Newsy

Nie płacisz abonamentu, a kupiłeś telewizor? Możesz dostać karę 

telewizor

Dennis Fischer Photography/Getty Images

Newsy

Nie płacisz abonamentu, a kupiłeś telewizor? Możesz dostać karę 

telewizor

Dennis Fischer Photography/Getty Images

Abonament RTV muszą płacić wszyscy posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych. Z obowiązku nie zwalnia ewentualny abonament opłacany w sieci kablowej. Poczta Polska ma zamiar sprawdzić, czy osoby, które w ostatnim czasie kupiły nowy sprzęt, wnoszą odpowiednią opłatę z tytułu obowiązkowego abonamentu. 

Abonament RTV - kara za brak rejestracji odbiornika 

Każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego zobowiązany jest do jego rejestracji w ciągu 14 dni od zakupu i regularnego wnoszenia opłat abonamentowych. Dotychczas ci, którzy nie uiszczali opłat, byli bezkarni. Poczta Polska zapowiada kontrole. Osoby, które posiadają odbiornik, a nie płacą abonamentu - będą musiały liczyć się z koniecznością zapłaty kary. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty za posiadanie RTV, czyli 681 zł. Jak podaje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w Polsce jedynie 31 proc. gospodarstw domowych opłaca abonament RTV.

Jak informuje urząd, kontrole obowiązku rejestracji odbiorników rtv przeprowadzają jej uprawnieni pracownicy. Kontrolerzy mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności, legitymację służbową, a na żądanie, również dowód osobisty. Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika (gdy strona nie dopełniła formalności rejestracji) oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników

- podaje Poczta Polska. 

W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej Poczta Polska wysyła upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. To oznacza, że skarbówki mogą ściągnąć należność z konta bankowego osoby, która nie opłaca abonamentu. 

Kiedy dług się przedawnia? 

Ustawa o opłatach abonamentowych z 21 kwietnia 2005 roku nie określa dokładnie kiedy zaległe opłaty abonamentowe zostaną umorzone. Tutaj można sięgnąć do sądowego orzecznictwa. Przedawnienie długów wynikających z niepłacenia abonamentu pojawia się najwcześniej po 5 latach. Gdy upływa termin przedawnienia, znika obowiązek uiszczenia opłaty.

Jednym z przełomowych wyroków w sprawie przedawnienia była sprawa emeryta, który kilkanaście lat temu wyrejestrował odbiornik, ale nie posiadał dokumentu potwierdzającego. Według Poczty Polskiej miał on zapłacić zaległy abonament. 

Okazało się, że pocztowcy również nie posiadają wszystkich dokumentów w sprawie. Mężczyzna przekonywał, że to PP powinna podać podstawy do pobrania zaległych opłat. Sąd przyznał mu rację - podał spidersweb.pl.

Sąd uznał też, że Poczta Polska zbyt długo zwlekała z pobieraniem opłat za abonament. Ustalono też, że obywatele nie powinni być zobowiązani do trzymania w domu dokumentów potwierdzających wyrejestrowanie odbiornika sprzed kilkunastu lat.

Abonament RTV - ile wynosi? 

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,00 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 84,00 zł).

Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 272,40 zł). Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2021 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę. 

Użytkownik może skorzystać ze zniżki, jeśli wnosi opłatę z wyprzedzeniem (do dnia 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego). bonifikata przysługuje także osobom, które wnoszą opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

Kto nie musi płacić abonamentu?

Wszystkie odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne podlegają rejestracji, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Wyjątek stanowią odbiorniki wymienione w art. 5 ust.2 ustawy wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów, służące wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub rozprowadzania oraz przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

Zwolnione od opłat za abonament RTV są osoby:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy złożyć w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie, które można pobrać ze strony Poczty Polskiej.

Zobacz też:

Długi alimenciarzy sięgają niemal 11,4 mld zł. Średnie zadłużenie na osobę to 40 tys. złotych

Program telewizyjny, w którym dzieci obserwują nagich dorosłych. Rodzic: "Nie mamy żadnych zastrzeżeń"

Upozorował własną śmierć, by wyłudzić 26 mln złotych. Jego matka twierdziła, że utonął

Zobacz wideo: Emeryci nie chcą płacić abonamentu radiotelewizyjnego. Protest przed siedzibą BBC w Londynie

Źródło: x-news 

Źródło: Poczta Polska |
Co sądzisz o tym artykule?
96
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0