Styl życia

Wyjazd z dzieckiem za granicę – co zabrać, jakie formalności należy spełnić?

Styl życia

Aktualizacja:

Wyjazd z dzieckiem za granicę często staje się ciekawą alternatywą dla wakacji spędzanych nad polskim morzem czy nad jeziorem. Wszystko to ze względu na większą dostępność tanich przelotów i ciekawych ofert biur podróży. Często jest również tak, że poza granicami naszego kraju mamy bliską rodzinę i chcemy ją odwiedzić. O czym musimy pamiętać planując zagraniczną podróż z dzieckiem opowiedział w DDTVN adwokat Przemysław Ligęzowski.

Zobacz też: Co zabrać na wyjazd? Wskazówki dla podróżujących >>>

O czym trzeba pamiętać gdy planujemy zagraniczną podróż z dzieckiem?

 • Od 26 czerwca 2012 r. dzieci muszą posiadać swój własny paszport – tym samym straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców
 • Pamiętajmy, że podobnie jak dorośli dzieci potrzebują wizy
 • Jeśli dziecko wyjeżdża z członkiem rodziny, ale nie rodzicem - potrzebuje pisemnej zgody potwierdzonej u notariusza
 • Wyjazd pod opieką osoby nie należącej do rodziny również wymaga pisemnej zgoda na wyjazd, potwierdzonej u notariusza.

Zobacz też: Kiedy dziecko jest gotowe na samodzielny wyjazd? >>> Co musi zawierać zgoda na wyjazd dziecka?

Jakie dane i informacje powinny się znaleźć w pisemnej zgodzie na wyjazd dziecka, potwierdzonej u notariusza?

 • oznaczenie rodzica lub rodziców dziecka – ich imiona, nazwisko, numer PESEL;
 • miejsce i datę sporządzenia;
 • tytuł oświadczenia: „Zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę pod opieką drugiego z rodziców / pod opieką osoby trzeciej”;
 • treść oświadczenia;
 • podpis rodzica/rodziców złożony w obecności notariusza;
 • potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu/podpisów (klauzula notarialna);
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jako załącznik do oświadczenia).
 • całość powinna zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język kraju, do którego planujemy wysłać nasze dziecko.

Jak wyglądają formalności związane z wyjazdem dziecka za granicę?

Niekiedy też podróż ma na celu stałe zamieszkanie za granicą, gdyż oboje rodziców lub jedno z nich znalazło tam dobrą pracę. Wówczas może dojść do sytuacji, gdy wyjazd z dzieckiem za granicę odbywa się z jednym rodzicem. W takiej sytuacji trzeba pamiętać o tym, że formalności związane z podróżą będą wyglądały nieco inaczej niż przy wyjeździe całej rodziny.

Co trzeba zabrać ze sobą, gdy planujemy podróż z dzieckiem za granicę – jakie formalności trzeba spełnić, podróżując całą rodziną lub gdy dziecko będzie przekraczało granicę tylko z jednym rodzicem?

Wyjazd z dzieckiem za granicę – jakie dokumenty musisz mieć ze sobą?

Podstawową formalnością, jaką należy załatwić w związku z wyjazdem dziecka za granicę, jest wyrobienie mu paszportu lub dowodu osobistego . Wyjazd z dzieckiem za granicę bez paszportu jest możliwy w sytuacji, gdy podróżujemy po krajach Unii Europejskiej (strefa Schengen) i dziecko ma wyrobiony dowód osobisty.

Zobacz też: Jak zabezpieczyć dziecko przed słońcem? >>>

Tutaj też musimy zwrócić uwagi na wymogi formalne związane z tym, kto może złożyć wniosek o dokumenty dla dziecka. Wskazuje się, że wniosek o dokument umożliwiający dziecku wyjazd zagraniczny mogą złożyć oboje rodzice lub opiekunowie prawni – muszą być oboje obecni przy składaniu wniosku. Niekiedy zachodzi sytuacja, gdy obecny może być tylko jeden rodzic lub opiekun prawny, np. gdy wyjazd z dzieckiem za granicę jest po rozwodzie rodziców lub opiekunów prawnych . Wówczas druga osoba musi wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę i wyrobienie dla niego dokumentów. Zgoda musi być wyrażona na piśmie . Musi też być potwierdzona notarialnie, ewentualnie przez konsula czy urzędnika punktu paszportowego.

A co w sytuacji, gdy ojciec dziecka nie wyraża zgody na wyjazd? Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody ojca czy matki jest możliwy pod warunkiem, że drugi rodzic będzie miał orzeczenie sądowe, które będzie zawierało informację, że druga osoba nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka.

Przy składaniu wniosku o paszport może być obecny tylko jeden z rodziców również w sytuacji, gdy ojciec dziecka jest nieznany. Jest to możliwe również, gdy drugi z rodziców czy opiekunów nie żyje.

Warto przy tym pamiętać, że dziecko do piątego roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku. Dzieci pomiędzy piątym a trzynastym rokiem życia muszą być obecne przy składaniu wniosku. Dodatkowo od dzieci, które skończyły dwanaście lat, pobierane są odciski palców. Dzieci pomiędzy trzynastym i siedemnastym rokiem życia muszą też podpisać się na wniosku.

O czym jeszcze należy pamiętać przed wyjazdem za granicę z dzieckiem?

Paszport i dowód osobisty to nie jedyne dokumenty, które musimy wziąć ze sobą na wyjazd zagraniczny z dzieckiem. Kolejną kwestią, którą powinniśmy załatwić przed wyjazdem jest EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego . Co to takiego? Jest to dokument, który daje nam możliwość do korzystania z opieki zdrowotnej m.in. w krajach Unii Europejskiej.

Trzeba tutaj jednak pamiętać, że niektóre zabiegi, które u nas objęte są ubezpieczeniem, w innych krajach mogą być odpłatne. Dlatego też warto zapoznać się przynajmniej ogólnie z zasadami udzielania pomocy medycznej w wybranym kraju. Wielu specjalistów zaleca również wykupienie dodatkowego ubezpieczenia na czas wyjazdu zagranicznego, które pomoże pokryć koszty ewentualnego leczenia.

Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie, wniosek o jej wydanie można złożyć osobiście w siedzibie właściwego oddziału NFZ lub wysłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą.

Długie wyjazdy za granicę z dzieckiem – o czym należy pamiętać?

Warto pamiętać, że wyjazdy zagraniczne to nie tylko krótkie wypady na wakacje czy ferie zimowe. Są też dłuższe wyjazdy, np. wyjazd z dzieckiem za granicę do pracy, który trwa dłużej niż sześć miesięcy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Przepisy mówią o tym, że jeżeli ktoś planuje dłuższy wyjazd poza granice kraju, który będzie trwał dłużej niż sześć miesięcy, powinien zgłosić to we właściwym urzędzie gminy . Można to zrobić również przez internet. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu, w którym opuszcza się kraj. W imieniu dzieci takiego zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni. Po powrocie do kraju z pobytu trwającego dłużej niż sześć miesięcy należy zgłosić powrót z zagranicy. Przepisy przewidują na to trzydzieści dni od momentu powrotu do kraju.

Pozostałe wiadomości