Razem z Ukrainą

Wojna w Ukrainie. Jak sprowadzić do Polski rodzinę i zalegalizować jej pobyt?

Razem z Ukrainą

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
prawo.pl/Kancelaria SK&S
Uchodźcy z Ukrainy w Polsce po przekroczeniu granicy

Na skutek agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę tysiące mieszkańców napadniętego kraju ucieka w kierunku Polski. Wielu Ukraińców mieszkało w naszym kraju już wcześniej lub właśnie przekroczyło granice i teraz próbuje sprowadzić tutaj również swoich bliskich. Jak zalegalizować ich pobyt? Na czym polega procedura łączenia rodzin? Tłumaczą to prawnicy.

Obywatele Ukrainy, którzy pozostali na terenie swojego kraju lub zdecydowali się uciec do Polski, potrzebują pomocy. Państwo polskie od początku wojny, czyli od czwartku 24 lutego, znacznie ułatwiło przekraczanie granicy ukraińsko-polskiej. Obecnie jest to możliwe nawet, jeśli osoba nie posiada przy sobie dokumentów, można przewozić bez nich również zwierzęta, zdjęty został obowiązek kwarantanny w związku z COVID-19. Pomocy humanitarnej udzielają liczne instytucje, organizacje pozarządowe, firmy i polskie społeczeństwo. Potrzebna jest każda pomoc, również prawna. W tym artykule wyjaśniamy, na jakich zasadach można ściągnąć z Ukrainy do Polski rodzinę i jak zalegalizować jej pobyt. Porady prawnej w tej kwestii udzielili nam prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Jak sprowadzić z Ukrainy do Polski rodzinę i zalegalizować jej pobyt?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Ukrainie mężczyźni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia nie mogą opuszczać kraju. Oznacza to, że możliwe jest sprowadzanie do Polski kobiet, dzieci oraz mężczyzn, którzy są wyłączeni z obowiązku służby wojskowej. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, wizy krajowej (typ D), wizy Schengen (typ C) lub zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej udzielanej podczas przekraczania granicy. Na podstawie zgody komendanta cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce przez 15 dni. W tym czasie powinni zarejestrować swój pobyt w wyznaczonych punktach wojewódzkich urzędów do spraw cudzoziemców.

Procedura łączenia rodzin – kto może skorzystać?

Osoba z Ukrainy, która przed wojną przebywała w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt, może skorzystać z tzw. procedury łączenia rodzin. Procedura ta umożliwia zalegalizowanie pobytu najbliższej rodziny cudzoziemca – małżonka i małoletnich dzieci.

O połączenie z rodziną mogą ubiegać się cudzoziemcy posiadający następujące tytuły pobytowe:

  • zezwolenie na pobyt stały,
  • uchodźcy, ochrona uzupełniająca, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zezwolenie na pobyt czasowy wydane w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta),
  • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu prowadzenia badań naukowych,
  • zezwolenie na pobyt czasowy wydane na innej podstawie, pod warunkiem, że cudzoziemiec przebywa w Polsce od co najmniej dwóch lat na podstawie kolejnych udzielonych mu zezwoleń na pobyt czasowy.

Poniżej zasady opisane w języku ukraińskim.

Легальне перебування та працевлаштування громадян України в Польщі

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: prawo.pl/Kancelaria SK&S

Źródło zdjęcia głównego: NurPhoto/Getty Images

Pozostałe wiadomości