Technologia

Kwalifikacje technika informatyka E.12 – jak wygląda egzamin i jak do niego podejść?

Technologia

Aktualizacja:
Klawiatura komputerowa

Egzamin E.12 to pierwszy z trzech kroków do uzyskania tytułu technika informatyka. Dotyczy on wiedzy z zakresu montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Do uzyskania certyfikatu E.12 prowadzi kilka różnych dróg.

Do egzaminu praktycznego i teoretycznego E.12 mogą podchodzić uczniowie techników i szkół policealnych o profilu technik informatyk. Inną opcją jest wybór kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub uzyskanie kwalifikacji w trybie eksternistycznym. Na czym to polega i jak się przygotować do testu E.12?

Egzamin zawodowy E.12 – jak się do niego przygotować?

Egzamin kwalifikacyjny E.12 dzieli się na dwie części – teoretyczną i praktyczną. W przypadku testu praktycznego uczeń musi wykonać określone zadanie w wyznaczonym czasie, wynoszącym 150 minut. Do czasu egzaminu nie jest wliczany czas potrzebny na zapoznanie się z jego treścią, wynoszący zwykle 10 minut. Zadanie składa się z kilku etapów, polegających m.in. na montowaniu wskazanych w jego treści elementów komputera, np. karty graficznej bądź całego dysku twardego z uprzednim testem lub wykonaniem ich specyfikacji, instalacji programów, np. antywirusowych czy służących do przeglądania i publikowania dokumentów pdf, a także pakietów biurowych oraz tworzeniu kont dla użytkowników. Niekiedy w treści zadania można znaleźć również prośbę o wybór najtańszej, a przy tym skutecznej opcji wykonania.

Egzamin teoretyczny E.12 trwa 60 minut i składa się z czterdziestu pytań zamkniętych. Każde z nich posiada cztery opcje odpowiedzi, spośród których zdający musi wybrać tę poprawną. Mogą się tam znaleźć zagadnienia związane m.in. z formatowaniem dysków, odczytywaniem reprezentacji binarnych, sposobami rozwiązywania problemów związanych z błędami w funkcjonowaniu systemu czy kolejnością operacji koniecznych do przeprowadzenia, aby przygotować nowy laptop do pracy. Mogą się tam znaleźć również zagadnienia z zakresu prawa, np. o zakaz instalowania określonych programów w niektórych instytucjach, np. rządowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, np. obliczania kosztów naprawy, a także te wymagające rozpoznania danej części komputera na podstawie załączonej ilustracji.

W sieci można znaleźć również przykładowe testy i zadania egzaminacyjne pochodzące z poprzednich lat.

Jak można podejść do egzaminu zawodowego E.12? – ścieżki kształcenia

Kwalifikacje w zawodzie technika informatyka E.12 można uzyskać jedynie poprzez zdanie obu części egzaminu, jednak podejście do samych testów możliwe jest na różne sposoby. Do egzaminu dopuszczani są m.in. uczniowie techników, szkół policealnych, kształcący się w trybie dziennym lub zaocznym oraz osoby uczęszczające na kwalifikacyjne kursy zawodowe, również w trybie zaocznym lub dziennym. Pozostali chętni mogą podejść do egzaminu E.12 w trybie eksternistycznym, jednak muszą oni spełniać określone warunki, czyli ukończyć co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę zawodową oraz co najmniej dwa lata pracować lub kształcić się w zawodzie, w którym wyodrębniona została dana kwalifikacja.

Decydując się na wybór szkoły o kierunku technik informatyk, należy zwrócić uwagę m.in. na ich siatkę godzinową, zatwierdzoną odgórnie. Mogą się one zmieniać z roku na rok, dlatego osoby zainteresowane pracą w zawodzie technika informatyka powinny śledzić je na bieżąco, np. na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warto pamiętać, że zamieszczane tam dane to siatki minimalne, co oznacza, że szkoła mająca uprawnienia do przygotowywania ucznia do zawodu technika informatyka musi zapewniać nie mniej niż podane wartości. Dokładne sprawdzenie siatki godzin jest ważne szczególnie w przypadku szkół policealnych oraz placówek oferujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Technika muszą być odgórnie sprawdzane w tej kwestii, jednak inne ośrodki edukacyjne za pomocą sprytnych metod potrafią obejść niektóre zasady. Z tego względu przyszli uczniowie powinni mieć się na baczności, wybierając szkołę, której zawierzą swoją przyszłość, a przy tym poświęcą swój czas i nierzadko pieniądze.

Po zdaniu egzaminu E.12 otrzymuje się stosowny certyfikat. Jednak, aby uzyskać tytuł technika informatyka konieczne jest również pomyślne przejście przez dwa inne egzaminy, czyli E.13 (projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) oraz E.14 (tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami).

Egzamin zawodowy E.12 to zaledwie pierwszy z trzech kroków do zostania technikiem informatykiem. Wymaga on zarówno umiejętności technicznych oraz manualnych, jak i sporej wiedzy, dlatego należy odpowiednio się do niego przygotować.

Wysokie BMI ma wpływ na problemy z bólem szyi i karku. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości