Świat

Prawo szariatu, czyli zbiór zasad każdego muzułmanina

Świat

Aktualizacja:
Fot. Iswan Nawi / EyeEm;

Prawo szariatu ma obowiązywać każdego muzułmanina, regulować życie religijne i świeckie. Święta Księga Islamu mówi o zasadach, jakimi należy kierować się w życiu rodzinnym, społecznym, tłumaczy, jak należy traktować innowierców i jakie obowiązki ma każdy muzułmanin. Szariat jest interpretacją zapisów Koranu, hadisów, przypowieści o życiu proroka Mahometa. Według szariatu największą zbrodnią jest odstępstwo od wiary.

Prawo szariatu obowiązuje wszystkich muzułmanów – sunnitów i szyitów. Działania ludzkie podzielone są według pięciu podstawowych kategorii: obowiązków, zaleceń, czynności dozwolonych, potępionych i zakazanych. Najważniejszą częścią szariatu jest akt wiary, w ramach którego każdy wierny jest zobowiązany do modlitwy, postu, jałmużny i pielgrzymki do Mekki. Druga część szariatu to tzw. mu’amalat , który obejmuje wszelkie kwestie społeczne, polityczne i gospodarcze. Szariat przewiduje kary cielesne w przypadku popełnienia czynów zakazanych.

Przykłady wytycznych prawa szariatu

W prawie szariatu odnaleźć można tzw. kategorie wartości, które porządkują postępowanie i działania wszystkich wierzących (wyznawców islamu). Wadżib , czyli obowiązek, to przede wszystkim codzienna modlitwa, konieczność zachowania postów oraz pielgrzymka do Mekki. Unikanie wypełniania powyższych obowiązków uznawane jest za grzech. Obowiązki muzułmanina, które bezwzględnie musi wypełniać, to tzw. filary islamu. Kolejną kategorią jest mandub , czyli czyny zalecane, za które muzułmanin otrzyma nagrodę w życiu wiecznym, jednak za ich niewypełnienie nie grozi mu żadna kara. Jakie działania zaliczane są do mandub ? To wybudowanie meczetu, odmawianie dodatkowych modlitw czy jakiekolwiek akty dobroczynności. Mubah są czynami dozwolonymi, które jednak nie mogą wyrządzać nikomu krzywdy, makruh zaś to czyny potępiane, których najlepiej unikać. Co prawda, czyny takie nie są karane, ale ich niepopełnianie sprawia, że muzułmanin staje się milszy Bogu. Ostatnią kategorią jest haram , a więc czyny całkowicie zakazane, za które wyznaczana jest kara. Niewłaściwe i potępione działania to cudzołóstwo, kradzież, spożywanie alkoholu i hazard.

Zobacz też: Rodzaje związków między kobietą a mężczyzną - poligamia i monogamia >>>

Zasady prawa szariatu podzielone są na dwie części – pierwsza dotyczy wiary, druga spraw społecznych, gospodarczych i politycznych. Najważniejszą są akty wiary stanowiące podstawę islamu, nazywane ibadat , w skład których wchodzą codzienna modlitwa, post, jałmużna oraz pielgrzymka. Modlitwę należy odmawiać pięć razy dziennie, a przed przystąpienie do niej należy obmyć ciało. Podczas postu zakazane są: jedzenie, picie, palenie, stosunki seksualne w czasie od wschodu do zachodu słońca. Miesiąc postny, czyli Ramadan , jest czasem świętym, ponieważ właśnie wtedy objawiony został Koran (czas postu przypada na tzw. księżycowy miesiąc). Pielgrzymkę do Mekki każdy muzułmanin powinien odbyć chociaż raz w życiu. Co roku pielgrzymuje w ten sposób około 2 milionów wyznawców islamu z całego świata.

Kary w prawie szariatu

Islam uznawany jest często za religię barbarzyńską i niezrozumiałą także z powodu kar, które są tam dopuszczone i powszechnie stosowane. Prawo szariatu zaleca stosowanie kar za popełnienie czynów zabronionych, jak kradzież czy cudzołóstwo. Kary w prawie szariatu to biczowanie, obcinanie członków ciała, ale również śmierć przez ukamienowanie, ścięcie lub powieszenie. Za cudzołóstwo grozi ukamienowanie, jednak czyn musi znaleźć potwierdzenie, co oznacza, że któraś ze stron się przyzna lub znajdzie się przynajmniej czterech świadków mogących ten fakt potwierdzić. Kradzież karana jest najczęściej śmiercią bądź obcięciem poszczególnych części ciała (kończyn, palców). Za homoseksualizm wymierzana jest kara śmierci poprzez zrzucenie z wysokiej skały bądź budynku, za picie alkoholu wymierza się 40 batów, za oszczerstwo 80. Bluźnierstwo wobec Boga lub Koranu karane jest śmiercią i utratą majątku. W islamie występują trzy rodzaje Prawa Karnego: Hudud, Tazir, Qisas. Pierwszy mówi o obowiązkowych karach, które nie podlegają zmianie, a wymierzane są za łamanie przykazań boskich (przestępstwa niedotyczące ludzi, konkretne kary). Tazir mówi o przestępstwach, dla których kary nie zostały uściślone, a Qisas dotyczy przestępstw popełnianych względem innych ludzi (np. zabójstwo). Prawo szariatu jest bardzo surowe, a wszelkie odstępstwa od zasad są bezwzględnie karane.

Zobacz też: Najmłodsza burmistrzyni w Afganistanie o tragicznej sytuacji miejscowych kobiet: "Czekam, aż mnie zabiją" >>>

Prawo szariatu w Europie

W wielu krajach Europy muzułmanie pragną wprowadzić prawo szariatu , które nakazuje separację kobiet i mężczyzn w miejscach publicznych, noszenie przez kobiety hidżabów , stosowanie kar przewidzianych przez święte księgi, zakaz słuchania muzyki. Dyskusje o uznawaniu prawa szariatu toczyły się już np. w Wielkiej Brytanii, a także podczas obrad Rady Europy. Z coraz większym wpływem religijnym muzułmanów zmaga się również Francja. Prawo szariatu w Europie to kwestie szeroko i gorąco dyskutowane, wzbudzające strach i kontrowersje.

Pozostałe wiadomości