Finanse i Praca

Dodatek drożyźniany - do kiedy trzeba złożyć wniosek? Komu przysługuje?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
fakt
Osoba trzymająca pieniądze

Dodatek drożyźniany może pozwolić wielu gospodarstwom w opłaceniu rosnących rachunków za życie. Trzeba jednak pospieszyć się ze składaniem wniosków o dofinansowanie. Czym jest ten dodatek, jak go uzyskać i do kiedy składać dokumenty?

Dodatek drożyźniany - co to jest?

Dodatek drożyźniany to potocznie nazwany dodatek osłonowy, który ma na celu pomoc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu rosnących cen, zarówno prądu, gazu, jak i żywności. Ustawa, która go wprowadziła, weszła w życie 4 stycznia 2022 roku. Dodatek ten może wynosić od 20 do 1150 zł. 

Drożyzna

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
wideo 2/4

Dodatek drożyźniany - komu przysługuje?

Dodatek drożyźniany przysługuje rodzinom wieloosobowym (powyżej 2 osób w gospodarstwie domowym), których przychód wynosi 1500 zł miesięcznie na osobę, a w przypadku jednoosobowych gospodarstw - 2100 zł. W przypadku rodzin, które przekraczają te kwoty nadal istnieje szansa na uzyskanie dofinansowania w myśl zasady "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli dochód przekracza o 100 zł, to dodatek będzie proporcjonalnie pomniejszany o 100 zł. Stąd też minimalna kwota dofinansowania w wysokości 20 zł. 

Dodatek drożyźniany - do kiedy można składać wnioski i jak to zrobić?

Wnioski należy składać do urzędu gminy, w której się mieszka. Osoby, które złożą go do 31 stycznia otrzymają dofinansowanie w dwóch ratach, z czego pierwsza będzie wypłacona do 31 marca, a druga w grudniu. Wprawdzie wniosek można składać także w późniejszych terminach, jednak przekroczenie ostatniego dnia stycznia spowoduje wypłacenie dofinansowania w jednej racie, która zostanie przyznana dopiero w grudniu. 

Wniosek można składać w formie fizycznej - papierowej oraz w formie elektronicznej. W drugim przypadku konieczne jest podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnienie profilem zaufanym. Co istotne, do dokumentów nie trzeba załączać poświadczenia dochodów - pobierane one są z państwowych rejestrów. Osoby, które chcą otrzymać dofinansowanie już w marcu powinny się zatem pospieszyć i złożyć niezbędne dokumenty do 31 stycznia 2022 roku włącznie. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: fakt

Źródło zdjęcia głównego: Juana Mari Moya/Getty Images

Pozostałe wiadomości