych na stronie CKE informatorach podano, że egzamin ósmoklasisty z biologii potrwa 90 minut i ma składać z od 18 do 25 zadań, a połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte. Tyle samo czasu na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli na egzaminach z geografii, chemii i z fizyki, na nich zadań będzie od 20 do 30. Na egzaminie z historii zaplanowano od 24 do 28 zadań, które mają być rozwiązane również w ciągu 1,5 h. Czas trwania egzaminu będzie mógł zostać wydłużony w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców.

W informatorach zamieszczono też przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z zasadami punktowania. I tak, w przypadku egzaminu z biologi "zadania zamknięte" i "zadania otwarte z luką" będą oceniane – w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania – zgodnie z poniższymi zasadami:

  • 1 pkt – odpowiedź poprawna
  • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi

albo

  • 2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna
  • 1 pkt – odpowiedź częściowo poprawna albo odpowiedź niepełna
  • 0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Natomiast za rozwiązanie "zadania otwartego krótkiej odpowiedzi" można otrzymać od 0 do 2 punktów. Zasady oceniania będą opracowywane odrębnie dla każdego zadania. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

Uczniowie będą mogli wybrać tylko jeden z przedmiotów do wyboru. Swój wybór będą musieli zadeklarować na początku nauki w VIII klasie (do 30 września). Po złożeniu deklaracji zmiana nie będzie możliwa. Tak samo jak dotąd było z wyborem języka obcego.

Wraz z wydłużaniem nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat od roku szkolnego 2017/2018 zaczęto wprowadzać stopniowo nową podstawę programową nauczania, począwszy od klasy I, IV i VII. Wprowadzając reformę, zdecydowano, że egzamin z pełnej czterodniowej formule jako pierwsze zdawać będą dzieci, które od IV klasy uczą się zgodnie z nową podstawą. Są to uczniowie, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli naukę w klasach VII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty - nowy termin

Od obecnego roku szkolnego egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany pod koniec maja. W ubiegłym roku – podobnie jak kiedyś sprawdzian dla szóstoklasistów oraz egzamin gimnazjalny – odbył się w kwietniu. W roku szkolnym 2019/2020 egzamin dla ósmoklasistów zgodnie z pierwotnym harmonogramem miał być również przeprowadzony w kwietniu, jednak ze względu na epidemię przeniesiono go na czerwiec.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w terminie głównym to będzie go pisał w terminie dodatkowym. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Zachęcamy do obejrzenia rozmowy z nauczycielką Ewą Drobek, która przekonuje, że nauka języków obcych może być przyjemna:

>>> Zobacz także:

Klawiatury w folii spożywczej. Jak szkoły przygotowują się na rozpoczęcie roku?

We wrześniu rodzice dostaną dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeśli placówka szkolna będzie zamknięta

Jak zachęcić uczniów do nauki? Ekspert: "Główny problem jest taki, że cały czas myślimy anachronicznie"

Źródło: PAP/CKE |
Co sądzisz o tym artykule?
74
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0