Komu i na jakich zasadach przysługuje ulga mieszkaniowa? Można odliczyć niemałe pieniądze

Polskie pieniądze
Ulga mieszkaniowa 2023 - kto może z niej skorzystać?
Źródło: Kinga Krzeminska/Getty Images
Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego. Część osób może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która umożliwia niepłacenie tego podatku. Czym jest i jak z niej można skorzystać? 

Praca i finanse

Źródło: Dzień Dobry TVN
Czy praca może dawać szczęście
Czy praca może dawać szczęście
Jak skutecznie poprosić o awans? - napisy
Jak skutecznie poprosić o awans? - napisy
4-dniowy tydzień pracy
4-dniowy tydzień pracy
Gdzie jest moja kasa z Komunii?
Gdzie jest moja kasa z Komunii?
Oszuści wyłudzają pieniądze „na stłuczkę”
Oszuści wyłudzają pieniądze „na stłuczkę”
Jak nauczyć młodzież zarządzania pieniędzmi?
Jak nauczyć młodzież zarządzania pieniędzmi?
Jak kupować więcej za mniej?
Jak kupować więcej za mniej?
Jak rozmawiać w związku o pieniądzach?
Jak rozmawiać w związku o pieniądzach?
Pieniądze OFE zalegają na kontach ZUS-u
Pieniądze OFE zalegają na kontach ZUS-u
Pieniądz w rodzinie nigdy nie zginie?
Pieniądz w rodzinie nigdy nie zginie?
Termomodernizacja, komputery, dodatkowe zajęcia. Dyrektorzy szkół wiedzieliby na co z pożytkiem wydać pieniądze z funduszu Czarnka
Termomodernizacja, komputery, dodatkowe zajęcia. Dyrektorzy szkół wiedzieliby na co z pożytkiem wydać pieniądze z funduszu Czarnka
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Od 1 kwietnia 400 zł dopłaty do żłobka
Od 1 kwietnia 400 zł dopłaty do żłobka
Zmiany w Kodeksie Pracy już od sierpnia
Zmiany w Kodeksie Pracy już od sierpnia
Praca dopięta na ostatni guzik - poprawka
Praca dopięta na ostatni guzik - poprawka
Dlaczego dla wielu z nas finanse to czarna magia?
Dlaczego dla wielu z nas finanse to czarna magia?
Finansowe ABC przed rozwodem
Finansowe ABC przed rozwodem
40% Polaków w związku woli mieć osobne konta
40% Polaków w związku woli mieć osobne konta
Trendy na rynku pracy 2022
Trendy na rynku pracy 2022
Olga Kalicka – mama na dwóch etatach
Olga Kalicka – mama na dwóch etatach
Jak wygląda codzienna praca w schronisku dla zwierząt?
Jak wygląda codzienna praca w schronisku dla zwierząt?
Szkoła życia pod żaglami
Szkoła życia pod żaglami
Efekt Matyldy – jej praca, jego chwała
Efekt Matyldy – jej praca, jego chwała
Praca na Spitsbergenie czeka na chętnych
Praca na Spitsbergenie czeka na chętnych
Czy 16 godzin pracy to gwarancja sukcesu?
Czy 16 godzin pracy to gwarancja sukcesu?

Ulga mieszkaniowa - co to?

Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana przed upływem pięciu lat od jej nabycia, to nie można skorzystać z ulgi. Pozwala ona na zmniejszenie podstawy podatku o koszty własnych celów mieszkaniowych. Aby z niej skorzystać, należy złożyć PIT-39. Deklaracja składana jest przez osoby fizyczne w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Dla kogo ulga mieszkaniowa?

Aby uniknąć płacenia podatku dochodowego w związku ze zbyciem nieruchomości, można wydać uzyskane środki na tzw. własne cele mieszkaniowe. Zalicza się do nich zakup domu, mieszkania lub działki budowlanej, budowa, przebudowa bądź adaptacja budynku mieszkalnego, a także spłata kredytów mieszkaniowych. Ponadto podatek w wysokości 19% nie jest naliczany, jeśli "odpłatne zbycie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie". 

PIT-39 a ulga podatkowa

PIT-39 to formularz deklaracji podatkowej. Muszą go uzupełnić podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód z odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
   • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

    Wytyczne te obowiązują do końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane, a także nie minęło od tego czasu 5 lat. 

    Zasady korzystana z ulgi mieszkaniowej

    Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, konieczne jest złożenie PIT-39. Ponadto należy spełnić odpowiednie warunki, aby móc nie płacić podatku. Jak podaje portal podatki.gov.pl z ulgi mieszkaniowej można skorzystać na następujących zasadach:

    • Darowizna pieniężna lub rzeczowa otrzymana przez osobę z I grupy podatkowej o wartości, która nie przekracza kwoty 11 095 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 22 189 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jest zwolniona z podatku jeżeli obdarowany przeznaczy ją w ciągu 12 miesięcy od otrzymania na: wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami,
     • Odziedziczone prawa do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej przez osobę z I lub II grupy podatkowej są zwolnione z podatku, jeżeli spółdzielcze prawo do tego lokalu będzie przysługiwało nabywcy wkładu przez co najmniej 5 lat od jego ustanowienia. Warunek ten uważa się za zachowany także w przypadku przeniesienia przez spółdzielnię własności tego lokalu na nabywcę,
      • W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który stanowi odrębną nierucho­mość, spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie: w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby z I grupy podatkowej; w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby z II grupy podatkowej; w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby z III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

       - do podstawy opodatkowania nie wlicza się ich wartości do łącznej wysokości, która nie przekracza 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału - czytamy na portalu podatki.gov.pl.

       Ulga mieszkaniowa - co można odliczyć?

       Zgodnie z art. 21, ust. 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są "dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30 e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych". 

       Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

       Zobacz także:

       Autor: Teofila Siewko

       Źródło: iwop.pl/gov.pl/businessinsider.pl

       Źródło zdjęcia głównego: Kinga Krzeminska/Getty Images

       podziel się:

       Pozostałe wiadomości