Świadczenia dla seniorów - o jakie dodatki do emerytury mogą się ubiegać?

Starsza osoba licząca pieniądze
Świadczenia dla seniorów - o co mogą się ubiegać?
Źródło: Olga Shumitskaya/Getty Images
Seniorom przysługuje nie tylko 13. i 14. emerytura. Mało kto wie, o jakie świadczenia i dodatki mogą ubiegać się osoby po 60. i 65. roku życia. Część z nich pobierać mogą również wdowy i wdowcy. Sprawdź szczegóły.

Świadczenia dla seniorów - o jakie dodatki do emerytury mogą się ubiegać?

Seniorzy w 2022 roku dostali 13. i 14. emeryturę. Oba świadczenia wypłacane są z urzędu. Oznacza to, że nie ma potrzeby składania wniosków, w celu ich uzyskania. Inaczej jest z pozostałymi dodatkami dla osób po 60. i 65. roku życia w Polsce. Warto z nich skorzystać, zwłaszcza w inflacyjnej rzeczywistości szybko rosnących cen.

Finanse i praca

Źródło: Dzień Dobry TVN
Jak unikać niepotrzebnych wydatków?
Jak unikać niepotrzebnych wydatków?
Oddaj moje 500+
Oddaj moje 500+
Jak uczyć dzieci czym są finanse?
Jak uczyć dzieci czym są finanse?
Rozmowy Polaków o pieniądzach
Rozmowy Polaków o pieniądzach
Wyginam śmiało ciało w pracy
Wyginam śmiało ciało w pracy
Zalety krótkiego treningu w pracy
Zalety krótkiego treningu w pracy
Dni wolne od pracy w 2024 roku
Dni wolne od pracy w 2024 roku
Dostępność kredytów i zdolność kredytowa
Dostępność kredytów i zdolność kredytowa
OszczędzaMY – kredytowy ból głowy
OszczędzaMY – kredytowy ból głowy
Zmiany w Kodeksie Pracy już od sierpnia
Zmiany w Kodeksie Pracy już od sierpnia
Workation - praca i wakacje
Workation - praca i wakacje
Praca leży na ulicy? Nie! Wisi na szybie
Praca leży na ulicy? Nie! Wisi na szybie
Czy 16 godzin pracy to gwarancja sukcesu?
Czy 16 godzin pracy to gwarancja sukcesu?
Czy praca po 16 godzin dziennie to gwarancja sukcesu?
Czy praca po 16 godzin dziennie to gwarancja sukcesu?

Oto lista świadczeń, o które mogą ubiegać się seniorzy:

 • Dopłata do dekodera i telewizora - w związku ze zmianami standardu nadawania rząd przygotował dofinansowanie dla osób potrzebujących. Można dostać dopłatę w wysokości 250 zł na telewizor i dopłatę 100 zł na dekoder. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać dofinansowanie: Bon na dekoder. Kto może się o niego ubiegać? Jak to zrobić?
  • Świadczenie 500 plus dla seniora - przysługuje seniorom od 2019 roku. Dodatek zależny jest od opinii ZUS-u, stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, a także od dochodów. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać świadczenie: 500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak to zrobić?
   • Świadczenie 200 plus dla seniora - dla seniorów strażaków-ochotników oraz ratowników górskich od 2022 roku przysługuje specjalny dodatek 200 plus. Sprawdź, jak uzyskać świadczenie: 200 złotych dodatku do emerytury. Kto może składać wniosek?
    • Dodatek osłonowy - w związku z rosnącymi cenami i inflacją rząd ogłosił dodatek osłonowy. Jest on wypłacany w dwóch ratach i przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe, które złożą odpowiedni wniosek. Można zyskać nawet 1150 zł. Sprawdź, co zrobić, aby uzyskać świadczenie: Dodatek osłonowy - co trzeba zrobić, aby dostać dofinansowanie w 2022 roku?
     • Dodatek pielęgnacyjny - wypłacany jest przez ZUS, jeśli emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy bądź ukończył 75. lat. Osoby powyżej tego wieku nie muszą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby poniżej, muszą uzyskać orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Dodatek wynosi 239,66 zł miesięcznie.
      • Zasiłek pielęgnacyjny - to świadczenie, które przysługuje osobom po 75. roku życia. Ma za zadanie pomóc w pokryciu części kosztów, które niezbędne są do zapewnienia opieki osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku to 215,84 zł miesięcznie. Sprawdź, jak go zdobyć: Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku - komu przysługuje i jak się ubiegać?
       • Dodatek Mama 4+ - z tego świadczenia mogą skorzystać kobiety, które wychowały czwórkę lub więcej dzieci. Przysługuje również niektórym ojcom. Na środki mogą liczyć m.in. te osoby, które w związku z rodzicielstwem musiały zrezygnować z pracy zarobkowej. Więcej szczegółowych informacji o dodatku Mama 4+.
        • Wypłata emerytury po zmarłym seniorze - świadczenie to umożliwia rodzinie wypłacenie ostatniej emerytury po zmarłej osobie, która pobierała emeryturę. Nie dotyczy to jednak dodatkowych emerytur.

         Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów - jak się o nie ubiegać?

         W większości przypadków o dodatkowe świadczenia trzeba się ubiegać poprzez złożenie wniosku. Dotyczy to takich dodatków jak: świadczenie 500 plus, świadczenie 200 plus, jeśli osoba nie ukończyła 75. roku życia, dodatek osłonowy oraz dofinansowanie na dekoder i telewizor. Z kolei nie trzeba ubiegać się o dodatkowe emerytury oraz 200 plus po ukończeniu 75. roku życia.

         Dodatki do świadczeń emerytalno-rentownych

         Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny

         Przysługuje osobom pobierającym emeryturę lub rentę oraz będącymi kombatantami bądź ofiarami represji. Także wdowom i wdowcom. Dodatek kombatancki wynosi 256,44 zł miesięcznie, a dodatek kompensacyjny 38,4 7zł. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek do ZUS-u z zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia kombatanckie swoje lub zmarłego małżonka lub małżonki.

         Dodatek za tajne nauczanie

         Jeśli osoba jest nauczycielem i podczas II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie lub przed 1 września 1939 roku nauczała w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej lub byłego Wolnego Miasta Gdańska, to przysługuje jej dodatek w wysokości 256,44 zł miesięcznie. W celu otrzymania dofinansowania, trzeba złożyć wniosek.

         Dodatek weterana poszkodowanego

         Osoby, które pobierają emeryturę bądź rentę i mają status poszkodowanego weterana mają prawo do dodatku. Weteran poszkodowany to osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa (np. w misji pokojowej lub stabilizacyjnej) i doznała uszczerbku na zdrowiu w następstwie wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania tych działań. Dodatek obliczany jest w odniesieniu do kwoty najniższej emerytury i może wynosić od 10 do 80% tego świadczenia.

         Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

         Mogą się o nie ubiegać osoby, które były:

         • żołnierzem zastępczej służby wojskowej i w latach 1949–1959 zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla, kamieniołomach lub w zakładach pozyskiwania i wzbogacania rud uranowych,
          • żołnierzem z poboru w 1949 r. wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostały przymusowo zatrudnione w kopalniach węgla i kamieniołomach,
           • żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

            Na pozytywnie rozpatrzony wniosek z zaświadczeniem Wojskowej Komendy Uzupełnień wypłacany jest dodatek w wysokości 256,44 zł miesięcznie.

            Ryczałt energetyczny

            Dla emerytów, kombatantów lub osób uprawnionych, bądź wdów lub wdowców po tych osobach, przysługuje ryczałt energetyczny. Aby go uzyskać należy złożyć wniosek o przyznanie go przez ZUS-ERK. Wysokość ogłaszana jest w formie komunikatu przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie 7 dni roboczych lutego co roku.

            Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla

            Aby uzyskać ekwiwalent konieczne jest złożenie wniosku do ZUS przez przedsiębiorstwo górnicze. Maksymalna ilość przekazanego węgla to 3 tony.

            Ekwiwalent ten przysługuje:

            • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
             • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.,
              • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
               • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
                • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
                 • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
                  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych.

                   Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

                   Zobacz także:

                   Autor: Teofila Siewko/Diana Ryściuk

                   Źródło: gazetasenior.pl/zus.pl

                   Źródło zdjęcia głównego: Olga Shumitskaya/Getty Images

                   podziel się:

                   Pozostałe wiadomości