Razem z Ukrainą

Kiedy kobieta może być poddana obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Razem z Ukrainą

Autor:
Patrycja
Sibilska
Kobieta żołnierz

W Polsce kobiety mogą zgłosić się ochotniczo do wojska, a w niektórych przypadkach być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Co dokładnie mówi na ten temat ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej?

Powszechny obowiązek obrony RP

"Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli", czytamy w pierwszych słowach ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Do kwalifikacji wojskowej muszą się stawić mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Są zobowiązani to zrobić w określonym terminie i miejscu.

Które kobiety mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej?

Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

Zgodnie z art. 48 ustawy, kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia.

Za kwalifikacje, o których mowa wyżej uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Do kwalifikacji wojskowej stawać również mogą kobiety, które ochotniczo zgłosiły się do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Powyższe przepisy stosuje się w przypadku przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Które kobiety nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej?

Obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety:

 • w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie; 
 • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu;
 • sprawujące opiekę nad dziećmi od lat ośmiu do szesnastu, jeżeli dzieci wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • sprawujące opiekę nad osobami obłożnie chorymi, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • sprawujące opiekę nad osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 • sprawujące opiekę nad osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom.

W przypadku kobiet, które złożyły wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych lub zawarły taki kontrakt, lub pozostających na przydziale kryzysowym i wykonujących obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych albo które złożyły wniosek o powołanie do służby przygotowawczej lub do terytorialnej służby wojskowej albo które pełnią terytorialną służbę wojskową, obowiązek służby wojskowej ulega zawieszeniu na okres ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po porodzie.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie.  Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

 • 30 lat doświadczenia
 • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
 • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
 • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Patrycja Sibilska

Źródło zdjęcia głównego: guvendemir/Getty Images

Pozostałe wiadomości