Razem z Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce. Na jakich zasadach mogą ubiegać się o zezwolenia na pracę?

Razem z Ukrainą

Aktualizacja:
Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
Kancelaria SK&S
Młody Ukrainiec pracujący w Polsce na budowie

W czwartek 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę i rozpoczęła wojnę. Liczba zniszczeń i ofiar rośnie, w związku z czym wielu mieszańców Ukrainy ucieka do Polski. Nie wiadomo, kiedy działania zbrojne się zakończą, a ludzie będą mogli wrócić do swoich domów. Wielu z nich na czas pobytu w Polsce chce podjąć pracę. Gdzie Ukraińcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pracę ? Na czym polega oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy i tzw. „zezwolenie jednolite”?

W obecnej sytuacji Polska i Polacy udzielają mieszkańcom Ukrainy każdej możliwej pomocy, również tej prawnej. Porad w tej kwestii udzielili nam prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy przez Ukraińców w Polsce

Zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy jest najprostszym sposobem legalizującym pracę cudzoziemców. Na tej podstawie mogą pracować w Polsce do 24 miesięcy. Oświadczenia rejestrowane są przez powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy pracodawca składa online (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl), osobiście lub pocztą.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację oświadczenia, zalecamy skontaktowanie się z właściwym powiatowym urzędem pracy celem weryfikacji sposobu złożenia oświadczenia (niektóre urzędy nie przewidują możliwości składania wniosków online, inne zaś dopuszczają wyłącznie taki sposób).

Zezwolenie na pracę w Polsce dla Ukraińców

Ukraińcy w Polsce mogą również pracować na podstawie zezwolenia na pracę. Zezwolenia są wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Pracodawca powinien zatem złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoją siedzibę. Wniosek o wydanie zezwolenia może być złożony online (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl), osobiście w urzędzie lub pocztą.

Jednolite zezwolenie na pracę i pobyt Ukraińców w Polsce

Możliwe jest także jednoczesna legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca w procedurze tzw. jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt. Stroną postępowania jest cudzoziemiec. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może być złożony osobiście przez cudzoziemca w urzędzie wojewódzkim właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Przed złożeniem wniosku, warto odwiedzić stronę internetową urzędu wojewódzkiego, by sprawdzić czy dany urząd nie prowadzi rejestracji wizyt (jeśli tak, na wizytę w urzędzie należy umówić się on-line).

Poniżej zasady opisane w języku ukraińskim.

Легальне перебування та працевлаштування громадян України в Польщі

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: Kancelaria SK&S

Źródło zdjęcia głównego: Wwestend61/Getty Images

Pozostałe wiadomości