Finanse i Praca

500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak to zrobić?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Zus.pl/Gazeta.pl
Eva-Katalin/Getty Images500 plus dla seniora. Kto może ubiegać się o dofinansowanie i jak to zrobić?

500 plus to świadczenie kojarzone przede wszystkim z dofinansowaniem na dziecko, jednak również seniorzy mogą ubiegać się o świadczenie tej wysokości. Sprawdź, co trzeba zrobić, aby je otrzymać. Jakie dokumenty i wnioski należy przedstawić?

Świadczenie przeznaczone jest przede wszystkim dla najbardziej potrzebujących seniorów. Oznacza to, że trzeba spełnić wymagania nie tylko finansowe, ale i zdrowotne, aby takie świadczenie uzyskać.

500 plus dla seniora - jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek 500 plus mogą dostać:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia i pobierają zasiłek pielęgnacyjny,
  • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  • osoby z niepełnosprawnością.

Zobacz wideo: Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 roku

Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 roku
Nowe świadczenie opiekuńcze od 2022 rokuJakie świadczenia rodzinne będą przysługiwać Polakom w 2022 roku?
Dzień Dobry TVN

Od 2021 roku próg dochodowy dla świadczenia dla seniorów 500 plus wyniósł 1272,08 zł brutto, a więc 1100 zł netto miesięcznie. Osoby, które nie sprostają wymogom limitu otrzymają wyrównanie zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że jeżeli przychód wynosi 1300 zł, to będzie się należało wyrównanie w wysokości 300 zł, ponieważ próg został przekroczony o 200 zł.

500 plus dla seniora - jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Jeżeli w dokumentacji emerytalno-rentownej, którą dysponuje ZUS jest już takie orzeczenie, to nie ma potrzeby dołączania go po raz drugi. W przypadku, kiedy przysługuje nam emerytura zagraniczna, renta lub inne świadczenie zagraniczne o podobnym charakterze, wtedy także potrzebne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń oraz ich wysokość. Dokument taki musi być wystawiony przez właściwą instytucję z kraju, z którego przysługuje nam dofinansowanie, do spraw emerytalno-rentownych. 

Jak wypełnić wniosek 500 plus dla seniora?

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą bądź przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS - wniosek ESUN o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do wniosku należy dołączyć omawiane wyżej orzeczenia. Ponadto we wniosku muszą znaleźć się: 

  • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL oraz imię ojca),
  • dane adresowe (ades zamieszkania, zameldowania i do korespondencji - jeśli jest ono inne niż zameldowanie),
  • informacje o przyznanych prawach do świadczeń pieniężnych, które finansowane są ze środków publicznych bądź czy osoba ubiegająca się stara się o takie świadczenia (np. emeryturę), nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie, wysokość świadczenia, rodzaj oraz miejscowość, w której znajduje się siedziba instytucji wypłacającej świadczenie,
  • informacje o prawie do świadczeń zagranicznych, tak samo powinno się zawrzeć informację o rodzaju świadczenia, wysokości świadczenia oraz nazwę państwa i instytucji zagranicznej wydającej decyzję,
  • informacje istotne, które mają wpływ na rozpatrzenie wniosku, a więc oświadczenie o tym, czy przebywa się w areszcie śledczym bądź zakładzie karnym, prawo pobytu - jeśli nie posiada się obywatelstwa, a także informację, czy złożyło się ten sam wniosek w innym niż ZUS organie rentownym.

Wniosek powinien być podpisany przez osobę składającą go. Decyzję otrzymuje się w ciągu 30 dni. Dokument do druku można znaleźć na stronie zus.pl.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Zus.pl/Gazeta.pl

Źródło zdjęcia głównego: Eva-Katalin/Getty Images

Pozostałe wiadomości