Dom

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest potrzebne i jak wypełnić wniosek?

Rozbiórka domu

simonkr/Getty images

Dom

Pozwolenie na rozbiórkę – kiedy jest potrzebne i jak wypełnić wniosek?

Rozbiórka domu

simonkr/Getty images

Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę to warunek konieczny w większości sytuacji, gdy pragnie się wyburzyć dany obiekt z posiadanego terenu. O tym, czy w danym przypadku należy składać wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, decyduje przede wszystkim wielkość i usytuowanie obiektu budowlanego.

Nie wszystkie budynki muszą być objęte pozwoleniem na rozbiórkę. Zgodnie z prawem budowlanym w niektórych przypadkach (altana, małopowierzchniowe pomieszczenie gospodarcze) w ogóle nie trzeba zgłaszać chęci rozbiórki, w innych z kolei takie zgłoszenie jest konieczne i może wiązać się obowiązkiem napisania wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. Kiedy wymagane jest zgłoszenie, a kiedy zaakceptowany wniosek o pozwolenie na rozbiórkę? Jak go wypełnić i gdzie należy go złożyć?

W których sytuacjach nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na rozbiórkę?

Posiadając niechciany obiekt budowlany na działce lub innym terenie, można się zastanawiać, jak wygląda procedura prawna regulująca kwestię legalności rozbiórki. Jeżeli wybudowanie danego rodzaju obiektu możliwe jest zgodnie z prawem bez posiadania pozwolenia na budowę, wówczas taki obiekt można rozebrać bez uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. W takiej sytuacji nie trzeba również zgłaszać chęci rozbiórki do starostwa powiatowego (w przypadku miast na prawach powiatu zamiar przedstawia się we właściwym departamencie urzędu miejskiego). Innymi słowy, jeżeli obiekt mógł zostać legalnie wybudowany, bez zgłoszenia tego faktu i uzyskania pozwolenia na budowę, równie dobrze może być samowolnie rozebrany i usunięty. Wyjątkami od tej reguły są obiekty, które mają status zabytków.

Co zatem można wybudować w Polsce bez pozwolenia? Zgodnie z prawem budowlanym bez pozwolenia można postawić wolnostojący budynek gospodarczy, parterowy, ogrodzenie, wiatę lub altanę, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 25m2. Zastanawiając się zatem, czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę stodoły, budynku gospodarczego lub domu, konieczne jest porównanie parametrów przestrzennych danego obiektu z powyższymi wymogami. Rzadko zdarza się, aby tego typu budynki mogły być rozebrane bez stosownego pozwolenia, chyba że dana stodoła lub budynek gospodarczy spełnia następujący wymóg: jest konstrukcją parterową o powierzchni nieprzekraczającej 25m2.

Zgłoszenie chęci dokonania rozbiórki do właściwego urzędu

Jeżeli obiekt budowlany nie spełnia powyższych wymogów, czyli np. jego łączna powierzchnia przekracza 25m2, ale jednocześnie budynek nie jest wyższy niż 8 metrów, a od granicy działki dzieli go mniej niż połowa jego wysokości, chęć rozebrania obiektu należy zgłosić do starostwa powiatowego lub urzędu miasta będącego miastem na prawach powiatu. To, czy w dalszej kolejności zgłoszenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę wciąż jest potrzebne, czy też nie, zależy od decyzji administracyjnej właściwego organu. Zgodnie z prawem budowlanym starosta może nałożyć na właściciela działki obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę m.in. w sytuacji, gdy

podejrzewa się, że na skutek ewentualnej rozbiórki może wystąpić zagrożenie związane z warunkami wodnymi, sanitarnymi lub środowiskowymi.

W większości przypadków konieczne jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę

Wszystkie większe budynki, które usytuowane są bliżej krawędzi działki, a ich powierzchnia przekracza wielkość 25m2, podlegają już na wstępie obowiązkowi zgłoszenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę. W zdecydowanej większości przypadków uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę domu jest konieczne. Pozwolenie wymagane jest również zawsze wtedy, gdy obiekt w najwyższym punkcie mierzy więcej niż 8 metrów wysokości.

Co powinien zawierać wniosek o pozwolenie na rozbiórkę? Jak go wypełnić?

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę należy złożyć we właściwym urzędzie – starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (najczęściej w departamentach urbanistyki i architektury). Opłata skarbowa od decyzji urzędowej o pozwoleniu (lub niewyrażeniu pozwolenia) na rozbiórkę wynosi 36 złotych (za każdy zgłaszany obiekt) i musi zostać uiszczona przy składaniu wniosku. Urzędy dopuszczają zarówno formę gotówkową, jak i bezgotówkową.

Samo wypełnienie wniosku nie jest trudne, a odpowiedni formularz bez trudu można znaleźć w Internecie, na stronach urzędów. Ważne jest jednak, by nie zapomnieć o potrzebnych załącznikach do wniosku, na które składają się:

  • pisemna zgoda właściciela obiektu,
  • szkic usytuowania obiektu do rozbiórki,
  • opis sposobu oraz zakresu prowadzenia robót rozbiórkowych,
  • pozwolenia lub opinie innych organów, jeśli dana sytuacja tego wymaga (np. pozwolenie konserwatora).

Zobacz też:

Zobacz film: Mieszkańcy kontra deweloperzy. Źródło: Dzień Dobry TVN

Co sądzisz o tym artykule?
56
4
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0