Styl życia

Dziekanka – czym jest i kiedy można się o nią starać?

Styl życia

Aktualizacja:
student

Podanie o urlop dziekański składają zazwyczaj studenci, którzy na skutek różnych ważnych wydarzeń muszą na jakiś czas przerwać studiowanie. Powodem może być np. urodzenie dziecka lub wyjazd za granicę. Zasady udzielania urlopu dziekańskiego różnią się w zależności od uczelni.

Student ma prawo skorzystać z urlopu dziekańskiego, jeśli udowodni, że ma ku temu ważne powody. Przerwa w studiowaniu może trwać jeden lub dwa semestry. Pierwszym krokiem do uzyskania dziekanki jest złożenie wniosku z uzasadnieniem. Będzie ona możliwa, jeśli władze uczelni wyrażą na to zgodę. Często warunkiem uzyskania urlopu dziekańskiego jest zaliczenie przedmiotów z semestru poprzedzającego dziekankę. Szczegółowe zasady udzielania urlopu studenckiego zapisane są w regulaminach wewnętrznych uczelni wyższych.

Podanie o urlop dziekański

Urlop dziekański nazywany jest potocznie dziekanką. To możliwość przerwania nauki na określony czas – na semestr lub cały rok akademicki. Z urlopu dziekańskiego można jednorazowo skorzystać na danym etapie nauki – raz w czasie studiów licencjackich i raz podczas uzupełniających magisterskich (kolejny raz). W przypadku jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich dziekanka przysługuje dwa razy. Tylko w naprawdę wyjątkowych okolicznościach władze uczelni wyrażają zgodę na urlop kilka razy. Aby skorzystać z tego studenckiego przywileju, należy złożyć wniosek o urlop dziekański, którego najważniejszym elementem jest uzasadnienie. Trzeba pamiętać, że z dziekanki można skorzystać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Najczęściej jest to choroba, urodzenie dziecka albo dłuższy wyjazd za granicę. Wniosek składa się na początku semestru w dziekanacie uczelni. Wzór podania o urlop dziekański można zazwyczaj pobrać ze strony internetowej uczelni. Dokument ten należy dokładnie wypełnić – podać wymagane dane osobowe oraz powody urlopu dziekańskiego. Wniosek rozpatruje najczęściej dziekan, czasami inna uprawniona osoba. O tzw. dziekankę może starać się każdy student, niezależnie od rodzaju podjętych studiów. W uczelnianych regulaminach istnieją zapisy dotyczące warunków, jakie musi on spełnić, aby skorzystać z takiego urlopu. Najczęściej dodatkowym wymogiem jest zaliczenie przedmiotów z poprzedniego semestru, jednak warto wcześniej dowiedzieć się, kiedy można korzystać z tego studenckiego przywileju i co należy zrobić, aby go uzyskać.

Zalety urlopu dziekańskiego

Dziekanka na studiach ma wiele zalet. Warto pamiętać, że student nadal może korzystać z przywilejów – zniżek, ubezpieczeń, kredytów i świadczeń studenckich. Osoby decydujące się na przerwę w nauce nie tracą prawa do renty rodzinnej. Możliwość skorzystania z urlopu dziekańskiego pozwala młodym matkom i ojcom połączyć naukę z wychowaniem dziecka. Dziekanka bardzo często umożliwia też powrót do sił i pełnej sprawności po przebytym zabiegu, operacji, wypadku czy dłuższej chorobie. Wiele osób decyduje się na zagraniczny wyjazd, podróże podczas studiów, co również jest możliwe dzięki krótkiej przerwie w nauce. Urlop dziekański pozwala studentowi realizować plany, jednocześnie nie pozbawiając go praw studenckich i możliwości korzystania z licznych przywilejów. W trakcie trwania urlopu dziekańskiego można też zaliczać wybrane przedmioty, jeśli dziekan wyrazi zgodę. Warto przemyśleć taką możliwość i od razu zaznaczyć odpowiednią opcję w składanym wniosku.

Wady urlopu dziekańskiego

Urlop dziekański, czyli przerwa w nauce, oznacza, że zakończenie studiów, a tym samym uzyskanie dyplomu nastąpi nieco później. Uzyskanie dziekanki wiąże się również z koniecznością zdania wszystkich przedmiotów z danego semestru. Aby więc udać się na urlop, nie można mieć żadnych zaległości. Oczywiście to, czy zostanie on przyznany danej osobie, zależy już od władz konkretnej uczelni, dlatego sposób i zasady przydzielania dziekanki mogą się nieco różnić w zależności od placówki. Wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania urlopu dziekańskiego na pierwszym roku studiów. Pierwszoroczni studenci nie mogą uzyskać dziekanki, uważa się, że powinni raczej przerwać tok studiów i ewentualne rozpocząć je już po znormalizowaniu się sytuacji. Taki przepis ma też chronić przed coraz częstszą praktyką pojawiania się na studiach jedynie z uwagi na liczne przywileje, a nie chęć edukacji i uzyskania dyplomu.

Urlop dziekański naukowy

Szczególnym rodzajem dziekanki jest urlop przeznaczony na naukę na kolejnym kierunku czy też innej uczelni. Może on dotyczyć studiów krajowych lub zagranicznych, a także badań naukowych niezbędnych do przygotowania pracy dyplomowej. Zdarza się, że jest on również przyznawany na potrzeby odbycia zagranicznego stażu.

Sytuacja pokolenia COVID-19 na rynku pracy. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Akademik nowej generacji w Łodzi. Można w nim zamieszkać bez względu na wiek

Wymiana studencka – czym jest i na czym polega?

Alimenty na dorosłe dzieci. Włoski sąd skazał ojca 35-letniej kobiety za ich niepłacenie

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości