Kiedy widać brzuch w ciąży? Co ma na to wpływ?

Ciążowa sukienka na wesele
Fot. Sam Edwards / Getty Images
Dla przy­szłych matek rosnący brzu­szek jest powo­dem do dumy. Nic więc dziwnego, że wiele kobiet zastanawia się, kiedy będzie widać brzuch w ciąży. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Tempo wzro­stu brzuszka zależy bowiem od wielu czyn­ni­ków.

Aby roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści, warto poznać przy­czyny rosnącego w ciąży brzucha. Należy jednak wie­dzieć, że nie ist­nieją żadne spo­soby, które będą mogły przy­spie­szyć poja­wie­nie się brzuszka czy metody pozwalające określić, kiedy widać brzuch w ciąży.

Od czego zależy to, w któ­rym mie­siącu ciąży widać brzuch?

Na to, od kiedy widać brzuch w ciąży, wpływ ma wiele czyn­ni­ków. Jed­nym z bar­dzo waż­nych jest masa ciała. W przy­padku kobiet szczu­płych brzu­szek jest widoczny szybko, ponie­waż rosnąca macica nie ma się gdzie "ukryć". Dużo póź­niej brzuch ciążowy poja­wia się u kobiet ze znaczną nadwagą i oty­ło­ścią brzuszną. Co ciekawe, u niskich kobiet z krót­kim tuło­wiem brzuch w czasie ciąży uwidacznia się szyb­ciej, a wolniej u pań z wadami postawy. Ważne jest też uło­że­nie macicy wewnątrz ciała, jej wiel­ko­ść, a także roz­mia­ry dziecka i ilo­ść wód pło­do­wych. Na to, kiedy pojawi się brzu­szek, wpływa ma również aktyw­ność fizyczna sprzed ciąży. U kobiet wysportowanych z wyćwiczonymi mię­śniami brzu­cha pojawia się póź­niej, ponie­waż mię­śnie są bar­dziej wytrzy­małe na "roz­py­chający się" płód. Wpływ na poja­wie­nie się brzuszka ma także tempo przybywania kilo­gra­mów w ciąży – im szyb­ciej kobieta przy­biera na wadze, tym prawdopodob­nie szyb­sze będzie tempo wzro­stu jej brzu­cha. Innym czynnikiem jest zatrzy­ma­nie się wody w orga­ni­zmie – im jest jej wię­cej, tym szyb­ciej widać brzu­szek.

W któ­rym tygo­dniu ciąży widać brzuch?

Jak wspo­mnie­li­śmy wcze­śniej, trudno odpo­wie­dzieć na pyta­nie, w któ­rym mie­siącu widać brzuch cią­żowy. Jest to bar­dzo trudne do prze­wi­dze­nia nawet przez leka­rza gine­ko­loga. Warto jed­nak wie­dzieć, że u więk­szo­ści kobiet zarys cią­żo­wego brzuszka zaczyna być widoczny w dru­gim try­me­strze ciąży. Wiele pań gwał­towne powięk­sza­nie się brzucha obser­wuje na prze­ło­mie 6. i 7. mie­siąca. Roz­po­czyna się też inten­sywne rośnię­cie i przy­bra­nie na wadze płodu. Jednak zaokrąglony brzuszek może pojawić się znacznie wcześniej (np. w 10. tygo­dniu ciąży) i nie ma tym nic niepokojącego.

W któ­rym mie­siącu widać brzuch w dru­giej ciąży?

Wieloródki nierzadko zastanawiają się, kiedy widać brzuch w dru­giej i następ­nej ciąży. Zazwy­czaj poja­wia się on wcze­śniej w porównaniu do pierwszej ciąży. Wynika to ze spadku napięcia mię­śni macicy, do którego dochodzi, gdy kobieta jest w ciąży po raz pierwszy. Sprawia to, że podczas kolejnej ciąży mięsień macicy szyb­ciej się roz­cią­gają, dopasowując się do rosną­cego maluszka.

Kiedy widać brzuch cią­żowy w przy­padku ciąż bliź­nia­czych?

Ciąża bliźniacza rządzi się swo­imi pra­wami. W przy­padku ciąż mno­gich brzuch jest widoczny szybciej niż u kobiet, które spodziewają się jednego dziecka. Wynika to nie tylko z wymia­rów dzieci, ale i z więk­szego rozciągnięcia powłok brzusz­nych. W tym przy­padku brzu­szek może być widoczny nawet w 3. mie­siącu ciąży. Jed­nak jego póź­niejsze poja­wie­nie się nie powinno stano­wić powodu do nie­po­koju.

Czy za mały brzuch w ciąży to powód do nie­po­koju?

To kiedy widać cią­żowy brzu­szek dla wielu przy­szłych mam może być powo­dem do stresu – zwłasz­cza jeśli bar­dzo długo się nie poja­wia lub jest zbyt mały. Warto wie­dzieć, że każda ciąża jest inna i nie należy porów­ny­wać swojego brzuszka ciążowego z doświadczeniami koleżanek. Na pojawie­nie się brzucha w ciąży wpływa bar­dzo wiele indy­wi­du­al­nych czyn­ni­ków. Zazwy­czaj zbyt mały brzu­szek nie jest symp­to­mem nie­pra­wi­dło­wego prze­biegu ciąży. Należy jednak mieć na uwadze, że niekiedy może świad­czyć o zbyt niskiej masie ciała dziecka lub zbyt małej ilo­ści wód pło­do­wych. Moż­liwe jest także nie­pra­wi­dłowe wyzna­cze­nie ter­minu porodu. Niemniej, są to jednost­kowe przy­padki, które nie zda­rzają się czę­sto. Wszyst­kie wąt­pli­wo­ści warto na bie­żąco konsulto­wać z leka­rzem pro­wa­dzą­cym ciążę. Stres i zamar­twia­nie się nie są wska­zane dla przyszłych matek i ich dzieci.

Trening Kasi Bigos dla kobiet w ciąży. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

podziel się:

Pozostałe wiadomości

13-osobowa rodzina Clarke jest już w Tajlandii. To nie koniec ich dalekich podróży

13-osobowa rodzina Clarke jest już w Tajlandii. To nie koniec ich dalekich podróży

Joanna Krupa wspomina dzieciństwo w USA. "Dzieci się ze mnie śmiały"

Joanna Krupa wspomina dzieciństwo w USA. "Dzieci się ze mnie śmiały"

"Wymarzony Szkolny Obiad". Poznaj przepisy na dania, które pokocha każdy uczeń
Materiał promocyjny

"Wymarzony Szkolny Obiad". Poznaj przepisy na dania, które pokocha każdy uczeń

Mieszka w slumsach i marzy, by odmienić los rodziny. "Wiem, że mogę to zrobić, tańcząc w balecie"

Mieszka w slumsach i marzy, by odmienić los rodziny. "Wiem, że mogę to zrobić, tańcząc w balecie"

Kultowa gra powraca w nowej odsłonie. Mistrz Scrabble zdradza "najdroższe słowo"
Materiał promocyjny

Kultowa gra powraca w nowej odsłonie. Mistrz Scrabble zdradza "najdroższe słowo"

Małgorzata Rozenek-Majdan wskoczyła do wanny pełnej lodu: "Nie wypada tego nie zrobić"

Małgorzata Rozenek-Majdan wskoczyła do wanny pełnej lodu: "Nie wypada tego nie zrobić"

Omegamania – poznaj kwasy Omega-3! Jak wspierają zdrowie?
Materiał promocyjny

Omegamania – poznaj kwasy Omega-3! Jak wspierają zdrowie?

Dorota Szelągowska odważnie o rozstępach na brzuchu: "Obiektywnie okropne, ale są moje"

Dorota Szelągowska odważnie o rozstępach na brzuchu: "Obiektywnie okropne, ale są moje"

Jak postawić na nogi monsterę? Ekspert zdradza sprawdzone sposoby

Jak postawić na nogi monsterę? Ekspert zdradza sprawdzone sposoby

Jak koledzy ze studiów postrzegają Oliwię Bieniuk?

Jak koledzy ze studiów postrzegają Oliwię Bieniuk?

Zacznij dzień słodkim, zdrowym śniadaniem. Poznaj dodające energii dania według Darii Ładochy
Materiał promocyjny

Zacznij dzień słodkim, zdrowym śniadaniem. Poznaj dodające energii dania według Darii Ładochy

"Sposób na wnętrze": Mural, sztukateria i obrotowe lamele. Modny i przytulny salon w jeden dzień
Materiał promocyjny

"Sposób na wnętrze": Mural, sztukateria i obrotowe lamele. Modny i przytulny salon w jeden dzień

Mefedron na wyciągnięcie ręki. Jak poznać uzależnienie u dziecka? Czat z ekspertem

Mefedron na wyciągnięcie ręki. Jak poznać uzależnienie u dziecka? Czat z ekspertem

Kim jest zwycięzca "Czas na Show. Drag Me Out"? To mistrz świata i mąż znanej aktorki

Kim jest zwycięzca "Czas na Show. Drag Me Out"? To mistrz świata i mąż znanej aktorki

Czy można wejść do restauracji lub baru z psem? GIS przypomina

Czy można wejść do restauracji lub baru z psem? GIS przypomina

Pogoda na weekend. Termometry mogą wskazać nawet 27 kresek

Pogoda na weekend. Termometry mogą wskazać nawet 27 kresek

Efekt placebo wciąż wykorzystuje się w medycynie. Na czym polega?

Efekt placebo wciąż wykorzystuje się w medycynie. Na czym polega?

Pomyśl, zanim udostępnisz zdjęcia swojego dziecka

Pomyśl, zanim udostępnisz zdjęcia swojego dziecka

Siostry uratowały sklep dziadka. "To nie mogło się tak skończyć"

Siostry uratowały sklep dziadka. "To nie mogło się tak skończyć"

Platforma streamingowa Max już w czerwcu. "Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata"

Platforma streamingowa Max już w czerwcu. "Na tę chwilę czekaliśmy 2 lata"

"Łazienkowe przekleństwa" - zbawienna metoda czy szkodliwy trend? Psycholożka wyjaśnia

"Łazienkowe przekleństwa" - zbawienna metoda czy szkodliwy trend? Psycholożka wyjaśnia

Znamy finalistów XV edycji konkursu Sukcesu Pisanego Szminką

Znamy finalistów XV edycji konkursu Sukcesu Pisanego Szminką

"Przypalone ciasto warto wytrzeć tarką"

"Przypalone ciasto warto wytrzeć tarką"

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Nie wiesz, jak rozmawiać ze swoim psem? Waszą komunikację poprawi Radek Ekwiński. Napisz do nas

Wybuchowy ekstrawertyk, a może cichy introwertyk? Poznaj numerologiczną 4

Wybuchowy ekstrawertyk, a może cichy introwertyk? Poznaj numerologiczną 4

Pył znad Sahary powrócił do Polski. Dla tej grupy osób jest szczególnie groźny

Pył znad Sahary powrócił do Polski. Dla tej grupy osób jest szczególnie groźny

Kolejny sukces Taylor Swift. 34-latka debiutuje na liście światowych miliarderów

Kolejny sukces Taylor Swift. 34-latka debiutuje na liście światowych miliarderów

Najlepsze podkłady na lato 2024. Czym się kierować, wybierając ten kosmetyk?

Najlepsze podkłady na lato 2024. Czym się kierować, wybierając ten kosmetyk?

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"
Materiał promocyjny

E-sklep TVN. Co jest w ofercie? "Widzowie poczują się częścią czegoś większego"

Są bliźniaczkami syjamskimi, lecz mają inną orientację. Jak wygląda ich życie seksualne?

Są bliźniaczkami syjamskimi, lecz mają inną orientację. Jak wygląda ich życie seksualne?

Kuba Wesołowski znów zostanie tatą. Żona aktora pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Kuba Wesołowski znów zostanie tatą. Żona aktora pochwaliła się ciążowym brzuszkiem

Uniwersalne motywy na maturę z polskiego. Poznaj najpopularniejsze motywy literackie i zrób sobie powtórkę

Uniwersalne motywy na maturę z polskiego. Poznaj najpopularniejsze motywy literackie i zrób sobie powtórkę

In vitro w Polsce: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły programu. "Przywracamy nadzieję"

In vitro w Polsce: Ministerstwo Zdrowia przedstawia szczegóły programu. "Przywracamy nadzieję"

Gdzie jest burza teraz? Radar burz NA ŻYWO

Gdzie jest burza teraz? Radar burz NA ŻYWO

Wakacje w maju – gdzie warto pojechać?

Wakacje w maju – gdzie warto pojechać?

Mama lekarz mówi na co nie pozwala dzieciom w domu. "Nie ma mowy"

Mama lekarz mówi na co nie pozwala dzieciom w domu. "Nie ma mowy"

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

#DzieńDobrywPolsce. Potrzebujesz interwencji Dzień Dobry TVN? Napisz do nas

Gruszki to idealny owoc dla zmagających się z tą chorobą. Sprawdź, dlaczego

Gruszki to idealny owoc dla zmagających się z tą chorobą. Sprawdź, dlaczego