Psychologia

Wszystko o IQ – czym jest i czy można je zmierzyć?

Psychologia

Autor:
Adrian
Adamczyk
Ilustracja: myślący człowiek, trybiki, żarówka

Pewnie nieraz słyszałeś o niskim lub bardzo wysokim IQ. Co to tak naprawdę oznacza? Czy dzięki temu można np. szybciej się uczyć? Sprawdź najważniejsze informacje o ilorazie inteligencji.

W sieci pojawia się wiele testów na inteligencję, które można błyskawicznie wykonać. Co musisz wiedzieć o IQ zanim przystąpisz do działania? Co tak naprawdę oznacza wynik testów? Sprawdź.

Wyzwania językowe

Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek o poczuciu humoru Polaków
Jerzy Bralczyk i Michał Ogórek o poczuciu humoru PolakówDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Co to jest IQ?

IQ oznacza iloraz inteligencji człowieka. Jest to wynik testu inteligencji, który bada zachowanie mózgu konkretnej osoby, w zależności od jego wieku. Iloraz inteligencji składa się z wieku umysłowego (dzielnej) oraz wieku osoby badanej (dzielnik). Wynik mnożony jest przez liczbę 100, w ten sposób uzyskuje się iloraz inteligencji, czyli IQ. Wiek jest tu niezwykle istotny, ponieważ na różnym etapie życia, mózg badanego wykazuje inne zdolności umysłowe.

Wysokie IQ – co to znaczy?

Poziom inteligencji wśród społeczeństwa jest zbliżony do tzw. krzywej Gaussa. Oznacza to, że średnia ilorazu inteligencji populacji wynosi 100, uwzględniając ten sam wiek umysłowy oraz wiek życia badanego człowieka. Wyniki ilorazu inteligencji mogą mieć pewne odchylenia od standardowej liczby 100. Przyjmuje się, że jego wartość wynosi 15. Co więcej, jeśli u grupy badanych stwierdzone jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, iloraz inteligencji jest obniżony o kolejne punkty. Bardzo wysoka inteligencja oznaczana jest IQ w stopniu 149 i wyższym. Z kolei wysoka mieści się w przedziale 130–149. Kiedy wynik testu wskazuje od 110 do 129, mówi się o inteligencji powyżej przeciętnej. Wynik IQ na poziomie 90–109 oznacza przeciętną inteligencję. Inteligencja niższa niż przeciętna waha się pomiędzy 70–89 punktów, a upośledzenie umysłowe wyraża się w 70 punktach oraz wartościach poniżej tej liczby.

Jak powstał test inteligencji?

Wiesz już, co to znaczy IQ, więc na pewno zastanawiasz się, jak można zmierzyć test inteligencji. Otóż pierwszy test IQ obejmował proces poszukiwania uczniów w szkołach podstawowych, którzy potrzebują pomocy w nauce. Test prowadzony był przez francuskiego psychologa, Alfreda Bineta, w 1905 roku. To pierwszy taki eksperyment przeprowadzony w społeczeństwie, który miał zbadać pomiar inteligencji. Wyniki testów oznaczały mniejszy lub większy iloraz inteligencji IQ dzieci. Słaby wynik dotyczył dzieci, którzy potrzebują pomocy w nauce, aby uzyskać dobre wyniki, a wysoki tych, którzy radzą sobie bardzo dobrze w edukacji. Dzięki temu eksperymentowi, powstała tzw. metryczna skala inteligencji, która określała wiek umysłowy, a także iloraz inteligencji. Skala ta pozostała do dzisiaj.

Dzisiejsze testy inteligencji

W sieci znajdziesz wiele testów IQ, które szacują Twój poziom umiejętności językowych, arytmetycznych, skojarzeniowych czy przestrzennych. Test inteligencji obejmuje kilka krótkich zadań i konstruowane są w taki sposób, aby uaktywnić wszystkie procesy myślowe człowieka. Oczywiście, wynik może różnić się od siebie, w zależności od kombinacji zadań w teście inteligencji. Nie należy zatem traktować ich dosłownie. Testy, które znajdują się w Internecie, mogą dać szacowany wynik. Wynik testów inteligencji, czyli IQ, może być przydatny w szkole lub w pracy. Im wyższy iloraz inteligencji, tym lepsza pamięć oraz umiejętność skupienia się. Wysokie IQ oznacza także, że dana osoba ma większe zdolności do abstrakcyjnego myślenia.

Wyniki testów IQ w populacji

Szacuje się, że przeciętną inteligencję, czyli kiedy wynik testu mieści się pomiędzy 90 a 109 punktów, ma ok. 68 proc. społeczeństwa. Co ciekawe, dzieci osób, które są wykształcone, mają lepsze osiągnięcia szkolne. Jeśli matka spędza ze swoim dzieckiem więcej czasu, np. zajmując się nim w domu, może ono mieć takie samo wykształcenie jak matka. Spore znaczenie w ilorazu inteligencji ma także sport. Im więcej aktywności fizycznej, tym lepiej można się skoncentrować oraz skupić. Taka sama sytuacja dotyczy diety. Im więcej posiłków bogatych w długołańcuchowe i wielonienasycone kwasy tłuszczowe, tym lepsze umiejętności umysłowe. Na inteligencję wpływa także motywacja. Większa chęć do nauki czy czytania książek może oznaczać wyższe IQ.

Krytyka testów inteligencji

Niektórzy badani uważają, że testy badające poziom IQ są przedawnione i mają zbyt wiele zadań matematycznych. W badaniach często występują ciągi liczb, które trzeba dokończyć lub kombinacje kształtów lub figur, które mają pewne braki. Testy nie obejmują kreatywności oraz nie wykazują zdolności artystycznych. Przez to, wynik może nie oddawać stanu rzeczywistego. Osoby utalentowane artystycznie mogą mieć niższy iloraz inteligencji, choć tak naprawdę mają one zdolności, które wykazują w inny sposób niż reszta społeczeństwa. Przewiduje się, że powstają nowe testy IQ, co oznacza, że będą obejmowały zarówno umiejętności umysłowe, jak i zdolność kreatywnego myślenia.

Zobacz także:

Autor:Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: SEAN GLADWELL/Getty Images

Pozostałe wiadomości