Dzień Dobry Extra

Europarlament – ile zarabia europoseł?

Europarlament europoseł zarobki

Fot. Getty Images/WALTER ZERLA

Dzień Dobry Extra

Europarlament – ile zarabia europoseł?

Europarlament europoseł zarobki

Fot. Getty Images/WALTER ZERLA

Źródłem wiedzy o zarobkach europosłów są strony internetowe Parlamentu Europejskiego. Wynika z nich, że sama pensja europosła wynosi ponad 6000 euro, czyli około 26000–27000 złotych. A do tego dochodzą diety i dodatki. Ile zarabia europoseł?

Zobacz też: Cannes 2019. Złota Palma dla "Parasite" Bonga Joon-ho. Wśród nagrodzonych także Antonio Banderas >>>

Posłowie do europarlamentu wybierani są co pięć lat w wyborach powszechnych. Liczba mandatów pochodzących z jednego kraju wynika z liczby ludności państwa, które w Brukseli reprezentują europarlamentarzyści. W Parlamencie Europejskim posłowie nie są jednak podzieleni pod kątem kraju pochodzenia, ale według przynależności partyjnej. Ich warunki pracy określa statut PE, który został przyjęty w 2009 roku. Zgodnie z tym statutem wynagrodzenia europosłów są takie same bez względu na kraj pochodzenia.

Zobacz też: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Frekwencja  >>>

Zarobki europosła

Co składa się na zarobki europosła ? Przede wszystkim pensja, która przed opodatkowaniem wynosi 8611 euro. Po odliczeniu składek ubezpieczeniowych oraz zobowiązań podatkowych europoseł otrzymuje na rękę nieco ponad 6000 euro . Za co posłowie Parlamentu Europejskiego otrzymują te pieniądze? Uczestniczą w posiedzeniach plenarnych parlamentu, spotkaniach komisji, naradach swoich organizacji politycznych, a także reprezentują swój okręg wyborczy. Dodatkowo podróżują pomiędzy Brukselą a Strasburgiem, bo w tych dwóch miastach odbywają się obrady PE. Pensja to tylko część płacy europosła . Poza nią europarlamentarzyści mogą liczyć na zwrot wielu kosztów, jakie ponoszą podczas wykonywania swoich poselskich powinności. Jakie to mogą być koszty? Na przykład te, które wynikają z obowiązków europarlamentarzysty w jego macierzystym kraju. Przede wszystkim chodzi o koszty prowadzenia biura lub nawet kilku biur poselskich w okręgu, z którego startował poseł. W tych kosztach zawiera się wyposażenie biura (sprzęt komputerowy, telefony, rachunki, poczta) oraz koszty pracownicze. Kwota, jaką Parlament Europejski przeznacza na utrzymanie lokalnej aktywności europosła, wynosi 4416 euro miesięcznie, co daje ponad 18000 złotych . Kwota może zostać obniżona, jeżeli poseł opuści połowę posiedzeń parlamentarnych w trakcie roku. Uposażenie europosła jest także powiększone o zwrot kosztów podróży . W związku z tym, że sesje plenarne odbywają się w Strasburgu i Brukseli, europosłowie mogą otrzymać zwrot kosztów biletów (klasa biznes w samolocie lub pierwsza klasa w pociągu) albo ryczałtową kwotę 0,50 euro za kilometr w przypadku dojazdu samochodem. Do tego dochodzi zwrot kosztów za korzystanie z autostrad czy opłat za większy bagaż w samolocie.

Zobacz też: Psy z zagrożonych zalaniem schronisk wciąż potrzebują naszego wsparcia! Jak wygląda adopcja ratunkowa? >>>

Poza standardową aktywnością związaną z działalnością w partii i europarlamencie posłowie mogą brać jeszcze udział w licznych konferencjach lub wizytach studyjnych w innych krajach. Jeśli działalność ta związana jest z wykonywaniem mandatu, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy do kwoty 4300 euro rocznie. Nie są to jeszcze wszystkie sumy, jakie europoseł otrzymuje miesięcznie . Za udokumentowany udział w posiedzeniach otrzymuje 313 euro dziennie, co ma pokryć inne koszty działalności parlamentarnej. Podsumowując te kwoty, okazuje się, że miesięczne uposażenie europarlamentarzysty może wynieść ponad 10000 euro, co daje około 45000 złotych (w zależności od „operatywności" europarlamentarzysty ta kwota może być wyższa).

Nie tylko pensja europosła

Powyższe wyliczenia dotyczą jedynie bieżącej działalności europarlamentarzysty. Po zakończeniu kadencji posłom, którzy nie zostali ponownie wybrani do Parlamentu Europejskiego, przysługuje odprawa. Jest to kwota równa miesięcznej pensji za każdy rok wykonywania mandatu europosła. Kiedy były poseł obejmuje np. mandat w parlamencie krajowym lub zaczyna pełnić funkcje publiczne, odprawa przestaje być wypłacana. Według przepisów można ją uzyskać na czas nie krótszy niż pół roku, ale nie dłuższy niż 24 miesiące, np. do czasu przejścia na emeryturę. Jednak na tym nie muszą kończyć się zarobki europosłów . Zgodnie ze statutem PE europosłowi przysługuje emerytura (po ukończeniu 63. roku życia), która może wynosić do 70 procent uposażenia pobieranego w czasie wykonywania mandatu w Parlamencie Europejskim. Po śmierci europarlamentarzysty jego bliscy (żona, dzieci) mogą otrzymywać rentę .

Uposażenie europosła – asystenci

Parlament Europejski zabezpiecza także pieniądze na wynagrodzenie asystentów europosła . Miesięcznie jest to niemal 25000 euro. Pieniądze te nie wpływają jednak na konto członka Parlamentu Europejskiego, ale bezpośrednio do asystentów. Asystenci mogą funkcjonować i pracować w imieniu europarlamentarzysty zarówno w kraju pochodzenia, jak i w Brukseli lub Strasburgu (na tych stanowiskach nie mogą być zatrudnieni członkowie rodziny europarlamentarzysty). Jeden asystent może pracować u kilku europosłów. Po zdobyciu akredytacji podlega strukturom i administracji Parlamentu Europejskiego.

Co sądzisz o tym artykule?
73
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0