Banki zaostrzą kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Opublikowano raport NBP

Autor:
Daria
Pacańska,
mp/ToL
Źródło:
TVN 24

Banki prognozują kolejne zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przewidują także brak zmian w polityce kredytowej dla innych rodzajów pożyczek. Tak wynika z kwartalnej informacji NBP o sytuacji na rynku kredytowym.

Sytuacja na rynku kredytowym 2023 r.

Bank centralny w informacji kwartalnej "Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych" przekazał, że w IV kwartale 2022 roku banki, które brały w niej udział, zaostrzyły kryteria udzielenia kredytów dla małych i średnich firm oraz nie zmieniły ich dla dużych.

Praca i finanse

Gdzie jest moja kasa z Komunii?
Gdzie jest moja kasa z Komunii? Dzień Dobry TVN
wideo 2/22

Według NBP zapotrzebowanie na finansowanie zapasów i kapitało obrotowego miało dobry wpływ na popyt na kredyty krótkoterminowe dla dużych przedsiębiorstw. Zmniejszył się natomiast popyt na kredyty inwestycyjne dla każdego rodzaju firm.

W I kwartale 2023 roku banki chcą zaostrzyć kryteria udzielania kredytów szczególnie sektorowi małych i średnich firm. Prognozowany jest spadek popytu na kredyty długoterminowe dla przedsiębiorstw, a w I kwartale - spadek wzrostu popytu na krótkoterminowe. Nie zmieniono znacznie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2022 roku.

- Motywowały to m.in. spadkiem popytu na kredyt i prognozami dotyczącymi sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ponadto nieznacznie zaostrzyły niektóre warunki udzielania kredytów - napisano w raporcie. Spadł popyt na kredyty, co było związane m.in. z pogorszeniem się sytuacji gospodarstw domowych i licznych wydatkach.

- W opinii banków ponowne zaostrzenie polityki kredytowej w IV kwartale 2022 r. w segmencie kredytów konsumpcyjnych wynikało z pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej. Banki zaostrzyły również większość warunków kredytowania, w tym m.in. podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone podwyższonym ryzykiem - czytamy w dokumencie.

Problem z kredytami konsumpcyjnymi

Banki w I kwartale 2023 roku planują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych i dla MSP. Spodziewają się także kontynuacji spadkowych tendencji w zakresie popytu na kredyty konsumpcyjne oraz długoterminowe dla przedsiębiorstw i wzrostu dla kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. Prognozują stabilizacje popytu dla pozostałych segmentów rynku kredytowego.

Przedsiębiorstwa zmniejszyły zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji, zaostrzyły się warunki udzielania kredytów, wzrósł poziom finansowania z własnych środków - te czynniki miały wpływ na spadek popytu na kredyty. Wzrost ryzyka wystąpienia kryzysu energetycznego to jeden z czynników nieujęty w ankiecie, a wspomniany przez banki.

Narodowy Bank Polski wyjaśnił, że ankieta miała na celu określenie zmian polityki kredytowej - kryteriów i warunków udzielania kredytów oraz zmian zapotrzebowania na kredyty w polskim systemie bankowym. W ankiecie wzięły udział 23 banki, których udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi ok. 90 proc.

Więcej na ten temat przeczytasz w serwisie TVN 24.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

Autor:Daria Pacańska, mp/ToL

Źródło: TVN 24

Źródło zdjęcia głównego: wera Rodsawang/Getty Images

Pozostałe wiadomości