Parenting

Dzień Nauczyciela 14.10 - czy czwartek i piątek są dniem wolnym?

Parenting

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
samorząd.infor.pl/oswiataiprawo.pl
Nauczycielka stojąca na tle klasy

Dzień Nauczyciela w wielu szkołach jest dniem wolnym. Czy w związku z tym piątek też będzie dniem wolnym? Czy dzieci będą musiały przychodzić do szkół? Odpowiadamy.

14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Do 1982 roku w tym dniu obchodzony był Dzień Nauczyciela. Czy jest on zwyczajowo wolny od pracy? Kto decyduje, że w tym dniu nie ma zajęć?

Dzień Nauczyciela - dzień wolny od zajęć lekcyjnych

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, a więc 14 października, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzone jest wtedy święto wszystkich pracowników oświaty. Jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych. Oznacza to, że w tym dniu nie odbywają się żadne standardowe lekcje, zajęcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze. Często pedagodzy i uczniowie nie muszą przychodzić do szkoły, czasem placówki organizują różnego rodzaju apele i imprezy okolicznościowe.

Nauczyciele, którzy pełnią dyżur w danym dniu (w związku z organizowanym apelem lub spotkaniem), nie mogą ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie lub dzień wolny od pracy. Nie jest to bowiem dzień ustawowo wolny od pracy, a jedynie wolny od lekcji. To dyrekcja placówki ustanawia, czy w tym dniu uczniowie mają obowiązek przyjścia do szkoły, np. na apel, czy też mogą zostać w domach.

Czy 15 października po Dniu Nauczyciela idziemy do szkoły?

Dyrektorzy poszczególnych placówek mogą wyznaczać dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych. W przypadku podstawówek dyrektorzy mają do rozdysponowania maksymalnie 8 dni, liceów ogólnokształcących i techników - 10 dni, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół policealnych i placówek kształcenia praktycznego - 6 dni.

Oznacza to, że jeśli dyrektor danej szkoły postanowi, że dany dzień jest wolny w ramach puli przyznanych mu dni wolnych do rozdysponowania, to 15 października może być wolny. Żadna placówka nie ma jednak obowiązku przyznawania w tym dniu wolnego.

Dzień Nauczyciela - czy trzeba odrabiać dzień wolny od szkoły?

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, oznacza to, że tego dnia nie trzeba będzie odrabiać. Co zatem z 15 października, który wypada w piątek? Jeśli dyrekcja przyzna w tym dniu dzień wolny od zajęć z puli dni, które może sama rozdysponować, to nie trzeba go odrabiać. Jeśli w tym dniu jednak szkoła zarządzi, że odbywają się normalnie zajęcia, to uczniowie muszą przyjść do szkół.

Zobacz wideo: Zakrztuszenie dziecka

Zakrztuszenie dziecka
Zakrztuszenie dziecka Źródło: Dzień Dobry TVN

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: samorząd.infor.pl/oswiataiprawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Valeriy_G/Getty Images

Pozostałe wiadomości