Dodatek solidarnościowy. Ostatni moment, żeby złożyć wniosek i dostać 1400 zł

Złotówki, pieniądze między maseczkami ochronnymi
RADOSLAW BUTRYN/Getty Images
Źródło: iStockphoto
W życie weszła ustawa o dodatku solidarnościowym wprowadzona w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zasiłek w wysokości 1400 zł będzie przysługiwał osobom bezrobotnym. Jakie są warunki przyznawania świadczenia, kto może się o nie starać i do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Dodatek solidarnościowy - co to jest?

Dodatek solidarnościowy to świadczenie, dla osób osoby, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. Świadczenie wynosi 1400 zł i można je pobierać maksymalnie przez 3 miesiące

– powiedziała prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa – przypomniał ZUS.

Ustawa przewiduje, że z dodatku solidarnościowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziane zostało zwolnienie z podatku dochodowego kwoty dodatku solidarnościowego.

Kto może otrzymać zasiłek solidarnościowy?

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek

– tłumaczyła prezes ZUS i dodała, że świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy.

Gdzie można składać wnioski o dodatek solidarnościowy?

O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Według Uścińskiej ZUS jest już w pełni gotowy do obsługi wypłat dodatku solidarnościowego. Informacja o przyznaniu dodatku solidarnościowego będzie udostępniona na profilu informacyjnym osoby uprawnionej.

Dodatek solidarnościowy a inne świadczenia

Ustawa określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji .

Do kiedy można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy?

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne na PUE ZUS – wskazuje Zakład. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania dodatku solidarnościowego nastąpi w drodze decyzji, od której przysługiwać będzie prawo odwołania do właściwego sądu, w terminie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Ustawa o dodatku solidarnościowym

Celem ustawy jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19, poprzez wsparcie finansowe osób, które straciły źródło przychodu ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną kryzysem wywołanym COVID-19

- czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.

KPRP podała, że ustawa przewidziała fakultatywne upoważnienie dla Rada Ministrów, która w celu przeciwdziałania COVID-19, będzie mogła w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres przysługiwania dodatku solidarnościowego niż wskazany w ustawie , biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz możliwość znalezienia nowego zatrudnienia przez osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które mają na celu podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, oraz do 942,30 zł w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku. Przepisy związane ze zmianą wysokości zasiłku dla bezrobotnych wejdą w życie z dniem 1 września 2020 r.

Zobacz też:

Samoloty z pełnym składem pasażerów. Podano termin zniesienia limitów

Minister kultury chce zniesienia ograniczeń dotyczących imprez. Czego dotyczą zmiany?

Popularna sieć wycofuje się z Polski. Kto przejmie sklepy?

Autor: Jola Marat

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

podziel się:

Pozostałe wiadomości