Newsy

Wypłaty z programu "500 plus" zagrożone? Możliwy strajk pracowników pomocy społecznej

Newsy

Aktualizacja:
fot. czarny_bez/Getty Images

Nowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy bez względu na dochody rodziny, trafił pod obrady rządu. Jednocześnie zaostrza się trwający od jesieni protest pracowników zajmujących się obsługą programu 500 plus. Zapowiadają strajk.

Projekt ustawy dotyczący rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko był jedynym punktem posiedzenia rządu, które rozpoczęło się we wtorek po godz. 9. Projekt z ostał przyjęty przez rząd.

Jednocześnie, jak donosi "Super Express", Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), która prowadzi akcję protestacyjną od listopada, zapowiada zaostrzenie działań. W gronie osób, które mogą przystąpić do strajków znajdują się pracownicy odpowiedzialni za obsługę programu "500 plus ". Federacja uważa bowiem, że ta grupa jest zaniedbywana przez państwo.

Zobacz też: Okrągły stół nt. oświaty po świętach - zapowiada premier Morawiecki

Projekt 500 plus na każde dziecko

Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych – 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

Autorzy projektu podnoszą, że wobec poprawiającej się, na skutek działań rządu, sytuacji budżetu państwa i istotnie większych wpływów do budżetu, możliwe jest objęcie programem "Rodzina 500 plus" wszystkich dzieci do 18. roku życia. Pozwoli to – jak ocenili - na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa dla polskich rodzin.

Istota programu "Rodzina 500+" – jak akcentują - polega na realnym wsparciu rodziców wychowujących dzieci wysoką kwotą świadczenia – 6 tys. zł rocznie na uprawnione dziecko.

Projekt przewiduje, że prawo do świadczenia z programu "Rodzina 500 plus" w postaci dodatku będą miały dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dodatek ten będzie przyznawany na wniosek dyrektora placówki po złożeniu do powiatowego centrum pomocy rodzinie. Autorzy projektu wskazują, że dodatek ten powinien być przeznaczany na specjalne (dodatkowe) potrzeby dzieci, w szczególności na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz na zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych.

Zmiany kosztów obsługi programu 500 plus

Autorzy projektu zaproponowali też zmianę wysokości kosztów obsługi świadczeń wychowawczych. MRPiPS wskazuje m.in., że w związku z rezygnacją z kryterium dochodowego pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia.

Zaproponowano ustalenie kosztów obsługi gmin na poziomie 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (obecnie koszty obsługi programu "Rodzina 500 plus" wynoszą 1,5 proc. otrzymanej dotacji na realizację świadczenia). Pomimo zmniejszenia wskaźnika procentowego gminy otrzymają w sumie ok. 20 mln zł rocznie więcej na realizację świadczenia (w związku ze zwiększeniem liczby uprawnionych).

Jednocześnie zaproponowano, by w 2019 r. koszty realizacji ustawy przez gminy były ustalone na wyższym niż docelowy poziomie - ok. 412 mln zł (na co składać się będzie 1,5 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego od 1 stycznia do 30 czerwca oraz 1,2 proc. dotacji na okres od 1 lipca do 31 grudnia br.

(PAP)

Autor: Anna Kobyłka

Pozostałe wiadomości