Parenting

Świadczenia rodzinne 2022 - komu przysługują i ile wynoszą?

Parenting

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Gazeta.pl/gov.pl
Mama z córką i skarbonką

Do puli świadczeń rodzinnych w 2022 roku dołączy nowy zasiłek. Oznacza to, że od nowego roku część rodzin będzie mogła dostać dodatkowe pieniądze. Jakie są nowe świadczenia i kto będzie mógł je otrzymać?

Jakie będą świadczenia rodzinne i opiekuńcze w 2022 roku?

W 2022 roku rodziny będą mogły skorzystać ze świadczeń, takich jak: rodzicielskie, opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, a także zasiłek dla opiekuna, jako świadczenie, które jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 oraz świadczenie 500 plus. Środki te przysługują wszystkim rodzinom, które spełnią odpowiednie kryteria. 

Zobacz wideo: Jakim jesteś rodzicem w cyfrowym świecie?

Jakim jesteś rodzicem w cyfrowym świecie?
Jakim jesteś rodzicem w cyfrowym świecie? Źródło: Dzień Dobry TVN

W 2022 roku ze świadczeń opiekuńczych będzie można uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Są to świadczenia miesięczne. Wsparcie przyznawane jest celem częściowego pokrycia kosztów, które wynikają z pomocy osobie, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wyniesie 215, 84 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1583 zł i dostępne będzie dla opiekunów, którzy nie podejmują pracy zarobkowej przez konieczność sprawowania opieki nad osobą, która ma orzeczenie o niepełnosprawności. Z kolei specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany może być tylko w sytuacji, gdy łączny dochód rodziny, w której jest osoba wymagająca opieki, nie przekracza 764 netto na osobę. Zasiłek ten wynosi 620 zł miesięcznie. 

Kto może skorzystać ze świadczeń rodzinnych w 2022 roku?

Zasiłek rodzinny przysługuje w wysokości 95 zł na dzieci do 5. r.ż.; 124 zł na dzieci od 5. do 18. r.ż. oraz 135. od 18 do 24. r.ż. Przy czym przysługuje ono tylko w sytuacji, gdy miesięczny przychód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł, a jeśli w rodzinie jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności - wtedy przychód na osobę nie może przekraczać 764 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, która wynosi 1000 zł przyznana zostanie opiekunowi dziecka tylko w sytuacji, gdy dochód rodzinny nie przekracza 1922 zł netto na osobę. Rodziny o takim dochodzie mogą dostać zapomogę tylko wtedy, kiedy złożą wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia, kiedy urodziło się dziecko. 

Świadczenia rodzicielskie, czyli macierzyńskie (mogą zostać przyznane także ojcu lub opiekunowi faktycznemu) przyznawane jest niezależnie od kryterium dochodowego. Kryterium jego przyznania, które warunkuje czas wypłacania, jest liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. 

Zasiłek dla opiekuna, jako świadczenia będącego realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia można uzyskać w sytuacji, gdy opiekun zajmuje się dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Jego wysokość wynosi 520 zł miesięcznie i przyznawane jest w oparciu o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Nowe świadczenia rodzinne w 2022 roku - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wprowadzony będzie przez Polski Ład. Przysługuje on rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które jest pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Jego maksymalna wysokość wynosi 12 tysięcy złotych. Świadczenie to będzie można dostawać przez rok w wysokości 1 tysiąca zł miesięcznie lub przez dwa lata w wysokości 500 zł.

Środki z tego kapitału można przeznaczyć na różne cele, np. pokrycie opieki nad dzieckiem lub opłacenie miejsc w żłobku. Co więcej, świadczenie to nie jest uzależnione od dochodów rodziny, w przeciwieństwie do dotychczasowych świadczeń i zasiłków. Prawo do tych środków przysługuje rodzinom, które w momencie wejścia ustawy mają już drugie bądź kolejne dzieci w wieku między 12. a 36. miesiącem życia.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Gazeta.pl/gov.pl

Źródło zdjęcia głównego: nicoletaionescu/Getty Images

Pozostałe wiadomości